ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Претходно обавештење за јавну набавку добра-Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница, са пратећом документацијом ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - добра
уторак, 02 јул 2013 20:17

На основу члана 55. Став 1. Тачка 1. и члана 59. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
27. марта бр. 43-45 11000 Београд , www.bgsaobracaj.rs


објављује


Претходно обавештење
За јавну набавку добра- Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница, са пратећом документацијом.

1.Врста наручиоца: буџетски корисник
2.Врста поступка: отворени поступак
3.Предмет јавне набавке је: куповина и уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница, са пратећом документацијом
4.Назив и ознака из општег речника набавке:  семафори - 34996100
5.Оквирни датум објављивања позива за подношње понуда : август 2013.
6.Оквирни датум за закључење уговора: октобар 2013.
7.Наручилац намерава да закључи један уговор
8.Особа за контакт: Никола Богдановић 011/3234798