Назад

Радови у Гаврила Принципа, Балканској и Адмирала Гепрата

                           Радови у Гаврила Принципа, Балканској и Адмирала Гепрата

Током радова које изводи „Електромреже Србије“ а.д. биће измењен режим саобраћаја у улицама Гаврила Принципа, Балканској и Адмирала Гепрата, по фазама и подфазама у периоду од 02.10. до 18.11.2019. године.

- Фаза 3а: Измена режима саобраћаја у ул. Адмирала Гепрата код раскрснице са ул. Балканском и у ул. Балканској угао са ул. Адмирала Гепрата (радови на коловозу и тротоару), у периоду од 02.10. до 14.11.2019.

- Фаза 3 (прелаза „Балканска“), подфаза А: Измена режима саобраћаја у ул. Балканској угао са ул.  Гаврила Принципа, у периоду од 06.10. до 14.10.2019.

- Фаза 3 (прелаза „Балканска“), подфаза Б: Измена режима саобраћаја у ул. Балканској угао са ул.  Адмирала Гепрата, у периоду од 15.10. до 23.10.2019.

- Фаза 3 (прелаза „Адмирала Гепрата“), подфаза А: Измена режима саобраћаја у ул. Адмирала Гепрата код раскрснице са ул. Балканском, у периоду од 08.10. до 15.10.2019.

- Фаза 3 (прелаза „Адмирала Гепрата“), подфаза Б: Измена режима саобраћаја у ул. Адмирала Гепрата код раскрснице са ул. Балканском, у периоду од 16.10. до 23.10.2019.

- Фаза 3б: Измена режима саобраћаја у ул. Гаврила Принципа од ул. Балканске до ул. Михаила Богићевића (радови на коловозу и тротоару), у периоду од 02.10. до 12.11.2019.

- Фаза 3в: Измена режима саобраћаја у ул. Гаврила Принципа између улица Личке и Михаила Богићевића (радови на коловозу и тротоару), у периоду од 12.10. до 18.11.2019.