ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Успостављање нових трамвајских и аутобуских стајалишта НАСЕЉЕ БЕЛВИЛ ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за безбедност саобраћаја и информисање - Одељење за информисање

Завршетком радова на адаптацији и уређењу саобраћајних површина у Ул. Јурија Гагарина у висини насеља Белвил, извршено је успостављање нових трамвајских и аутобуских стајалишта у зони наведеног насеља.

Вишегодишњи захтев грађана и запослених у делу новобеоградских блокова 67 и 68, односно насеља Белвил, био је да се корисницима у овом делу Новог Београда у функцији боље просторне приступачности, пре свега аутобуском подсистему јавног линијског превоза путника, омогући коришћење нових стајалишта у Ул. Јурија Гагрина на деоници између улица Агостина Нета и Марка Христића.

Секретаријат за саобраћај је у функцији реализације предметног захтева, на основу ситуације и услова на терену констатовао да је могуће извршити успостављање нових аутобуских стајалишта у Ул. Јурија Гагарина у зони раскрснице са прилазним путем до улаза у круг београдских топлана, односно источном прилазном саобраћајницом уз пословни центар у насељу Белвил, као и да је на овој локацији потребно извршити измештање постојећих трамвајских стајалишта „Београдске електране“ у функцији обједињавања локације са новоуспостављеним аутобуским стајалиштима.

У оквиру припремних радова извршена је изградња два аутобуска стајалишта у нишама, изградња нових трамвмајских стајалишта, прилазних пешачких стаза, обележавање нове саобраћајне сигнализације и измештање семафорске сигнализације са бивше локације трамвајских стајалишта. Укупна вредност свих изведених радова заједно са изведеном кабловском канализацијом и саобраћајном сигнализацијом износи 8.500.000 динара.