ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Одељења за информисање и информационе технологије-Надлeжности ПДФ Штампа Eл. пошта
Информисање јавности

За послове из надлежности Секретаријата за саобраћај постоји константна заинтересованост јавности. Обавеза Одељења је да се оствари веза између медија и грађана са једне и надлежних институција са друге стране како би се убрзала процедура у добијању информација односно смањила потреба за подношењем званичних захтева.
У ситуацији санације и адаптације великог броја улица, међу њима и оних најпрометнијих, честих измена режима саобраћаја због поменутих радова, реконструкције мостова, повећаних саобраћајних гужви, обим активности Секретаријата знатно је повећан, а тиме и потреба јавности да о наведеним активностима буде адекватно и правовремено информисана.
О активностима из области саобраћаја, односно делокруга рада Секретаријата информације се редовно прослеђују медијима, а ови посредно обавештавају грађане, или се по потреби информишу и грађани непосредно. Ова, и иначе велика потреба, увећава се током великих радова на кључним београдским саобраћајницама и мостовима. Презентоване информације садрже и визуелне представке у облику тематских мапа и анализа израђених у оквиру Одељења, а чине информације јаснијим и потпунијим.
Телефонски контакт са грађанима и комуникација путем електронске поште је још једна од активности Одељења. Како би се умањила одбојност грађанства према бирократским установама и како би се демистификовала процедура њиховог функционисања, а и унапредио имиџ Градске управе свакодневно се грађанству одговара на најразличитија питања из области саобраћаја. Годишње се путем електронске поште проследи око 2500 одговора на питања која стижу електронском поштом.

Географски информациони системи

У оквиру Одељења за информационе технологије и информисање јавности се израђују тематске мапе и анализирају подаци са терена похрањени у географске базе података применом ГИС алата. Поред софтверских алата, неопходан услов за формирање географског информационог система двомилионског града су подаци. Тачност података, њихов јасан и праворемени приказ условљени су континуитетом у прикупљању (уносу у базу) и редовним ажурирањем података. Поред тога, потпуна функционалност у прикупљању података постигнута је набавком хардвера (Trimble GeoExplorer Geoxh ) и софтвера за снимање података и рад на терену (ESRI ArcPad). Применом специјалних алата у оквиру софтверског пакета АrcGIS направљен је корак ка коначном циљу да се подаци из база Секретаријата од ширег значаја поставе на интернет и тако буду доступни свим грађанима - интерактивна мапа Београда.
Увођењем и применом ГИС технологије у Секретаријату за саобраћај отвара се могућност управљања саобраћајем и ствара основа за примену система који користе транспорт телематику за решавање проблема који се јављају у свим областима саобраћаја, у самим возилима, уличној мрежи, организацији и управљању, као и међусобну повезаност свих наведених елемената. Ови системи су увелико примењују у развијеним земљама и обухваћени су називом ИТС (Intelligent  Transportation Systems – ITS).

Поред имплементације ГИС-а, у Одељењу се пројектују и администрирају базе података (МS Access i SQL Server) које садрже информације из делокруга рада Секретаријата, израђују презентације и различите врсте апликација. У овом одељењу прате се светски трендови у примени ГИС система па се сходно томе и планирају будући кораци у модернизацији и технолошком унапређењу пословних процеса у Секретаријату за саобраћај

Карактер ГИС-а који се користи у оквиру Секретаријата:
  1. дизајниран у складу са конкретним задацима, постојећим процедурама, инструментима рада и актуелним плановима,
  2. компатибилан са општим информационим системом града,
  3. усаглашен са европским и светским стандардима, како у области дигиталне картографије, тако и у области истраживања, регулисања и планирања саобраћаја (ISO, OPENGIS, COST).