Одељење за привремени режим саобраћаја

мапа заузећа улица радовима и манифестацијама
Чиме се бавимо
                     Захтевање решења на привремену измену режима саобраћаја због радова на инфраструктурној мрежи и објектима
                     Захтевање решења на привремену измену режима саобраћаја због радова на инфраструктурној мрежи и објектима
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због одржавања манифестација на јавној саобраћајној површини
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због одржавања манифестација на јавној саобраћајној површини
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због постављања тезги и привремених објеката на јавној саобраћајној површини за време одржавања манифестација
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због постављања тезги и привремених објеката на јавној саобраћајној површини за време одржавања манифестација
                         Радови у Aнтифашистичке борбе

Радови у Aнтифашистичке борбе

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – „М3“ у заштитном појасу у кругу топлане „Нови Београд“ у блоку 68 у постојећој регулацији улица Јурија Гагарина , Антифашистичке борбе и Милутина Миланковића, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у ул. Aнтифашистичке борбе у раскрсници са Бул. Милутина Миланковића, у периоду од 21.9.2023. до 20.10.2023.године.

                         Радови у Дебарској

Радови у Дебарској

Током радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, односно прикључивању објекта на канализациону мрежу, биће обустављен саобраћај у делу ул. Дебарске (на крају слепог дела улице), у периоду од 21.09.2023. до 30.09.2023. године.

                         Радови у Милана Ракића

Радови у Милана Ракића

Током радова на изградњи угаоног једнострано узиданог стамбено - пословног објекта, а због монтаже крана , биће обустављен саобраћај, заузет тротоар и коловоз у ул. Милана Ракића испред КП 4003/85, у зони раскрснице са ул. Батутовом, у временском периоду од 23.09.2023. од 20.00 часова до 24.09.2023. године до 08.00 часова.

                         Радови у Косте Стојановића

Радови у Косте Стојановића

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, које изводи „SANIDEI" д.о.о., „FILPIETRO“ д.о.о.  биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Косте Стојановића испред бр. 6, у временском периоду од 20.09.2023. до 16.12.2023. године (средом и суботом).

                         Обустављен саобраћај у Косовској

Обустављен саобраћај у Косовској

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће обустављен саобраћај у Косовској улици, од  дела ул. Нушићеве до улаза у Борбу, у периоду од 20.09.до 23.09.2023.године.

                         Радови у Десанке Максимовић

Радови у Десанке Максимовић

Током извођења радова на отклањању околности којима се угрожава безбедност и здравље људи, објеката и саобраћаја, на постојећим линијским инфраструктурним објектима који су у надлежности ЈКП „Београдске електране“ (текуће одржавање), биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз и део тротоара у ул. Десанке Максимовић, у зони раскрснице са ул. Крунском, у временском периоду од 21.09.2023. до 30.09.2023. године.

                         Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Током радова на реализацији техничке документације „Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, са обе стране денивелисаног укрштаја са Булеваром Арсенија Чарнојевића (бивши Аутопут Е70) у зони уливно - изливних рампи на бивши Аутопут“, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (две саобраћајне траке) у ул. Партизанске авијације од изливне саобраћајнице из Булевара Арсенија Чарнојевића, смер ка Шиду, до уливне саобраћајнице у Булевар Арсенија Чарнојевића, смер ка Нишу и заузети делови коловоза у наведеним изливно – уливним саобраћајницама у Булевар Арсенија Чарнојевића, у периоду од 20.09.2023. до 04.10.2023. године.

                         Обустављен саобраћај у Сарајевској

Обустављен саобраћај у Сарајевској

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у Сарајевској улици, у периоду од 20.09.2023. до 28.09.2023. по фазама:
Фаза 1а: Обустава саобраћаја, заузеће коловоза у ул. Сарајевској у делу од ул. Савске до ул. Милоша Поцерца (проходна раскрсница са Вишеградском) у периоду од 20.09.2023. до 25.09.2023. године.
Фаза 1б: Обустава саобраћаја, заузеће коловоза у ул. Сарајевској у делу од ул. Савске до ул. Милоша Поцерца (затворена раскрсница са Вишеградском) у периоду од 26.09.2023. до 28.09.2023. године.

