ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Регулисање саобраћаја

Редефинисање режима саобраћаја на територији ГО Вождовац- Зона Вождовац II ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за динамички режим саобраћаја

Редефинисање - Вождовац IIУ циљу побољшања услова функционисања саобраћаја на уличној мрежи града Београда, Секретаријат за саобраћај је у 2015. години покренуо реализацију пројекта Редефинисање режима саобраћаја на територији ГО Вождовац- Зона Вождовац II оивичена улицама Војводе Степе, Табановачка, Трише Кацлеровића, Кумодрашка, Љубе Вучковића.

Основни циљ пројекта је да се у оквиру расположивих профила јавних саобраћајница, увођењем система једносмерних улица и уличног паркирања, омогући  максимално искоришћење расположивих јавних саобраћајних површина, уз обезбеђивање оптималног броја паркинг места и бољег функционисања динамичког и пешачког саобраћаја.Реализација пројекта је планирана у три фазе. У првој фази је реализован пројекат на делу зоне од Љубе Вучковића до Никшићке. Након завршетка радова на реконструкцији улице Војводе Степе стекли су се услови за реализацију фазе II на делу од Никшићке до Витановачке и фазе III на делу од Витановачке до улице Трише Кацлеровића (Аутокоманде).

Опширније...
 
Редефинисања режима саобраћаја на територији ГО Вождовац Зона Вождовац I ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за динамички режим саобраћаја

Редефинисање - Вождовац IУ циљу побољшања услова функционисања саобраћаја на уличној мрежи града Београда, Секретаријат за саобраћај је у 2015. години покренуо реализацију пројекта Редефинисања режима саобраћаја на територији ГО Вождовац Зона Вождовац I – Булевар ослобођења, Саве Машковића и Војводе Степе.

У Првој фази је реализована промена режима у зони оивиченој улицама: Булевар ослобођења, Саве Машковића и Војводе Степе и Босе Милићевић.

Након завршетка радова и пуштања за саобраћај улице Војводе Степе на деоници од улице Босе Милићевић до Аутокоманде стекли су се услови за реализацију Фазе II у зони оивиченој улицама: Булевар ослобођења, Босе Милићевић и Војводе Степе (деоница од Босе Милићевић до Аутокоманде).

Опширније...
 
Редефинисање режима саобраћаја на територији ГО Звездара ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за динамички режим саобраћаја

редефинисање - ЗвездараУ циљу побољшања услова функционисања саобраћаја на уличној мрежи града Београда, Секретаријат за саобраћај је у 2015. години покренуо реализацију пројекта Редефинисања режима саобраћаја на територији ГО Звездара оивичене улицама Булевар Краља Александра, Станислава Сремчевића, Војислава Илића и Гвоздићева.

Редефинисање саобраћаја за основни циљ има да примени оптималан режим саобраћаја и намену саобраћајних површина у оквиру расположивих профила саобраћајница кроз увођење система једносмерних и двосмерних улица, којима се омогућава одвијање динамичког и пешачког саобраћаја уз обезбеђивање оптималног броја паркинг места. Просторним и функционалним уређењем саобраћајних површина у наведеној зони смањује се број непрописно паркираних возила, побољшава се проточност и омогућава бољи рад јавних комуналних служби као и несметано снабдевање, што ће допринети квалитетнијем животу становника и посетилаца зоне.

Радови на постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи унутар зоне дефинисане улицама Булевар Краља Александра, Станислава Сремчевића, Војислава Илића и Гвоздићева изводиће се од стране ЈКП „Београд пут“ у временском периоду од 15.07.2015. године до 15.08.2015. године.

 
Не блокирај раскрсницу ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за динамички режим саобраћаја

Saobraćajni znak "Ne blokiraj raskrsnicu"
Члан 49. (ЗоБС-а)
Возач не сме возилом да уђе у раскрсницу, иако има првенство пролаза или му је семафором то дозвољено, ако ће због густине саобраћаја зауставити на раскрсници или пешачком прелазу, и тиме ометати или онемогућити саобраћај возила односно пешака.

Правила саобраћаја која су важила пре овог закона члан 55.(ЗоОБС) забрањивала су улаз на зелено светло у раскрсницу када је густина саобраћаја таква да ће очигледно доћи до заустављања таквог возила у раскрсници и ометања проточности саобраћаја.
Овим чланом таква обавеза је проширена и на раскрсници која није регулисана семафором, тако да возач не сме зауставити возило на начин да део возила или цело возило остане у раскрсници (унутар обележеног црвеног квадрата), односно пешачком прелазу, и тако изазове закрчење раскрсница.
Запрећена је казна у члану 333. став 1. тачка 21 ЗоБС (5000 динара).
Списак раскрсница које су обележене на овај начин као и план за будуће обележавање погледајте овде.
 
Жуте траке у Београду - "Помери се с пута кад је трака жута" ПДФ Штампа Eл. пошта
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за динамички режим саобраћаја

Секретаријат за саобраћај у циљу подизања нивоа квалитета живота у Београду и побољшања услова за кретање свих учесника у саобраћају, апелује на возаче путничких и теретних возила, да се не крећу, заустављају и паркирају у саобраћајним тракама резервисаним за кретање возила јавног превоза-аутобуса и такси возила, такозваним „жутим тракама“.
Иако за санкционисање непоштавања режима коришћења ˝жутих трака˝, односно кажњавање несавесних возача путничких и теретних возила, постоји више законских основа, а Законодавац је предвидео висину новчаних казни које у укупном износу могу бити и до 10 000 динара, сматрамо да је неопходно предузети мере са циљем повећања опште свести о значају саобраћајне културе и културе живљења у великом граду. Данас у нашем Београду, који спада у ред најстаријих градова у Европи, живи  скоро два милона становника, а на улицама града свакодневно се креће преко 650 000 возила...

Кликните на слику за увећан приказ мапе "жутих трака"
Опширније...