Редефинисање режима саобраћаја на територији ГО Вождовац- Зона Вождовац II Штампа
Сектор за техничко регулисање саобраћаја - Одељење за динамички режим саобраћаја

Редефинисање - Вождовац IIУ циљу побољшања услова функционисања саобраћаја на уличној мрежи града Београда, Секретаријат за саобраћај је у 2015. години покренуо реализацију пројекта Редефинисање режима саобраћаја на територији ГО Вождовац- Зона Вождовац II оивичена улицама Војводе Степе, Табановачка, Трише Кацлеровића, Кумодрашка, Љубе Вучковића.

Основни циљ пројекта је да се у оквиру расположивих профила јавних саобраћајница, увођењем система једносмерних улица и уличног паркирања, омогући  максимално искоришћење расположивих јавних саобраћајних површина, уз обезбеђивање оптималног броја паркинг места и бољег функционисања динамичког и пешачког саобраћаја.Реализација пројекта је планирана у три фазе. У првој фази је реализован пројекат на делу зоне од Љубе Вучковића до Никшићке. Након завршетка радова на реконструкцији улице Војводе Степе стекли су се услови за реализацију фазе II на делу од Никшићке до Витановачке и фазе III на делу од Витановачке до улице Трише Кацлеровића (Аутокоманде).

Секретаријат за саобраћај издао је налог за постављање нове саобраћајне сигнализације у оквиру II фазе, којом се обухватају саобраћајнице у зони оивиченој улицама Војводе Степе, Никшићком, Кумодрашком и Витановачком. Радове ће изводити ЈКП „Београд пут“.

По завршетку радова на постављању нове саобраћајне сигнлаизације у оквиру фазе II, приступиће се и реализацији фазе III пројекта Редефинисање режима саобраћаја на територији ГО Вождовац- Зона Вождовац II.


 
film izleyin, Film izle, online film izle, hd film izle, full film izle, film-izleyin.org, guncel film izle