ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Трептач са силуетом пешака ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за светлосну сигнализацију
четвртак, 07 фебруар 2013 14:05


TreptacКрајем 2012. године Секретатријат за саобраћај је започео уградњу новог типа сигнала на семафоризованим раскрсницама у Београду. Ради се о трептачу са силуетом пешака који је уграђује као допуна постојеће светлосне сигнализације. Сигнал се уграђује као једноделна лантерна, чији је сигнални појам жути трептач са силуетом пешака.
У многим ситуацијама на семафоризованим раскрсницама у Београду, возачи који користе свој зелени сигнал за десно или лево скретање не извршавају своју
законску обавезу да пешацима који истовремено имају зелено уступе првенство пролаза, већ настављају кретања возилима приморавајући пешаке да се заустављају на прелазима или ужурбано прелазе како би избегли конфликт.  Ситуација се посебно погоршава од момента када пешацима престане зелено и укључи се црвено светло. Иако је то период заштитног времена за пешаке (који траје 5 до 20 секунди, зависно од ширине прелаза) у коме сваки пешак који је започео прелазак у последњој секунди зеленог  треба да заврши прелажење преко прелаза, неки возачи већ од тог тренутка присуство пешака на прелазу сматрају нелегалним,  престају са уступањем првенства пролаза и пролазе агресивно преко прелаза користећи право јачега.  

Да би се возачима јасно ставило до знања који је то временски интервал у коме је присуство пешака на прелазу легално, пре свега да се ради о чистом зеленом пешачком сигналу и много важније, да се ради о периоду заштитног времена за пешаке, употребљен је трептач са силуетом пешака, који је активан све време док је на пешачком сигналу зелено, али је активан и током периода заштитног времена за пешаке.  Тиме се возачима скреће пажња на присуство пешака на пешачком прелазу и упућује информација да је потребно све време док је сигнал активан да пешацима уступају првенство пролаза на пешачком прелазу.  Зато се ови сигнали постављају тако да буду видљиви од стране возача пре наиласка на прелаз, како би исти прилагодили брзину кретања свог возила потреби да се возило заустави и пешацима омогући пролазак преко прелаза.

У даљем тексту су наведена 3 карактеристична случаја:

1. Најчешће је то ситуација када зелени сигнал истовремено имају возила која се крећу право и десно и пешаци на пешачким прелазима који су паралелни са тим правцем (види Слику 1).

slika1

2. Нешто ређе је ситуација када возила која скрећу лево и пешаци који истовремено имају зелено за прелазак на пешачким прелазима на бочним прилазима, при чему се остварује конфликт возила у левом скретању и пешака (види Слику 2).
slika1
3. Следећи случај је када токови возила на прилазу раскрсници имају црвено, док пешаци на пешачком прелазу преко истог прилаза имају зелено, у ситуацији кад се сигналом за условно десно скретање возилима у крајњој десној траци омогућава да изврше десно скретање, под условом да уступе првенство пролаза пешацима на пешачком прелазу (види Слику 3).
slika1
У овом случају проблеми настају кад прилаз раскрсници има више саобраћајних трака и кад су исте заузете возилима која су заустављена због возачког црвеног сигнала.  Најчешће, због заустављених возила возачи који користе сигнал за условно десно скретање, по правилу у крајњој десној траци, немају добру прегледност и једноставно не виде пешаке који се крећу са супротне стране прелаза. То је потенцијална опасност за настанак саобраћајне незгоде јер возачи у послењем тренутку уочавају пешаке и тада исхитрено реагују.  Ситуација се посебно усложњава на пешачким прелазима дужине преко 10 метара, где период заштите износи 10 секунди  или више.

У тим ситуацијама, пешак који на прелаз закорачи у последњим секундама зеленог све време се креће преко прелаза на пешачком црвеном сигналу, тако да опет неки возачи њихово присуство виде као нелегално и не понашају се у складу са обавезама.  На овај начин кретање пешака постаје врло небезбедно, нарочито ако су у питању деца нижег школског узраста, старије особе или особе са инвалидитетом.