Сектор за безбедност саобраћаја и информисање

Сектор за безбедност саобраћаја и информисање

Послови сектора за безбедност саобраћаја и информисање обављају у три одељења:

Послове успостављања ефикасног система безбедности саобраћаја кроз повећање нивоа безбедности свих учесника у саобраћају, Сектор за безбедност саобраћаја спроводи израдом Стратегије безбедности саобраћаја у граду, реализацијом саобраћајних студија, пласирањем едукативних материјала,  заједничким деловањем са Саветом за безбедност саобраћаја у Београду, спровоћењем акционих планова за унапређење безбедности саобраћаја, финансирањем програма и сарадњом са локалом заједницом, као и израдом рекламних кампања са циљем истицања значаја одговорног понашања у саобраћају сваког појединачног учесника.

Ово су рекламни спотови спроведеник кампања у Београду које је израдио Сектор за безбеднос саобраћаја и информисање:

Кампања "Успори од тебе зависи" 

 

 

 

Кампања "Сваки дан је 1. септембар" 

 

Кампања "Заједно стварамо безбедне улице" 

 

Кампања "Поштујмо бициклисте"

 

Кампања "Заштитимо пешаке"

 

Кампања "Вожња под утицајем алкохола"

 

Кампања "Успори"