ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Захтев за резервацију паркинг места ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за безбедност саобраћаја и информисање - Информације за особе за особе са инвалидитетом
уторак, 21 октобар 2014 08:53


Саобраћајни знак - опште инвалидско паркинг место

Процедура за резервацију паркинг места за особе са инвалидитетом подразумева подношење захтева (без накнаде) на шалтеру 4 писарнице Секретаријата за саобраћај у улици 27. марта број 43-45.
За особе са инвалидитетом који подносе захтев на адреси становања потребно је доставити:

1. Решење Секретаријата за социјалну заштиту (ул. 27. марта 43–45) ради остваривања права на резервацију паркинг места,
2. Фотокопију личне карте,
3. Фотокопију саобраћајне дозволе.
4. Ако особа са инвалидитетом није власник возила потребно је доставити фотокопију личне карте власника возила који је члан уже породице и живи у заједничком домаћинству са особом са инвалидитетом или личну карту и фотокопију решења стараоца издатог од стране надлежног органа. Ако је члан уже породице са другим презименом потребно је доставити и фотокопију извода из матичне књиге рођених или венчаних.

На свим документима мора да буде иста адреса становања!

За особе са инвалидитетом која подносе захтев за резервацију паркинг места на адреси запослења потребно је доставити:

1. Решење Секретаријата за социјалну заштиту (ул. 27. марта 43–45) ради остваривања права на резервацију паркинг места,
2. Фотокопију личне карте,
3. Фотокопију саобраћајне дозволе,
4. Оверену фотокопију радне књижице,
5. Потврду да је правно лице, код кога је особа са инвалидитетом запослена, власник или закупац пословног простора на наведеној адреси.

Сва документа са чипом (лична карта, саобраћајна дозвола) треба доставити ''прочитане'', тј. да се види адреса становања.