ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Редефинисања режима саобраћаја на територији ГО Вождовац Зона Вождовац I ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за динамички режим саобраћаја

Редефинисање - Вождовац IУ циљу побољшања услова функционисања саобраћаја на уличној мрежи града Београда, Секретаријат за саобраћај је у 2015. години покренуо реализацију пројекта Редефинисања режима саобраћаја на територији ГО Вождовац Зона Вождовац I – Булевар ослобођења, Саве Машковића и Војводе Степе.

У Првој фази је реализована промена режима у зони оивиченој улицама: Булевар ослобођења, Саве Машковића и Војводе Степе и Босе Милићевић.

Након завршетка радова и пуштања за саобраћај улице Војводе Степе на деоници од улице Босе Милићевић до Аутокоманде стекли су се услови за реализацију Фазе II у зони оивиченој улицама: Булевар ослобођења, Босе Милићевић и Војводе Степе (деоница од Босе Милићевић до Аутокоманде).

Основни циљ редефинисања саобраћаја у зонама улица је да се кроз увођење система једносмерних улица успостави оптималан режим саобраћаја, а у оквиру расположивих профила саобраћајница (регулационих линија улица) дефинише намена саобраћајних површина, тако да се омогући одвијање динамичког и пешачког саобраћаја уз обезбеђивање оптималног броја паркинг места.
Просторним и функционалним уређењем саобраћајних површина у наведеној зони смањује се број непрописно паркираних возила, побољшава се проточност и омогућава бољи рад јавних комуналних служби, несметано снабдевање, што ће допринети квалитетнијем животу становника и посетилаца зоне.

Радове на постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи унутар зоне оивичене улицама: Булевар ослобођења, Босе Милићевић и Војводе Степе (деоница од Босе Милићевић до Аутокоманде) ће изводити ЈКП „Београд пут“.