ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Увођење комуналног реда у заустављање и паркирање ПДФ Штампа Eл. пошта

Непрописно заустављена и паркирана возила у саобраћајним тракама, представљају једну од највећих препрека за несметано одвијање саобраћаја.
У циљу побољшања функционисања саобраћаја Секретаријат за саобраћај је покренуо иницијативу за ефикасније санкционисање непрописно заустављених и паркираних возила.
Како би наведена акција постигла жељене резултате, Секретаријат за саобраћај је покренуо измене и допуне Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима и Одлуке о јавним паркиралиштима.
Измене ових Одлука ће омогућити да се непрописно заустављено или паркирано возило које омета коришћење пута брже и ефикасније санкционише и уклања.
Измена наведених Одлука омогућиће да градски саобраћајни и комунални инспектори, санкционишу непрописно заустављена и паркирана возила у року који се мери и на минуте.
Рок на минуте је неопходан имајући у виду ситуације кад уклањање возила не трпи одлагање: ометање протока саобраћаја у саобраћајној траци, жутој траци, стајалишту јавног превоза, ометање коришћења паркинг места и ометање коришћења колског улаза. 
На основу Закона о јавним путевима дато је овлашћење граду да уреди уклањање заустављеног возила.


Одлуком уставног суда (бр.1119 од 05.03.2009.) је изражен став да је одређивање рокова на минуте када је у питању уклањање возила у складу са чланом 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Циљ ове иницијативе и активности јесте да, у року који се мери и на минуте, саобраћајни инспектори налажу санкционисање и уклањање заустављених возила која ометају саобраћај у граду, а комунални инспектори уклањање са зелених површина и резервисаних паркинг места.
Секретаријат за саобраћај је иницирао уско повезан систем свих актера у низу: Секретаријат за инспекцијске послове, ЈКП Паркинг сервис, Градски судија за прекршаје и Управа саобраћајне полиције како би  заједно успоставили комунални ред у заустављању и паркирању возила.
Подршка овом систему ће бити систем „Паук видео надзор“ који омогућава надзор и фотографско документовање возила у прекршају, а предвиђено је да град финансира опремање и софтверско повезивање градске саобраћајне и комуналне инспекције, Градског судије за прекршаје и ЈКП Паркинг сервис, како би се прекршајни поступак одвијао ефикасније.
Сматрамо да ће реализација наше иницијативе на неким деловима мреже побољшати  проточност саобраћаја за 30% (Булевар краља Александара, Војводе Степе, Дечанска, Београдска) и омогућити несметано коришћење резервисаних паркинг места.