                         Радови у Преспанској

Радови у Преспанској

Током радова на изградњи двострано узиданог угаоног стамбено-пословног објекта, које изводи „Z INVESTING TIM“ д.о.о. доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа  коловоза  и једног паркинг места, у ул. Преспанској испред раскрснице са ул. Војислава Илића, у временском периоду од 16.09.2023. до 14.10.2023. године, сваког уторка и суботе.        

                         Радови на објекту  у Ковачевој бр. 17

Радови на објекту  у Ковачевој бр. 17

Током  радова на изградњи једнострано  узиданог стамбеног објекта, које изводи „МЕТРО“ д.о.о., биће измењен режим саобраћај за време бетонирања у ул. Мис Ирбијевој , на КП 21874 КО Звездара,  објекат  у Ковачевој бр. 17, у периоду од 08.09.2023. до 27.10.2023. године, сваког петка у месецу.

                         Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације

Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације

Током радова на реализацији техничке документације „Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, са обе стране денивелисаног укрштаја са Булеваром Арсенија Чарнојевића (бивши Аутопут Е70) у зони уливно - изливних рампи на бивши Аутопут“, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузете крајње леве саобраћајне траке уз разделно острво, разделно острво и део раскрснице ул. Партизанске авијације – уливно – изливних саобраћајница у Булевар Арсенија Чарнојевића (Ауто – пут), у периоду од 17.09.2023. до 20.09.2023. године.

                         Отворено првенство у триатлону 2023

Отворено првенство у триатлону 2023

Током организације манифестације Отворено првенство у триатлону 2023, биће обустављен саобраћај у улици Обреновачки пут (Савска магистрала), Радничка, Мост на Ади до раскрснице са улицом Омладинских бригада и на бициклистичкој стази: од Аде Циганлије до Старог железничког моста и на Мосту на Ади, дана 17.09.2023. године од 06.30 до 12.10 часова.

                         Радови у Вукице Митровић

Радови у Вукице Митровић

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта на КП 2309/1 КО Врачар, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Вукице Митровић, од КП 2309/1 до кућног броја 53 и два паркинг места у ул. Вукице Митровић испред бр. 53, у временском периоду од 20.09.2023. до 13.12.2023. године (средом).

                         Уређење улице Мије Ковачевића

Уређење улице Мије Ковачевића

Током радова на уређењу уличних површина према техничкој документацији „Уређење улице Мије Ковачевића од кружне раскрснице „Богословија“ до Вишњичке улице“, које изводи ЈКП „Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Мије Ковачевића, од кружне раскрснице „Богословија“ до раскрснице са Булеваром деспота Стефана, смер ка Булевару деспота Стефана, у периоду од 17.09.2023. до 15.10.2023. године.

                         Радови у Гундулићевој

Радови у Гундулићевој

Током извођења радова на уклањању два постојећа помоћна објекта и извођења радова на реконструкцији, адаптацији, доградњи и рестаурацији уличне фасаде постојећег двострано узиданог стамбеног објекта, биће обустављен саобраћај у ул. Гундулићевој испред бр. 17, у периоду од 15.09.2023. до 01.12.2023. године, сваког петка.

                         Приморска улица затворена за саобраћај уторком и петком

Приморска улица затворена за саобраћај уторком и петком

Током извођења радова, Приморској улица  биће затворена за саобраћај  у временском периоду од 15.09.2023. до 31.05.2024. године (уторком и петком).

                         Радови под саобраћајем

Радови под саобраћајем

Радови JKП „Београдски водовод и канализација“ на реконструкцији водоводне мреже у заштитном појасу цевовода у улици Маријане Грегоран од ул. Хусињских рудара до Миријевског булевара у периоду од 9.9. до 7.11.2023. године

                         улица Шеварице затворена за саобраћај

улица Шеварице затворена за саобраћај

Током извођења радована Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. изградњи секундарне фекалне канализационе мреже у оквиру постојеће регулације улица Шеварице и Кланичка стара на деловима КП 741 и 742 КО Миријево, биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Шеварице, од раскрснице са ул. Кланичка стара до КП 740/6 КО Миријево (кућни број 6 у ул. Шеварице), у временском периоду од 12.09.2023. до 11.10.2023. године.

                         Парада Поноса -Београдски прајд 2023

Парада Поноса -Београдски прајд 2023

Током организације манифестације Парада Поноса -Београдски прајд 2023, биће обустављен саобраћај дана 09.09.2023. у 10 до 24 сата у улицама Немањина, Кнеза Милоша, Краља Милана и Трг Николе Пашића

                         Продужетак радова на Савској магистрали

Продужетак радова на Савској магистрали

Током извођења радова на редовном одржавањуа, биће извршена посебна организација саобраћаја у десној саобраћајној траци у ул. Савска магистрала до Ендија Ворхола до Боре Станковића до 28.08. до 15.09.2023. године

                         Улица Бранка Пешића у Земуну затворена за саобраћај

Улица Бранка Пешића у Земуну затворена за саобраћај

Током извођења радова ЈКП „Београдске електране” на изградњи дистрибутивне топловодне мреже са прикључком дуж улица Добановачке и Бранка Пешића, на катастарским парцелама 14250 и 14249 КО Земун доћиће до обуставе саобраћаја у улици Бранка Пешића од ул. Петра Серафимовића до ул. Цара Душана и  у раскрсници улица Бранка Пешића и Петра Серафимовића у периоду од 7.9. до17.9.2023. године 

                         Промоција кадета Војске Србије 2023

Промоција кадета Војске Србије 2023

Током Промоција кадета Војске Србије 2023, биће обустављен саобраћај у ул.Трг Николе Пашића, Драгослава Јовановића, Таковска од Светогорске до Булевара краља Александра,, дана 08.09.2023. године од 16.00 до 20.00 сати и 09.09.2023. године од 08.00 до 14.30 сати,

                         Опера на води

Опера на води

Током организације Филхармоније на отвореном  у периоду од 8. до 10. септембра 2023. године у периоду од 13 часова до 1 сат после поноћи, доћиће до затварања за саобраћај улица Хецеговачке и Земунски пут. 

                         Улица Исидора Стојановића и Михаила Бандура у Алтини затворена за саобраћај

Улица Исидора Стојановића и Михаила Бандура у Алтини затворена за саобраћај

Током радова на уређењу улица у насељу Алтина, у улицама Исидора Стојановића од ул. Михаила Бандура долазиће до измене у режиму саобраћаја у периодру од 3.9. до 13.9.2023. године 

                         Традиционални вашар у Младеновцу

Традиционални вашар у Младеновцу

Током одржавања вашара у Младеновцу улица Краља Петра I  биће затворена за саобраћај 

                         Радови у улици Мије Ковачевић

Радови у улици Мије Ковачевић

Током извођења радова ЈП „Путеви Београда“ на уређењу уличних површина на територији општине Палилула  у ул. Мије Ковачевића од кружне раскрснице „Богословија“ до раскрснице са Булеваром деспота Стефана, смер ка Булевару деспота Стефана доћиће до измене  режима саобраћаја, заузећа дела коловоза (једна саобраћајна трака), у периоду од 2.9. до 16.9.2023. године.

                         Радови у Поенкареовој улици

Радови у Поенкареовој улици

Током радова у периоду од 5.9. до 24.9.2023. године у  Поенкареовој улици  од  Поречке до Јована Авакумовића долазиће до измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање делова коловоза и паркинг места по фазама.

