ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Одељење за експлоатацију улица и општинских путева и издавање дозвола - Захтеви ПДФ Штампа Eл. пошта

ПРОМЕНА ПРОЦЕДУРЕ

Почев од 1.1.2018. године мења се процедура подношења захтева за заузеће и/или раскопавање делова општинских путева и улица које су у надлежности града Београда. Процедура ће се спроводити на следећи начин:

1. Подношење захтева за сагласност за заузеће/раскопавање дела пута управљачу пута ЈП „Путеви Београда“ на писарници, у ул. Масарикова бр. 5, XVI спрат

2. Након добијања сагласности Управљача, подношење захтева за решење за заузеће/раскопавање дела пута Секретаријату за саобраћај на писарници у Улици 27. марта 43-45. Уз захтев је потребно доставити документацију према захтеву у прилогу (прилог: захтев Секретаријату).

За додатне информације можете се обратити на телефон:

Секретаријат за саобраћај: 330-9593

ЈП „Путеви Београда“: 306-1706 и 306-1677

Обрасци за подношење захтева за раскопавање улица (надлежност Сектора за путеве) у електронској форми:

  1. Захтев за издавање одобрења за заузеће (раскопавање) улице - преузми .doc 41KB

Приликом подношења захтева плаћа се локална административна такса за подношење захтева:
тарифни број 1, тачка 1,
Прималац: Град Београд
На жиро рачун број: 840-742241843-03
Позив на број: 97  50-501
Износ таксе: 310,00