ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Одржан први семинар „Нови Закон о безбедности саобраћаја: велика шанса и изазов за локалне заједнице“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за безбедност саобраћаја и информисање - Одељење за информисање
 
У петак, 20. новембра, у Обреновцу, одржан је семинар који је организовао Секретаријат за саобраћај, под називом „Нови Закон о безбедности саобраћаја: велика шанса и изазов за локалне заједнице“, као вид припреме за почетак примене новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Семинар је био намењен председницима градских општина, а излагања су имали еминентни стручњаци који су учествовали у припреми Закона и подзаконских аката. 
У јуну 2009. године донет је Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Р Србије“ бр. 41/09) чија примена почиње 10.12.2009. године. У овом закону је прописана нова улога локалних заједница у безбедности саобраћаја и прецизније одређен начин финансирања безбедности саобраћаја (извори, расподела средстава, намена и начин коришћења наменских средстава...).
У том смислу неопходно је да се Град Београд припреми за примену новог Закон о безбедности саобраћаја на путевима а у циљу оптималне примене закона. Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца који ће бити носиоци појединих послова безбедности саобраћаја, први је и најважнији корак у том циљу.
Теме о којима су излагачи говорили биле су следеће:
  1. Значај проблема и могућности управљања безбедношћу саобраћаја 
  2. Конкретне активности београдских општина у спровођењу одредби ЗоБСа
  3. Припрема стратешких докумената безбедности саобраћаја на нивоу Београда и београдских општина
  4. Правни аспекти успостављања система безбедности саобраћаја у локалној самоуправи, са посебним нагласком на град Београд 
seminar
 
Oвај семинар био је добра прилика да се Председници Општина упознају са обимом проблема безбедности саобраћаја, са могућностима управљања безбедношћу саобраћаја, са најважнијим садржајима новог ЗоБС-а и са значајем и могућностима локалних заједница да утичу на стање безбедности саобраћаја у својим срединама (успостављање система безбедности саобраћаја у Граду и Општинама, праћење стања безбедности саобраћаја, припрема стратешких докумената и програма безбедности саобраћаја итд.). На тај начин ће се ојачати систем безбедности саобраћаја у Граду и у њега ће се озбиљније укључили најодговорнији људи из градских Општина, доприносећи идеји о Београду као безбедном граду.
Следећи семинар о овој теми одржаће се у петак, 27. новембра, у Обреновцу.
Учесници ће бити стручњаци за проблеме саобраћаја запослени у Општинама и Граду.