ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Редефинисање режима саобраћаја на територији ГО Звездара ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за динамички режим саобраћаја

редефинисање - ЗвездараУ циљу побољшања услова функционисања саобраћаја на уличној мрежи града Београда, Секретаријат за саобраћај је у 2015. години покренуо реализацију пројекта Редефинисања режима саобраћаја на територији ГО Звездара оивичене улицама Булевар Краља Александра, Станислава Сремчевића, Војислава Илића и Гвоздићева.

Редефинисање саобраћаја за основни циљ има да примени оптималан режим саобраћаја и намену саобраћајних површина у оквиру расположивих профила саобраћајница кроз увођење система једносмерних и двосмерних улица, којима се омогућава одвијање динамичког и пешачког саобраћаја уз обезбеђивање оптималног броја паркинг места. Просторним и функционалним уређењем саобраћајних површина у наведеној зони смањује се број непрописно паркираних возила, побољшава се проточност и омогућава бољи рад јавних комуналних служби као и несметано снабдевање, што ће допринети квалитетнијем животу становника и посетилаца зоне.

Радови на постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи унутар зоне дефинисане улицама Булевар Краља Александра, Станислава Сремчевића, Војислава Илића и Гвоздићева изводиће се од стране ЈКП „Београд пут“ у временском периоду од 15.07.2015. године до 15.08.2015. године.