ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Јавне набавке - услуге
Јавна набавка 28/15 - Студија: „Израда Студије управљања брзинама на територији града Београда“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 18 новембар 2015 13:35

Број набавке 28/15

Јавна набавка - Студија: „Израда Студије управљања брзинама на територији града Београда“

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 18.11.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 18.11.2015. - овде

Линк о јавној набавци 28/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 20/15 - Услуга: ''Набавка и монтажа стајалишних ознака'' ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
уторак, 03 новембар 2015 12:56

Број набавке 20/15

Јавна набавка - Услугa: ''Набавка и монтажа стајалишних ознака''

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 03.11.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 03.11.2015. - овде

Линк о јавној набавци 20/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 25/15 - Услуга: "ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ (САУС)" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 02 новембар 2015 15:16

Број набавке 25/15

Јавна набавка - Услугa: "ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ (САУС)"

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА - 02.11.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 02.11.2015. - овде

Линк о јавној набавци 25/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 9/15 - Услуга: „ Студија: Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији града Београда“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 30 октобар 2015 15:42

Број набавке 9/15

Јавна набавка - „Студија: Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији града Београда“


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 01.10.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 01.10.2015. - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - 01.10.2015. - овде

Преузмите текст ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 26.10.2015. - овде

Преузмите текст ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 8. СТРАНА - 26.10.2015. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРУДУЖЕЊУ РОКА - 26.10.2015. - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - 30.10.2015. - овде

Преузмите текст ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 30.10.2015. - овде

Преузмите текст ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 30. СТРАНА - 30.10.2015. - овде

Линк о јавној набавци 9/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Централизована јавна набавка 14/15 - Рачунари ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
уторак, 27 октобар 2015 15:06

Број набавке 14/15

Централизивана јавна набавка добра - ''Рачунари“


Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ 1 - 27.10.2015. године - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ 2 - 27.10.2015. године - овде


Линк о јавној набавци 14/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка услуге 19/15 - ''Одржавање система Еуронадзор“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
уторак, 27 октобар 2015 14:48

Број набавке 19/15

Јавна набавка добра - ''Одржавање система Еуронадзор“

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА - 27.10.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 27.10.2015. - овде


Линк о јавној набавци 19/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 23/15 - „Превоз путника у јавном градском превозу у Београду“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 09 октобар 2015 13:50

Број набавке 23/15

Јавна набавка - „Превоз путника у јавном градском превозу у Београду“


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 11.09.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 11.09.2015. - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1 - 18.09.2015. - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2 - 18.09.2015. - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3 - 28.09.2015. - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4 - 01.10.2015. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА - 05.10.2015. - овде

Преузмите текст ОПИС ПРВЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 05.10.2015. - овде

Преузмите текст ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 05.10.2015. - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5 - 09.10.2015. - овде

Линк о јавној набавци 23/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 10/15 - Услуга - Организовање путовања ради размене искуства и унапређења знања чланова тела за координацију ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 24 август 2015 14:42

Број набавке 10/15

Јавна набавка - Услуга - Организовање путовања ради размене искуства и унапређења знања чланова тела за координацију


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ - 24.08.2015. - овде

 
Јавна набавка 16/15 - Услуга 'Одржавање постојећих лиценци софтверског пакета ArcGIS'' ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 21 август 2015 15:38

Број набавке 16/15

Јавна набавка - Услуга 'Одржавање постојећих лиценци софтверског пакета ArcGIS''


Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - овде


Линк о јавној набавци 16/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 5/15 - Услуга ''СТУДИЈА: ИЗВОДЉИВОСТИ ПРОШИРЕЊА ПОСТОЈЕЋЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ КНЕЗ МИХАЈЛОВЕ УЛИЦЕ'' ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 03 август 2015 13:14

Број набавке 5/15

Јавна набавка - Услуга ''СТУДИЈА: ИЗВОДЉИВОСТИ ПРОШИРЕЊА ПОСТОЈЕЋЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ КНЕЗ МИХАЈЛОВЕ УЛИЦЕ''


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 03.08.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 03.08.2015. - овде


Линк о јавној набавци 5/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 1/15 - „Софтверски пакет PTV Vision – надоградња постојећих лиценци са одржавањем у једногодишњем периоду” ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 24 јул 2015 09:10

Број набавке 1/15

Јавна набавка добра - „Софтверски пакет PTV Vision – надоградња постојећих лиценци са одржавањем у једногодишњем периоду”

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда


Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА - 12.05.2015. године - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 12.05.2015. године - овде

Преузмите текст ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - 02.07.2015. године - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - 15.07.2015. године - овде

Преузмите текст ИСПРАВКE ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - 24.07.2015. године - овде

