ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Јавне набавке - услуге
Обавештење Одлука о обустави поступка - Јавна набавка 21/15 ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
уторак, 18 октобар 2016 15:16

Број набавке 21/15

Јавна набавка - Услуге: "Студија оправданости изградње кружних токова на постојећим раскрсницама на територији града Београда са предлогом локација и идејних решења"

Преузмите текст Одлуке о обустави поступка - 18.10.2016. - овде

Линк о јавној набавци 21/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 18/16 - "НАДОГРДЊА СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ SITRAFFIC SCALA MOTION" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
четвртак, 06 октобар 2016 15:35

Број набавке 18/16

Јавна набавка - Добра: "НАДОГРДЊА СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ SITRAFFIC SCALA MOTION"

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  05.10.2016. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 05.10.2016. - овде

Преузмите текст ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1 06.10.2016. овде


Линк ка јавној набавци 18/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 5/16 - „Студија израде критеријума за категоризацију уличне мреже, израда референтног система са анализом постојећег стања коловоза и предлогом мера за побољшање стања уличне мреже у 10 градских општина за период од 2018. до 2027.“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 21 септембар 2016 10:30

Број набавке 5/16

Јавна набавка - Услуге: „Студија израде критеријума за категоризацију уличне мреже, израда референтног система са анализом постојећег стања коловоза и предлогом мера за побољшање стања уличне мреже у 10 градских општина за период од 2018. до 2027.“

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  21.09.2016. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21.09.2016. - овде

Линк ка јавној набавци 5/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 14/16 - Услуга: "Техничка контрола новосемафоризованих раскрсница" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
уторак, 13 септембар 2016 10:44

Број набавке 14/16

Јавна набавка - Услуга: "Техничка контрола новосемафоризованих раскрсница"


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - 17.08.2016. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 17.08.2016. - овде

Преузмите ИСПРАВКУ текста ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - 24.08.2016. - овде

Преузмите ИСПРАВКУ текста КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 24.08.2016. овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1 - 13.09.2016. - овде

Линк ка јавној набавци 14/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 6/16 - Услуга: „Израда саобраћајних, грађевинских и електро пројеката и техничка контрола пројеката за активности техничког регулисања и безбедности саобраћаја у Београду“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 12 септембар 2016 08:14

Број набавке 6/16

Јавна набавка - Услуга: „Израда саобраћајних, грађевинских и електро пројеката и техничка контрола пројеката за активности техничког регулисања и безбедности саобраћаја у Београду“


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - 12.09.2016. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- 12.09.2016.- овде

Линк ка јавној набавци 6/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 13/16 - Услуга: "Oдржавање система за управљање саобраћајем SITRAFFIC SCALA MOTION" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
уторак, 23 август 2016 11:41

Број набавке 13/16

Јавна набавка - Услуга: "Oдржавање система за управљање саобраћајем SITRAFFIC SCALA MOTION"


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Линк ка јавној набавци 13/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 29/16 - "Израда катастра саобраћајне сигнализације – I фаза" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 19 август 2016 12:28

Број набавке 29/16

Јавна набавка - Услуга: "Израда катастра саобраћајне сигнализације – I фаза"

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  19.08.2016. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 19.08.2016. - овде

Линк ка јавној набавци 29/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 16/16 - "Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева Дирекције за путеве, за период од две (2) године" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 05 август 2016 14:47

Број набавке 16/16

Јавна набавка - "Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева Дирекције за путеве, за период од две (2) године"


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1 - овде

Линк ка јавној набавци 16/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 26/16 - Услуга: „Превоз путника у јавном приградском и локалном превозу у Београду“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 05 август 2016 12:19

Број набавке 26/16

Јавна набавка - Услуга: „Превоз путника у јавном приградском и локалном превозу у Београду“


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - 05.08.2016. - овде

Text of INVITATION to tender No 26/16 - 05.08.2016. - here

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 05.08.2016. - овде


Линк о јавној набавци 26/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 17/16 - „Обука запослених у Секретаријату за саобраћај за рад у софтверском пакету PTV Vision“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 22 јул 2016 12:45

Број набавке 17/16

Јавна набавка - „Обука запослених у Секретаријату за саобраћај за рад у софтверском пакету PTV Vision“


Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Линк ка јавној набавци 17/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 12/16 - „Одржавање стајалишног мобилијара“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
уторак, 12 јул 2016 10:01

