ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Надлежности Секретаријата за саобраћај ПДФ Штампа Eл. пошта
 
Структура секретаријата за саобраћај
Структура Секретаријата за саобраћај
 

Секретаријат за саобраћај врши послове који се односе на:

- техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима утврђивањем режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника и сл.) као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.);

- обезбеђење услова за обављање комуналне делатности одржавања и коришћења јавних простора за паркирање;

- саобраћајно-техничке услове за урбанистичке планове;

- саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких и техничких докумената;

- јавне набавке у области саобраћаја и врши друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.


Послови који се односе на: реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима и улицама у насељу, као и државним путевима (осим ауто-пута), постављање објеката и средстава за оглашавање и оглашавање на јавним и другим површинама, врше се у Дирекцији за путеве доношењем појединачних управних и других аката и предузимањем других активности.


Послови који се односе на организацију, начин обављања и коришћење јавног линијског превоза путника, организацију превоза у линијској пловидби и организацију и начин обављања ауто-такси превоза на територији града, врше се у Дирекцији за јавни превоз доношењем појединачних управних и других аката и предузимањем других активности.


Секретаријат за саобраћај врши надзор над радом јавних комуналних предузећа и субјеката којима је поверена делатност јавног линијског превоза, делатност одржавања општинских путева, улица у насељу и државних путева (осим ауто-пута), на територији града и делатност одржавања јавних простора за паркирање, као и над постављањем објеката и средстава за оглашавање и оглашавањем на јавним и другим површинама.