ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Семинар: Нови закон о безбедности саобраћаја: велика шанса и изазов за локалне заједнице ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за безбедност саобраћаја и информисање - Одељење за информисање

Први Семинар се одржава 20. новембра у Обреновцу, Хотел Обреновац, 2009. године у  са почетком у 10.00 часова. Овај семинар, намењен председницима општина, ће трајати пет  сати, а излагања ће имали еминентни стручњаци који су учествовали у припреми Закона и подзаконских аката. 
Други Семинар, намењен стручњацима у Општинама и Граду, који се организује 7 дана после првог (27. новембар 2009), у Обреновцу, Хотел Обреновац и трајаће такође један дан. Садржај семинара можете преузети овде...

 На овај начин, стврамо могућност  локалним  заједницама да  спремно дочекају ступање на снагу новог ЗОБС-а и да предупреде могуће санкције. Посебно је значајно да Град и Општине створе услове за добијање и оптимално трошење средстава намењених безбедности саобраћаја, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Радни за почетак примене новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
У јуну 2009. године је донет нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима (ЗоБС), чија примена почиње 10. децембра 2009. У овом закону је другачије прописана улога локалних заједница у безбедности саобраћаја и прецизније одређен начин финансирања безбедности саобраћаја (извори, расподела средстава, намена и начин коришћења наменских средстава). У том смислу, неопходно је да се Град Београд и градске Општине припреме у циљу оптималне примене новог закона. Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца који ће бити носиоци појединих послова безбедности саобраћаја је први и најважнији корак у том циљу. 
Поменути семинари су најбоља прилика да се Председници Општина упознају са обимом проблема безбедности саобраћаја, са могућностима управљања безбедношћу саобраћаја, са најважнијим садржајима новог ЗоБС-а и са значајем и могућностима локалних заједница да утичу на стање безбедности саобраћаја у својим срединама (успостављање система безбедности саобраћаја у Граду и Општинама, праћење стања безбедности саобраћаја, припрема стратешких докумената и програма безбедности саобраћаја итд.). Тако би се ојачао систем безбедности саобраћаја у Граду и у њега би се озбиљније укључили најодговорнији људи из градских Општина, доприносећи идеји о Београду као безбедном граду.

 

Секретаријат за саобраћај организацијом овог Семинара жели да унапреди безбедност саобраћаја, како би дао велики подстрек осталим носиоцима јавних функција.