Семинар: Нови закон о безбедности саобраћаја: велика шанса и изазов за локалне заједнице Штампа
Сектор за безбедност саобраћаја и информисање - Одељење за информисање
среда, 18 новембар 2009 09:09

Први Семинар се одржава 20. новембра у Обреновцу, Хотел Обреновац, 2009. године у  са почетком у 10.00 часова. Овај семинар, намењен председницима општина, ће трајати пет  сати, а излагања ће имали еминентни стручњаци који су учествовали у припреми Закона и подзаконских аката. 
Други Семинар, намењен стручњацима у Општинама и Граду, који се организује 7 дана после првог (27. новембар 2009), у Обреновцу, Хотел Обреновац и трајаће такође један дан. Садржај семинара можете преузети овде...

 На овај начин, стврамо могућност  локалним  заједницама да  спремно дочекају ступање на снагу новог ЗОБС-а и да предупреде могуће санкције. Посебно је значајно да Град и Општине створе услове за добијање и оптимално трошење средстава намењених безбедности саобраћаја, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Радни за почетак примене новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
У јуну 2009. године је донет нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима (ЗоБС), чија примена почиње 10. децембра 2009. У овом закону је другачије прописана улога локалних заједница у безбедности саобраћаја и прецизније одређен начин финансирања безбедности саобраћаја (извори, расподела средстава, намена и начин коришћења наменских средстава). У том смислу, неопходно је да се Град Београд и градске Општине припреме у циљу оптималне примене новог закона. Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца који ће бити носиоци појединих послова безбедности саобраћаја је први и најважнији корак у том циљу. 
Поменути семинари су најбоља прилика да се Председници Општина упознају са обимом проблема безбедности саобраћаја, са могућностима управљања безбедношћу саобраћаја, са најважнијим садржајима новог ЗоБС-а и са значајем и могућностима локалних заједница да утичу на стање безбедности саобраћаја у својим срединама (успостављање система безбедности саобраћаја у Граду и Општинама, праћење стања безбедности саобраћаја, припрема стратешких докумената и програма безбедности саобраћаја итд.). Тако би се ојачао систем безбедности саобраћаја у Граду и у њега би се озбиљније укључили најодговорнији људи из градских Општина, доприносећи идеји о Београду као безбедном граду.

 

Секретаријат за саобраћај организацијом овог Семинара жели да унапреди безбедност саобраћаја, како би дао велики подстрек осталим носиоцима јавних функција.

 

 
film izleyin, Film izle, online film izle, hd film izle, full film izle, film-izleyin.org, guncel film izle