ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Лантерна за слепе и слабовиде особе ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за светлосну сигнализацију
недеља, 10 јануар 2010 00:43

Signal Heads For Blind People in Belgrade - download English version (. doc 26KB)

Као средство за информисање особа са оштећеним видом, (слепих и слабовидих особа) о сигналним појмовима на пешачким сигналима на семафоризованим раскрсница развиjен је нови елеменат спољне опреме који те информације емитује путем звучних,  вибро и тактилних сигнала. Радни назив овог елемента је „лантерна за слепе и слабовиде особе“. Сви набројани сигнали јесу сигнали које слепе и слабовиде особе прихватају са доста поверења. Применом лантерне слепе и слабовиде особе ће бити у прилици да региструју тренутно активне појмове на сигналима пред којима чекају на прелазак преко коловоза.
Стручне службе Секретаријат за саобраћај,  уоквиру Градске управе Града Београда,  дефинисале су техничке захтеве које лантерна за слепе и слабовиде особе, као уређај, мора да испуни, као и функционалне захтеве везане за поједине функционалне целине. По том захтевима развијен је прототип који је уграђен на једном пешачком прелазу на раскрсници улица 27 Марта – Краљице Марије - Старине Новака и чије је рад у фази тестирања.

На лантерни за слепе и слабовиде особе функционишу следеће функционалне целине:
 1. давач локатор тона
 2. давач звучног сигнала за зелено светло за пешаке и давач говорних сигнала 
 3. давач вибро сигнала за црвено светло за пешаке
 4. давач вибро сигнала за зелено светло за пешаке
 5. тастер за најаву слепе или слабовиде особе 
 6. тактилна површина за информисање о прелазу          
У комплету са лантерном уграђује се екстерни звучник који емитује сигнале у току трајања зеленог светла за пешаке и у току заштитног периода за пешаке.

Општи технички захтеви 

 1. Звучни сигнал за зелено светло се емитује само ако постоји регистрована најава од стране слепе или слабовиде особе на прелазу; најава се врши коришћењем тастера на предњем делу лантерне у трајању од 2 секунде
 2. Лантерна за слепе и слабовиде особе може емитовати звучне сигнале за зелено светло само у периодима дана (од 00 до 24) који су дефинисани од стране оператера; уређај омогућава дефинисање десет периода у току дана;
 3. Лантерна за слепе и слабовиде особе самостално обавља функцију прилагођавања интензитета сигнала за зелено светло интензитету буке у околини; лантерна омогућава 5 нивоа интензитета сигнала за зелено светло
 4. Својим вибро и звучним сигналима лантерна понавља зелене и црвене сигнале са одговарајуће пешачке лантерне. Лантерна функционише тако што је кабловски повезана са  пешачком лантерном чије сигнале понавља; лантерна није под директном контролом управљачког уређаја;  лантерна за напајање користи електричну енергију са пешачких сигнала
 5. У лантерни постоји резервни извор напајања који омогућава функционисање лантерне (локатор тон и говорни сигнал) у трајању од најмање 6 сати
 6. Лантерна има могућност повезивања са PC рачунаром у циљу  програмирања исте на терену бежичном комуникацијом са растојања до 50 метара; програмирања могу вршити само лица са овлашћењем;
 7. Све делови лантерне који су изложени утицајима људи и спољне средине израђени су од метала, таквих физичких карактеристика да пружају пуну заштиту унутрашњим склоповима; делови који се користе од стране корисника тако су израђени да су отпорни на хабање и мање агресивне физичке ударе; елементи вешања лантерне за стуб семафора тако су изведени да је лантерну тешко демонтирати без; лантерна је израђена тако да на спољашним деловима нема оштрих детаља који би корисницима, пешацима, а посебно деци нижег школског узраста могао да нанесе физичке повреде


