ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Јавне набавке - услуге
Јавна набавка 19/14 - Израда студије: Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС 1) ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 06 април 2015 11:48

Број набавке 19/14

Јавна набавка добра - ''Израда студије: Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС 1)“


Преузмите текст Позива за подношење понуда - 25.12.2014. године - овде

Преузмите текст Конкурсне документације - 25.12.2014. године - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 06.04.2015. године - овде

Линк о јавној набавци 19/14 на Порталу јавних набавки града Београда


 
Јавна набавка 9/14 - Студија: евалуација претходног програма црних тачака, са израдом програма црних тачака за 2014. годину ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 30 март 2015 15:06

Број набавке 9/14

Јавна набавка - Студија: евалуација претходног програма црних тачака, са израдом програма црних тачака за 2014. годину


Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 30.03.2015. - овде


Линк о јавној набавци 9/14 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 15/14 – Услуга одржавања осам кракова покретних степеница, седам лифтова за инвалиде и пет пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду (редовно сервисирање, годишње сервисирање дежурства радним даном, суботом, нед ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 18 март 2015 10:22

Број набавке 15/14

Јавна набавка - ''Услуга одржавања осам кракова покретних степеница, седам лифтова за инвалиде и пет пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду (редовно сервисирање, годишње сервисирање дежурства радним даном, суботом, недељом и државним празником, одржавање лифтова за инвалиде, одржавање пумпи и ванредне неопходне поправке), за период од две (2) године“


Преузмите текст Позива за подношење понуда - 22.12.2014. године - овде

Преузмите текст Конкурсне документације - 22.12.2014. године - овде

Преузмите текст Обавештење о закључењу уговора - 18.03.2015. године - овде

Линк о јавној набавци 15/14 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 13/14 – Пружање услуга стручно техничког надзора над извођењем радова из области техничког регулисања саобраћаја ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 02 март 2015 13:41

Број набавке 13/14

Јавна набавка - ''Пружање услуга стручно техничког надзора над извођењем радова из области техничког регулисања саобраћаја“


Преузмите текст Позива за подношење понуда - 22.12.2014. године - овде

Преузмите текст Конкурсне документације - 22.12.2014. године - овде

Преузмите текст Одговора на питање понуђача - 08.01.2015. године - овде

Преузмите текст Измене конкурсне документације - 08.01.2015. године - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 03.02.2015. године - овде


Линк о јавној набавци 13/14 на Порталу јавних набавки града Београда


 
33 Претходно обавештење - Секретаријат за саобраћај – „Студија оправданости изградње кружних токова на постојећим раскрсницама на територији града Београда, са предлогом мера и идејних решења“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 25 фебруар 2015 13:15

Јавна набавка

Јавна набавка - „Студија оправданости изградње кружних токова на постојећим раскрсницама на територији града Београда, са предлогом мера и идејних решења“


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 25.02.2015. године - овде

Линк ка ПРЕТХОДНОM ОБАВЕШТЕЊУ на Порталу јавних набавки града Београда

 
32 Претходно обавештење - Секретаријат за саобраћај – „Израда Студија по партијама.." ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 25 фебруар 2015 13:10

Јавна набавка

Јавна набавка - „Израда Студија по партијама:
Партија 1 – Анализа саобраћајних незгода у раскрсницама и избор локација за постављање камера и кућишта камера;
Партија 2 – Израда пројекта за дефинисање метода откривања и документовања саобраћајних прекршаја – пилот пројекат.“


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 25.02.2015. године - овде

Линк ка ПРЕТХОДНОM ОБАВЕШТЕЊУ на Порталу јавних набавки града Београда

 
31 Претходно обавештење - Секретаријат за саобраћај – „Израда Студија из области безбедности саобраћаја по партијама" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 25 фебруар 2015 13:06

Јавна набавка

Јавна набавка - „Израда Студија из области безбедности саобраћаја по партијама:
Партија 1 – Анализа стања безбедности пешака у саобраћају на територији града Београда, са предлогом мера;
Партија 2 – Анализа стања безбедности старијих лица у саобраћају, на територији града Београдда, са предлогом мера;
Партија 3 – Анализа стања безбедности особа са посебним потребама у саобраћају, на територији града Београда, са предлогом мера.“


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 25.02.2015. године - овде

Линк ка ПРЕТХОДНОM ОБАВЕШТЕЊУ на Порталу јавних набавки града Београда

 
30 Претходно обавештење - Секретаријат за саобраћај – „Израда Стратегије безбедности саобраћаја града Београда, са акционим плановима, за период 2016 - 2020 године“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 25 фебруар 2015 13:03

Јавна набавка

Јавна набавка - „Израда Стратегије безбедности саобраћаја града Београда, са акционим плановима, за период 2016 - 2020 године“


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 25.02.2015. године - овде

Линк ка ПРЕТХОДНОM ОБАВЕШТЕЊУ на Порталу јавних набавки града Београда

 
27 Претходно обавештење - Секретаријат за саобраћај – „Припрема, спровођење и евалуација кампање на тему: Вожња под утицајем алкохола“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 25 фебруар 2015 13:01

Јавна набавка

Јавна набавка - „Припрема, спровођење и евалуација кампање на тему: Вожња под утицајем алкохола“


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 25.02.2015. године - овде

Линк ка ПРЕТХОДНОM ОБАВЕШТЕЊУ на Порталу јавних набавки града Београда

 
24 Претходно обавештење - Секретаријат за саобраћај – „Израда Студије управљање брзинама на територији града Београда“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 25 фебруар 2015 12:59

Јавна набавка

Јавна набавка - „Израда Студије управљање брзинама на територији града Београда“


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 25.02.2015. године - овде

Линк ка ПРЕТХОДНОM ОБАВЕШТЕЊУ на Порталу јавних набавки града Београда

 
14 Претходно обавештење - Секретаријат за саобраћај - „Студија изводљивости проширења постојеће пешачке зоне Кнез Михајлове улице“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 25 фебруар 2015 12:50

Јавна набавка

Јавна набавка - „Студија изводљивости проширења постојеће пешачке зоне Кнез Михајлове улице“


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 25.02.2015. године - овде

Линк ка ПРЕТХОДНОM ОБАВЕШТЕЊУ на Порталу јавних набавки града Београда

 
13 Претходно обавештење - Секретаријат за саобраћај - „Израда упутстава за припрему, спровођење и евалуацију кампања у безбедности саобраћаја и припрема, спровођење и евалуација кампања на тему.." ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 25 фебруар 2015 12:43

Јавна набавка

Јавна набавка - „Израда упутстава за припрему, спровођење и евалуацију кампања у безбедности саобраћаја и припрема, спровођење и евалуација кампања на тему: 1. Заштитни системи у кабини возила и 2. Заштитна средства за мотоциклисте и бициклисте“


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 25.02.2015. године - овде

Линк ка ПРЕТХОДНОM ОБАВЕШТЕЊУ на Порталу јавних набавки града Београда

 
12 Претходно обавештење - Секретаријат за саобраћај - „Студија: Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији града Београда“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 25 фебруар 2015 12:38

Јавна набавка

Јавна набавка - „Студија: Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији града Београда“


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 25.02.2015. године - овде

Линк ка ПРЕТХОДНОM ОБАВЕШТЕЊУ на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 1/14 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи, одржавању и пројектовању опреме стајалишта и површина у функцији јавног превоза ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
среда, 04 фебруар 2015 11:04

Број набавке 1/14

Јавна набавка - "Стручни надзор над извођењем радова на изградњи, одржавању и пројектовању опреме стајалишта и површина у функцији јавног превоза"


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 04.02.2015. - овде


Линк о јавној набавци 1/14 на Порталу јавних набавки града Београда

 
Јавна набавка 18/14 - "Ажурирање Транспортног модела Београда са саобраћајним истраживањима карактеристика кретања" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
уторак, 27 јануар 2015 17:10

Јавна набавка 18/14

Јавна набавка - "Ажурирање Транспортног модела Београда са саобраћајним истраживањима карактеристика кретања"


Преузмите текст ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 27.11.2014. године - овде

Преузмите текст ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА - 29.12.2014. године - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 29.12.2014. године - овде

Преузмите текст ОДГОВОРА - 23.01.2015. године - овде

Преузмите текст ОДГОВОРА - 26.01.2015. године - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА - 27.01.2015. године - овде

Преузмите текст ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 27.01.2015. године - овде

 
Јавна набавка - ''Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду (редовно сервисирање, обезбеђење неопходних пратилаца за свакодневни рад лифта, чување лифта и ванредне неопходне поправке), за период од две (2) године'' ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
понедељак, 15 децембар 2014 15:36

Број набавке 3/14

Јавна набавка - ''Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду (редовно сервисирање, обезбеђење неопходних пратилаца за свакодневни рад лифта, чување лифта и ванредне неопходне поправке), за период од две (2) године''

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - овде

 
Jaвна набавка 5/14 - Услуга израде Програма потребе за ауто-такси превозом за град Београд у периоду од 2015 - 2020. године ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
четвртак, 20 новембар 2014 14:18

Број набавке 5/14

Јавна набавка - "Услуга израде Програма потребе за ауто-такси превозом за град Београд у периоду од 2015 - 2020. године"


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 20.11.2014. године - овде

 
Jaвна набавка 4/14 - "Одржавање опреме за регулисање ауто-такси саобраћаја на Аеродрому "Никола Тесла" у Београду" ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 31 октобар 2014 10:16

Број набавке 4/14

Јавна набавка - "Одржавање опреме за регулисање ауто-такси саобраћаја на Аеродрому "Никола Тесла" у Београду"


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

 
Jaвна набавка 8/14 - Студија: бројање путника у јавном превозу и анкета корисника јавног превоза ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
четвртак, 11 септембар 2014 12:36

Број набавке 8/14

Јавна набавка услуге - ''Студија: бројање путника у јавном превозу и анкета корисника јавног превоза''


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - овде

Преузмите текст ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - овде

Преузмите текст ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - овде

 
Јавна набавка 3/14 - ''Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду (редовно сервисирање, обезбеђење неопходних пратилаца за свакодневни рад лифта, чување лифта и ванредне неопходне поправке), за период од две (2) године“ ПДФ Штампа Eл. пошта
Конкурси - Јавне набавке - услуге
петак, 05 септембар 2014 15:26

Број набавке 3/14

Јавна набавка - ''Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду (редовно сервисирање, обезбеђење неопходних пратилаца за свакодневни рад лифта, чување лифта и ванредне неопходне поправке), за период од две (2) године''


Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - овде

Преузмите текст ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - овде

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 Следећа > Крај >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL