Информација о промени трасе линије 406 Штампа
Сектор за безбедност саобраћаја и информисање - Одељење за информисање

Linija 406 jan 2016Дирекцији за јавни превоз обратила се ГО Вождовац са захтевом за успостављање линије јавног превоза која би опслуживала део насеља Бели поток у зони улице Савеза бораца, које у постојећем режиму није опслужено јавним превозом. С обзиром да је улична мрежа у предметној зони неодговарајућа за пролазак аутобуса, Дирекција за јавни превоз је у циљу задовољења потреба корисника и квалитетније просторне приступачности јавном превозу извршила продужење трасе линије број 406 на којој саобраћају минибус возила, која својим габаритима могу да саобраћају уличном мрежом у насељу Колонија.

1.    МЕЊА СЕ НАЗИВ линије ЈГП-а бр. 406 (Вождовац – Раковица село /школа/) и одређује у складу са новим режимом саобраћаја број и назив линије: 406 (Вождовац – Бели поток /насеље Колонија/).
2.    МЕЊА СЕ И ОДРЕЂУЈЕ ТРАСА аутобуске линије ЈГП-a бр. 406 (Вождовац – Бели поток /насеље Колонија/):
-    У смеру ка терминусу „Бели поток /насеље Колонија/“:
ВОЖДОВАЦ - Бебелова - Баштованска  - Паунова - Булевар ослобођења - Булевар ЈНА -  Генерал Жданова - Васе Чарапића  - Савеза бораца - БЕЛИ ПОТОК /НАСЕЉЕ КОЛОНИЈА/.
-    У смеру ка терминусу „ВОЖДОВАЦ“:
БЕЛИ ПОТОК /НАСЕЉЕ КОЛОНИЈА/- Савеза бораца - Васе Чарапића - Генерал Жданова - Булевар ЈНА - Булевар ослобођења - Паунова - Црнотравска - Саве Машковића - ВОЖДОВАЦ.
3.    Стајалишта на линији ЈГП-а бр. 406 (Вождовац – Бели поток /насеље Колонија/) су:


Шифра стајалишта

Назив стајалишта

Шифра стајалишта

Назив стајалишта

1598

Вождовац

2789

Бели поток /насеље Колонија/

291

Баштованска

2787

Савеза бораца

293

Крагујевачких ђака

2785

Пошта

1599

Бањица 2

2172

Бели поток /центар/

1601

Ристе Стефановића

2171

ОШ "Васа Чарапић"

1603

Воје Радића

1614

Раковица село

1952

Саве Јовановића

1612

Раковица село /спомен чесма/

1605

Јајинци /Дом здравља/

1610

Спомен парк Јајинци

1607

Милутина Миљковића

1608

Милутина Миљковића

1563

Кефалонијска

1606

Јајинци /Дом здравља/

1609

Спомен парк Јајинци

2130

Саве Јовановића

1611

Раковица село /спомен чесма/

1604

Воје Радића

1613

Раковица село

1602

Ристе Стефановића

2170

ОШ "Васа Чарапић"

1600

Бањица 2

1634

Бели поток /центар/

294

Крагујевачких ђака

2784

Пошта

292

Баштованска

2786

Савеза бораца

856

Паунова

2788

Бели поток /насеље Колонија/

1598

Вождовац


4.    Успостављају се стајалишта:
-    у смеру ка терминусу Бели поток /насеље Колонија/:
    Бели поток /насеље Колонија/ – у улици Савеза бораца, на бетонском ЕДБ стубу који се налази испред кућног броја 28;
• Савеза бораца – у улици Савеза бораца,  на бетонском ЕДБ стубу који се налази испред кућног броја 20, на граници са кућним бројем 20А;
• Пошта – у улици Савеза бораца, 2 метра испред новоизграђеногобјекта са ознаком 10А;
-    у смеру ка терминусу Вождовац:
• Пошта –у улици Савеза бораца, на бетонском ЕДБ стуб испред кућног броја 7Д;
• Савеза бораца – у улици Савеза бораца,  преко пута кућног броја 20 А, 10 метара пре бочног прилазног пута уз овај кућни број;
• Бели поток /насеље Колонија/ – у улици Савеза бораца, 30 метара након бочног прилазног пута који се користи за маневар окретања, преко пута кућног броја 28;

5.    Дужина линије ЈГП-а бр. 406 је: 11406+11433+90=22929м, при чему је:
дужина линије у смеру ка терминусу " Бели поток /насеље Колонија/": 11406м,
дужина линије у смеру ка терминусу "Вождовац": 11433м,
дужина линије при промени смера кретања на терминусу " Бели поток /насеље Колонија/": 90м,
6.    Средња дужина линије ЈГП-а бр. 406 је: 11465м.

7.    Превоз путника на основу предметног решења обављаће се почев од петка 15.01.2016. године.

 
film izleyin, Film izle, online film izle, hd film izle, full film izle, film-izleyin.org, guncel film izle