Функционални захтеви везани за Локатор тон

 1. У задатим периодима у току дана, кад семафорска сигнализација нормално функционше,  лантерна емитује сигнал ниског интензитета, такозвани локатор тон; локатор тон се емитује за време црвеног светла за пешаке;
 2. Локатор тон се емитује за време жутог трептача
 3. Локатор тон се емитује и у време кад је на раскрсници потпуно искључена светлосна сигнализација; у тим случајевима за функционисање лантерне користи се разервно напајање
 4. Лантерна самостално обавља функцију прилагођавања интензитета локатор тона интензитету буке у околини; лантерна омогућава најмање 5 нивоа интензитета локатор тона
 5. Лантерна садржи  8 различитих звучних сигнала за локатор тон, да би се исти разликовали ако су постављени на малом међусобном растојању (на истом пешачком острву, нпр).

Функционални захтеви везани за Звучне сигнале током зеленог и давач говорних сигнала

 1. За сваки од прилаза раскрсници обезбеђују се битно различити звучни сигнали за зелено светло,  тако да се максимално умањује могућност грешке у опажању од стране слепих и слабовидих пешака;
 2. Лантерна за слепе и слабовиде особе садржи 12 различитих звучних сигнала за зелено светло; сваком  звучном сигналу придружује се сигнал који се емитује у периоду трајање заштитног времена за пешаке
 3. У случају кад се на прелазу најави слепа особа (што се систему саопштава притиском ан тастер) звучни сигнал за зелено светло ће се активирати, вршећи истовремено избор интензитета који одговара тренутном стању околине; звучни сигнал се емитује током првог следећег зеленог времена на прелазу где се особа налази; уколико нема нових најава звучни сигнал се у наредном циклусу неће укључити при појави зеленог
 4. За најаву слепих и слабовидих особа, у циљу активирања сигнала за зелено светло користи се тастер за најаву; најава се саопштава континуалним притиском на тастер у трајању од 2 секунде,  знак да је најава прихваћена од стране лантерне саопштава се кратким „бип“сигналом након истека периода од 2 секунде; користи се дужи период да би се умањила могућност злоупотребе овог тастера.
 5. Уколико пешак жели да добије информацију о томе који звучни сигнал ће бити емитован у току зеленог које очекује, задржава притисак на тастеру за најаву и након звучног "бип"сигнала, који потврђује прихватање најаве;   после 1 секунде од „бип“ сигнала секунде емитује се „сигнал за подсећање“. Овим сигналом се пешак подсећа или информише о томе који звучни сигнал ће чути при појави зеленог; сигнал за подсећање се емитује у трајању од 1 секунде и може се поновити поновним држањем тастера у трајању од 3 секунде; сигнал за подсећање је слабијег интензитета од главног сигнала и емитује се само на звучнику у лантерни за слепе; (о овим детаљима корисници ће бити информисани и тренирани).
 6. Након истека  чистог зеленог сигнала на пешачком сигналу, у току трајања заштитног времена за пешке, звучни сигнал се мења (додат сигнал упозорења, убрзан ритам, гласовно одбројавање преосталих секунди). Све три опције су уграђене чиме се омогућава оператеру да сам изабере начин рада.
 7. Давачи звучних сигнала за зелено светло налазе се на врху стуба, као екстерни звучници.
 8. За бољу оријентацију пешака, на сваком пешачком прелазу, постављају се  екстерни звучници усмерени ка средини прелаза, један према другом, на висини од најмање 2,5  м ;  екстерни звучници су тако постављени,  а интензитет звука тако подешен,  да се сигнал чује у зони прелаза и да што је могуће мање представља сметњу за околину.
 9.  У случају кад је на раскрсници активан жути трептач или кад је систем за светлосну сигнализацију у потпуности искључен, најава у трајању од 2 секунде активира говорну поруку која саопштава да на раскрсници не функционише семафорска сигнализација.
 10. Уколико су на неком од прилаза коловози раздвојени пешачким острвом на две коловозне траке и ако пешак процес прелажења коловозних трака  извршава у два различита временска интервала звучни сигнали на прилазу морају бити сродне али битно различите мелодијске форме; уграђени звучни сигнали то омогућавају
 11. Ако на раскрсници постоји троугласто пешачко острво на месту где се два прилаза спајају, звучни сигнали на прелазу  са троугластог острва ка тротоару и обрнуто, морају битно да се разликују по мелодијској форми од сигнала на прелазима суседних прилаза које троугласто острво повезује; уграђени звучни сигнали то омогућавају
 12. На раскрсницама на којима емитовање звучних сигнала представља сметњу у оријентацији и опажању слепих и слабовидих лица звучни сигнали за зелено светло се неће користити; на таквим локацијама функционише локатор тон , а информације о пешачким сигналима се добијају преко вибро давача.
 13. На пешачким прелазима на којима пешачки сигнали не припадају истим сигналним групама емитовање звучних сигнала за зелено светло се не примењује; локатор тон се примењује;  информације о пешачким сигналима се добијају преко вибро давача.
Функционални захтеви везани за Вибро сигнале за зелено и црвено за слепе и слабовиде особе