Број набавке 12/16

Јавна набавка - „Одржавање стајалишног мобилијара“


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Линк ка јавној набавци 12/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 11/16 - „ИЗРАДА СТУДИЈЕ: АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗОНСКОГ СИСТЕМА ПАРКИРАЊА У ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ ГРАДА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
четвртак, 30 јун 2016 09:28

Број набавке 11/16

Јавна набавка - „ИЗРАДА СТУДИЈЕ: АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗОНСКОГ СИСТЕМА ПАРКИРАЊА У ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ ГРАДА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ“

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 30.06.2016. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 30.06.2016. - овде

Линк о јавној набавци 11/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 31/15 - Услуга: „Израда студија из области безбедности саобраћаја по партијама“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
четвртак, 28 април 2016 15:46

Број набавке 31/15

Јавна набавка - Услуга: „Израда студија из области безбедности саобраћаја по партијама“


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA - 05.04.2016. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 05.04.2016. - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1 - 28.04.2016. - овде

Линк о јавној набавци 31/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 24/15 - „Израда стратегије безбедности саобраћаја града Београда са акционим плановима за период 2017-2020 године“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 25 април 2016 13:04

Број набавке 24/15

Јавна набавка - „Израда стратегије безбедности саобраћаја града Београда са акционим плановима за период 2017-2020 године“

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 25.04.2016. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА25.04.2016. - овде

Линк о јавној набавци 24/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 8/16 - Услуга: „Превоз путника у јавном приградском и локалном превозу у Београду по партијама“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 25 март 2016 15:18

Број набавке 8/16

Јавна набавка - Услуга: „Превоз путника у јавном приградском и локалном превозу у Београду по партијама“


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - 15.03.2016. - овде

Text of INVITATION to tender No 8/16 - 15.03.2016. - here

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 15.03.2016 - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БР.1 - 25.03.2016 - овде

Преузмите текст ПРВА ИЗМЕНА КД - 25.03.2016 - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРВА ИЗМЕНА - 25.03.2016 - овде

Линк о јавној набавци 8/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 32/15 - Услуга: „Пружање услуга стручно техничког надзора над извођењем радова из области техничког регулисања саобраћаја“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 19 фебруар 2016 13:48

Број набавке 32/15

Јавна набавка - Услуга: „Пружање услуга стручно техничког надзора над извођењем радова из области техничког регулисања саобраћаја“


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - 19.02.2016. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 19.02.20156 - овде

Линк о јавној набавци 32/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 26/15 - Услуга - Студија: ''Анализа карактеристика паркирања ван централне зоне Града, са предлогом мера'' ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
четвртак, 28 јануар 2016 14:15

Број набавке 26/15

Јавна набавка - Услуга - Студија: ''Анализа карактеристика паркирања ван централне зоне Града, са предлогом мера''


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - 02.11.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 02.11.2015. - овде

Преузмите текст ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - 28.01.2016. - овде

Линк о јавној набавци 26/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 27/15 - Услугa: „Организовање путовања ради размене искуства и унапређења знања чланова тела за координацију“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 22 јануар 2016 15:35

Број набавке 27/15

Јавна набавка - Услугa: „Организовање путовања ради размене искуства и унапређења знања чланова тела за координацију“

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 10.11.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 02.11.2015. - овде

Преузмите текст ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 02.11.2015. - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - 13.11.2015. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА - 16.11.2015. - овде

Преузмите текст ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 16.11.2015. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА - 19.11.2015. - овде

Преузмите текст ТРЕЋА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 19.11.2015. - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - 20.11.2015. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 22.01.2016. - овде

Линк о јавној набавци 27/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 9/15 - Услуга: „ Студија: Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији града Београда“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 20 јануар 2016 08:30

Број набавке 9/15

Јавна набавка - „Студија: Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији града Београда“


Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 20.01.2016. - овде

Линк о јавној набавци 9/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 1/16 - „Услуга превоза путника у саобраћају на 7 линија“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
четвртак, 14 јануар 2016 15:04

Број набавке 1/16

Јавна набавка - „Услуга превоза путника у саобраћају на 7 линија“

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА - 14.01.2016. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 14.01.2016. - овде

Линк о јавној набавци 1/16 на Порталу јавних набавки града Београда

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 Следећа > Крај >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL