Одељење за експлоатацију улица и општинских путева и издавање дозвола - Захтеви Штампа


Од сада је могуће преузети обрасце за подношење захтева за раскопавање улица и захтева за постављање рекламе (надлежност Дирекције за путеве) у електронској форми:

  1. Захтев за издавање одобрења за заузеће (раскопавање) улице - преузми .doc 35KB
  2. Захтев за издавање одобрења за постављање рекламе  - преузми .doc 75KB

Приликом подношења захтева плаћа се локална административна такса за подношење захтева:
тарифни број 1, тачка 1,
Прималац: Град Београд
На жиро рачун број: 840-742241843-03
Позив на број: 97  50-501
Износ таксе: 300,00

 
film izleyin, Film izle, online film izle, hd film izle, full film izle, film-izleyin.org, guncel film izle