Преузмите текст ИСПРАВКE ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - 24.07.2015. године - овде


Линк о јавној набавци 1/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 3/15 - Услуга "Стручни надзор над извођењем радова на изградњи, одржавању и пројектовању опреме стајалишта и површина у функцији јавног превоза" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 20 јул 2015 12:22

Број набавке 3/15

Јавна набавка - Услуга ''Стручни надзор над извођењем радова на изградњи, одржавању и пројектовању опреме стајалишта и површина у функцији јавног превоза''


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ОПИС ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 20.07.2015. - овде

Преузмите текст ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 20.07.2015. - овде


Линк о јавној набавци 3/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Секретаријат за саобраћај - 10/14 - Студија: Анализа стања безбедности деце у саобраћају на територији града Београда ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 17 јул 2015 12:46

Број набавке 10/14

Јавна набавка - Студија: Анализа стања безбедности деце у саобраћају на територији града Београда


Преузмите текст ПОЗИВ ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - 17.04.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 17.04.2015. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА - 12.05.2015. - овде

Преузмите текст ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - 12.05.2015. - овде

Преузмите текст ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 12.05.2015. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА КОНУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 12.05.2015. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА - 17.07.2015. - овде


Линк о јавној набавци 10/14 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Секретаријат за саобраћај - 6/15 – „Студија: Анализа карактеристика паркирања ван централне зоне Града, са предлогом мера“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 17 јул 2015 12:33

Број набавке 6/15

Јавна набавка - „Студија: Анализа карактеристика паркирања ван централне зоне Града, са предлогом мера“


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 25.02.2015. године - овде

Линк ка ПРЕТХОДНОM ОБАВЕШТЕЊУ на Порталу јавних набавки града Београда


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - 11.05.2015. године - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 11.05.2015. године - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - 17.07.2015. године - овде


Линк о јавној набавци 6/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 7/15 - Услуга - „Израда пројекта повезивања семафора оптичким кабловима“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 26 јун 2015 15:29

Број набавке 7/15

Јавна набавка - Услуга - „Израда пројекта повезивања семафора оптичким кабловима“


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - овде

Преузмите текст ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ - овде


Линк о јавној набавци 7/15 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Секретаријат за саобраћај - 12/14 - Студија: ''Анализа стања безбедности саобраћаја у зонама пружних прелаза'' ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 26 јун 2015 10:37

Број набавке 12/14

Јавна набавка - Студија: ''Анализа стања безбедности саобраћаја у зонама пружних прелаза''


Преузмите текст ПОЗИВ ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - 09.04.2015. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 09.04.2015. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 26.06.2015. - овде


Линк о јавној набавци 12/14 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 16/14 - "Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом (САУС)" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 22 април 2015 14:37

Број набавке 16/14

Јавна набавка - "Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом (САУС)"


Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 22.04.2015. године - овде


Линк о јавној набавци 16/14 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 19/14 - Израда студије: Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС 1) ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 06 април 2015 11:48

Број набавке 19/14

Јавна набавка добра - ''Израда студије: Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС 1)“


Преузмите текст Позива за подношење понуда - 25.12.2014. године - овде

Преузмите текст Конкурсне документације - 25.12.2014. године - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 06.04.2015. године - овде

Линк о јавној набавци 19/14 на Порталу јавних набавки града Београда


 
Јавна набавка 9/14 - Студија: евалуација претходног програма црних тачака, са израдом програма црних тачака за 2014. годину ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 30 март 2015 15:06

Број набавке 9/14

Јавна набавка - Студија: евалуација претходног програма црних тачака, са израдом програма црних тачака за 2014. годину


Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 30.03.2015. - овде


Линк о јавној набавци 9/14 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 15/14 – Услуга одржавања осам кракова покретних степеница, седам лифтова за инвалиде и пет пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду (редовно сервисирање, годишње сервисирање дежурства радним даном, суботом, нед ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 18 март 2015 10:22

Број набавке 15/14

Јавна набавка - ''Услуга одржавања осам кракова покретних степеница, седам лифтова за инвалиде и пет пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду (редовно сервисирање, годишње сервисирање дежурства радним даном, суботом, недељом и државним празником, одржавање лифтова за инвалиде, одржавање пумпи и ванредне неопходне поправке), за период од две (2) године“


Преузмите текст Позива за подношење понуда - 22.12.2014. године - овде

Преузмите текст Конкурсне документације - 22.12.2014. године - овде

Преузмите текст Обавештење о закључењу уговора - 18.03.2015. године - овде

Линк о јавној набавци 15/14 на Порталу јавних набавки града Београда

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 Следећа > Крај >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL