ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Дисплеји на пешачким сигналима у Београду ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за светлосну сигнализацију
понедељак, 26 април 2010 00:00

Дисплеји за одбројавање преосталог времена представљају елементе спољне опреме на семафоризованој раскрсници. Генерално, могу се постављати и уз возачке и уз пешачке сигнале. Основна намена ових елемената је пласирање информације о преосталом времену на сигналима, за сваки од значајних сигналних периода.
Кад су пешачки сигнали у питању, ти периоди су:
 1. црвено за пешаке,
 2. зелено за пешаке и
 3. заштитно време за пешаке.
У важећим прописима не постоји трећи сигнални појам за пешаке којим би се јасно издвојио период заштитног времена од класичног црвеног периода.
Увођењем дисплеја за одбројавање преосталог времена могуће је пешацима пласирати информацију о томе колико ће сваки од наведених периода на пешачким сигналима трајати.
Како се периоди заштитног времена за пешаке и период црвеног светла приказују на исти начин, црвеним светлом, у начину приказивања времена на дисплејима уведен је посебан начин приказивања заштитног времена за пешаке (цифрама жуте боје) којe омогућава пешаку који је започео прелажење коловоза у последњој секунди зеленог – да може безбедно да заврши прелажење коловоза ходом брзине 1.0 до 1,5 м/сек.
 1. Период забране прелазака за пешаке приказује се цифрама црвене боје.
 2. Протицање времена у току периода кад је пешацима дозвољен прелаз преко пешачког прелаза приказује се цифрама зелене боје.
На овај начин пешаци имају врло јасну представу о расположивом времену за своје кретање. Због неразумевања начина на који семафорска сигнализација функционише, поједине категорије пешака, као што су деца нижег школског узраста и особе које се било ког разлога спорије крећу (старост, инвалидитет и сл.) имају проблем при прелажењу коловоза на сигналисаном пешачком прелазу, нарочито у ситуацијама када је због потреба сигналног плана период чистог зеленог за пешаке релативно кратак, односно не омогућава да пешак у току зеленог пређе већи део коловоза и стекне сигурност да ће прелазак окончати без да га возила на било који начин угрозе. У таквим ситуацијама обезбеђење довољно дугог заштитног периода није од значаја за наведене категорије пешака,  јер многи од њих и не знају да такав период постоји.
Из наведених разлога Секретаријат за саобраћај града Београда је дефинисао техничке услове за израду сасвим новог производа, јединственог на тржишту саобраћајне опреме који ће бити уграђивани на критичним прелазима у граду.  
 
Функционалне карактеристике:
 1. Дисплеј за одбројавање преосталог времена (countdown display) за пешаке уграђује се у кућиште лантерне 210 mm.
 2. Дисплеј се уграђује као додатак постојећој пешачкој лантерни, изнад или поред црвеног светла за пешаке.
 3. Дисплеј има три цифре, које омогућавају одбројавања у распону 199-1 секунде.
 4. Дисплеј приказује цифре у три боје: црвена, жута и зелена.
 5. Интензитет светла је променљив, у складу са осветљењем у околини, како би се обезбедила видљивост цифара по сунчаном времену и у току ноћи.
 6. Дисплеј је изведен да се може програмирати након уградње, без демонтаже, хардверски или применом преносивог рачунара односно PDA уређаја.

Дисплеј има могућност трајног искључења одбројавања:
 1. црвеног светла за пешаке, што значи да врши одбројавање зеленог и заштитног периода
 2. зеленог светла за пешаке, што значи да врши одбројавање заштитног периода (по завршетку зеленог за пешаке) и црвеног периода до појаве зеленог
 3. и црвеног и зеленог светла за пешаке, што значи да врши одбројавање само заштитног периода (по завршетку зеленог за пешаке)
Трајно искључење одбројавања црвеног, зеленог или и црвеног и зеленог врши се на прелазима на којима је трајање пешачких сигналних појмова променљива величина (детекторски системи) а постоји потреба за одбројавањем неког од појмова, најчешће заштитног периода.

Начин одбројавања:

Уређај при одбројавању може функционисати на два начина. У уређају морају постојати две опције (морају бити уграђене обе опције) а сам корисник бира опцију коју ће користити у експлоатацији.

Опција 1.  Збирно одбројавање зелено + заштитно

Пример:  дужина циклуса 60 секунди

црвено                45 (11+34)    34. 33. 32  .................................3..2..1
зелено                15                 26..25..24..............................14..13..12
заштитно време   11                 11..10..9.....................................3..2..1
црвено                45 (11+34)    34. 33. 32  .................................3..2..1
зелено                15                 26..25..24..............................14..13..12
заштитно време   11                 11..10..9.....................................3..2..1
црвено                45 (11+34)    34.33..32  ...................................3..2..1
...
...

Опција 2.  Посебно одбројавање зелено / посебно  заштитно

Пример:  дужина циклуса 60 секунди

црвено                    45 (11+34)          34. 33. 32  .................................3..2..1
зелено                    15                       15. 14. 13. .................................3. 2. 1
заштитно време       11                       11..10..9.....................................3..2..1
црвено                    45 (11+34)          34. 33. 32  .................................3..2..1
зелено                    15                       15. 14. 13. .................................3. 2. 1
заштитно време       11                       11..10..9.....................................3..2..1
црвено                   45 (11+34)           34.33..32  .................................3..2..1

Табела 1: Списак локација на којима се уграђује првих сто бројача:

 р.бр. раскрсница број прелаза на локацији број дисплеја на локацији
 1  27. марта – Старине Новака  4  8
 2  Старине Новака – Кнез Данилова,  прелаз преко Старине Новака  1  2
 3  Булевар Краља Александра – Београдска  5  10
 4  Булевар Краља Александра - Рузвелтова, 
 прелаз преко Булевара Краља Александра
 1  2
 5  Булевар Краља Алексанра - Д. Максимовић, 
 прелаз преко Булевара Краља Александра
 1  2
 6  Булевар Краља Александра - Светозара Марковића - Мадера, прелаз преко Булевара Краља Александра  1  2
 7  Булевар ослобођења – Књегиње Зорке, прелаз преко Булевара Ослобођења  1  2
 8  Булевар Ослобођења - Тиршова, прелаз преко Булевара Ослобођења  1  2
 9 Булевар Ослобођења – Пастерова,
прелаз преко Булевара Ослобођења
 1  2
 10  Војводе Степе – Боже Јанковића - Адмирала Вуковића  2  4
 11  Савски трг – железничка станица, прелаз преко Немањине  1  2
 12  Карађорђева – аутобуска станица, прелаз преко Карађорђеве улице  1  2
 13  Кнез Михаилова - Париска – Калемегдан  2  4
 14  Дечанска - Влајковићева, прелаз преко Дечанске  1  2
 15  Дечанска - прелаз Борба, прелаз преко Дечанске  1  2
 16  Македонска - Дечанска  3  6
 17  Пожешка – ОШ Јосип Панчић, прелаз преко Пожешке  1  2
 18  Војислава Илића - Римска, прелаз преко Војислава Илића  1  2
 19  Булевар Деспота Стефана  - Браће Југовић, прелаз преко Булевара Деспота Стефана, ближе улици Џорџа Вашингтона, прелаз преко Браће Југовић, ближе Македонској улици  2  4
 20  Теразије - Призренска, прелаз преко Призренске  1  2
 21  Теразије - Трг Николе Пашића, прелаз преко Трга Николе Пашића  1  2
 22  Краља Милана - СКУПШТИНА РС  1  2
 23  Краља Милана - Драгослава Јовановића, прелаз преко Краља Милана  1  2
 24  Кнеза Симе Марковића - Патријаршија  1  2
 25  Бранкова - Царице Милице, прелаз преко Бранкове  1  2
 26  Кнеза Милоша - Крунска, прелаз преко Кнеза Милоша  1  2
 27  Кнеза Милоша - Масарикова, прелаз преко Кнеза Милоша  1  2
 28  Рузвелтова - Краљице Марије, прелаз преко Рузвелтове, ближе Вуку  1  2
 29  Рузвелтова - Цвијићева (ZIRA), прелаз преко Рузвелтове  1  2
 30  Таковска - Мајке Јевросиме, прелаз преко Таковске  1  2
 31  Таковска - Светогорска, прелази преко Таковске  2  4
 32  Устаничка - пешачки прелаз хотел Србија  1  2
 33  Устаничка – изнад окретнице 31  1  2
 34  Земун, Главна – пешачки прелаз Пошта  1  2
 35  Гандијева – ОШ Младост  2  4
 36  Призренска - Балканска  1  2
   укупно  50  100