 1. На "лантерна за слепе и слабовиде" налазе се два индикатора која "емитују" црвено и зелено светло. То су вибро давачи:
  - док је на пешачким семафорима црвено за пешаке на лантерни вибрира горњи вибро давач, са рељефном попречном линијом
  - у периоду зеленог светла вибрира доњи вибро давач, са подужном рељефном стрелицом
 2. Вибро индикатори емитују  вибро сигнале увек кад функционише пешачка лантерна, односно кад имају напајање са пешаке лантерне; ово се разликује од звучних сигнала за зелено светло и звучних сигнала за локатор тонове који функционишу само у задатим  периодима

Функционални захтеви везани за Рељефну графичку шема

 1. За потребе додатног информисања слепих особа, као саставни део лантерне за слепе и слабовиде особе постоји елеменат који приказује пешачки прелаз на који се са тог места може ступити; За ове потреба формира се рељефна графичка шема која се очитава опипавањем (тактилна шема)
 2. Намена рељефне графичке шеме је да пешаку, док чека промену светла на семафору, пружи информације о:
  - месту на коме се тренутно налази и
  - начину преласка преко коловоза и острва (ако стиже до острва);

СИМБОЛИ на рељефној графичкој шеми

Круг са тачком                                      место где треба стати и сачекати зелено светло

Круг празан и гладак                              тачка раздвајања путања на острву или тротоару

Звездица                                               долазак на тротоар и завршетак преласка

Дебела пуна линија                               ивица тротоара или острва

Низ тачкица                                          блистер површина

Низ кратких паралелних цртица              пешачки прелаз

правоугаоник                                        аутомобил

две паралелне линије                           трамвајска пруга


У лантерни постоји емитер говорне поруке који може активирати лице које жели да провери свој положај на улици

Пример поруке
текст за лантерну ближе Секретаријату (зграда Градске управе)

 1. Налазите се на раскрсници улица 27. марта – Краљице Марије и Старине Новака, на прилазу улице Старине Новака из правца Цвијићеве улице.
 2. Пред вама је прелаз који вас води ка страни улице где се налази Поштанска штедионица. Дужина прелаза износи 16 метара.
 3. Дуж прелаза је обележена трака за подужно вођење.
 4. Сигнале на семафору можете пратити на  вибро давачима.
 5. текст за лантерну ближе Поштанској штедионици:
 6. Налазите се на раскрсници улица 27. марта – Краљице Марије и Старине Новака, на прилазу улице Старине Новака из правца Цвијићеве улице.
 7. Пред вама је прелаз који вас води ка страни улице где се налази зграда Градске Управе. Дужина прелаза износи 16 метара.
 8. Дуж прелаза је обележена трака за подужно вођење.
 9. Сигнале на семафору можете пратити на  вибро давачима.