ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Информација о заршеним радовима на адатацији окретнице јавног превоза „БОРЧА 3“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за безбедност саобраћаја и информисање - Одељење за информисање

Затвара се раскрсница Војводе Степе – Саве Машковића алтернативни правацОд уторка 09.02.2016. године терминус јавног превоза „Борча 3“ функционише са обновљеним и проширеним коловозним површинама, чиме је омогућена реорганизација линија ЈЛПП-а на овој окретници, безбедније и квалитетније функционисање целокупног саобраћаја.
Изградњом и ширењем насеља на левој обали Дунава, развојем саобраћајне мреже и пратећим унапређењем мреже линија ЈЛПП-а, на терминусу јавног превоза „Борча 3“ је у протеклом периоду успостављањем нових линија ЈЛПП-а бр. 85 и 105Л, уз постојеће редовне линије ЈЛПП-а бр. 95 и 96, значајно повећано оптерећење и једновремено заустављање и терминирање возила.

Анализом услова на терену коју је урадила Дирекција за јавни превоз, припремљено је саобраћајно-техничко решење којим је у оквиру адаптације саобраћајних површина намењених јавном превозу предвиђено повећање капацитета, уређење додатне коловозне површине за заустављање и пролаз возила јавног превоза, као и проширење коловозне површине у Ул. Беле Бартока у функцији изградње аутобуске нише.

Завршетком планираних радова и обележавања нове саобраћајне сигнализације, на терминусу „Борча 3“ пуштен је у рад нови режим саобраћај у оквиру кога се возила са линије ЈЛПП-а бр. 85 заустављају уз стајалишни плато до коловозне површине у терминусу намењене за заустављање и пролаз возила линија ЈЛПП-а бр. 95 и 96, док возила линије ЈЛПП-а бр. 105Л терминирање врше у новоизграђеној ниши у Ул. Беле Бартока.

Поред израде Студије мреже линија јавног градског превоза у Бограду, пуштања у рад новог тарифног система, наваке нових возила, улагање у инфраструктуру намењену јавном превозу представља још један од битних чинилаца којим град Београд преко Дирекције за јавни превоз настоји да подигне ниво јавног превоза, а адатација терминуса „Борча 3“ представља само још један корак у том смеру. Укупна вреност изведених радова на терминусу „Борча 3“ износи 7.500.000 динара.