                         Радови под саобраћајем у Булевару Зорана Ђинђића

Радови под саобраћајем у Булевару Зорана Ђинђића

Током радова ЈКП Београд пут , у периоду од 2.9. до 2.10.2023. године доћиће до измене у режиму саобраћаја у Булевару Зорана Ђинђића на делу од улице Милентија Поповића до улице Антифашистичке борбе. 

                         Затворена за саобраћај Улица принцезе Оливере у Земуну

Затворена за саобраћај Улица принцезе Оливере у Земуну

Радови на изградњи секундарне канализационе мреже на подручју старог језгра Земуна у Улици принцезе Оливере у периоду од 1.9. до 15.9.2023. године

                         Улица Максима Горког и улица Војислава Нановића затворене за саобраћај

Улица Максима Горког и улица Војислава Нановића затворене за саобраћај

Током радова на изградњи канализације у периоду од 1.9. до 17.9.2023. године биће обусавњен саобраћај у улицама  Максима Горког у делу од ул. Тодора Дукина до ул. Струмичке  и Војислава Нановића у делу од постојећег шахта до ул. Тодора Дукина

                         Мавровска и Мандаринска затворене за саобраћај

Мавровска и Мандаринска затворене за саобраћај

Током  радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул.  Мавровској и Мандринској, у Реснику,  у временском периоду од 18.08.2023. до 10.09.2023. године .

                         Радови у Симе Игуманова

Радови у Симе Игуманова

Током  радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, које изводи „Стамбена задруга Простор“, биће заузет  тротоар у ул. Симе Игуманова испред кућног броја 35 и укинута 4 паркинг места у ул. Симе Игуманова, у периоду од од 30.08.2023. до 28.02.2024. године.

                         Радови на Тошином бунару

Радови на Тошином бунару

Током радова на уређењу улице Тошин бунар од денивелисаног укрштаја са железничком пругом до улице Николе Добровића у постојећој регулацији, које изводи ЈКП "Београд пут", биће заузети делови коловоза у ул. Тошин бунар, од надвожњака ка улици Хероја са Кошара, у периоду од 30.08.2023. до 06.09.2024. године.

                         Обустава саобраћаја у Господар Јевремовој

Обустава саобраћаја у Господар Јевремовој

Током радова на реконструкцији дела улице, које изводи ЈП "Путеви Београда" биће обустављен саобраћај у ул. Господар Јевремовој, у делу од ул. Француске до ул. Скадарске, у периоду од 02.09.2023. до 30.12.2023. године. 

                         Радови у Грчића Миленка

Радови у Грчића Миленка

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут" доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза у ул. Грчића Миленка, по фазама, у периоду од 31.08.2023.  до 15.09.2023. године.

                         Радови у Суботичкој

Радови у Суботичкој

Током  радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, које изводи "Almacon“ д.о.о. биће заузет део коловоза у ул.Суботичка, у зони к. бр.28  (сваког уторка и петка) од 25.08.до 29.12.2023. године од 09 до 12 сати.

                         Награда Београда 2023 - Меморијал Марко Мартиновић

Награда Београда 2023 - Меморијал Марко Мартиновић

Током организације манифестације Награда Београда 2023 - Меморијал Марко Мартиновић, биће обустављен саобраћај у Улици Булевар Николе Тесле, од Булевара Миахјла Пупина до Трешњиног цвета и Улици Ушће, од Булевара Николе Тесле до ПЦ Ушће, у периоду од 02.09. у 22 до 03.09.2023. у 22 сата.

                         Обустава саобраћаја у Албанске споменице

Обустава саобраћаја у Албанске споменице

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, на катастарској парцели 1594/1 КО Палилула, биће обустављен саобраћај у ул.Албанске споменице испред к. бр.24, данима 02.09., 14.09., 22.09. и 25.09.2023.

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током грађевинских радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут" биће обустављен саобраћај, заузет део коловоза и разделног острва у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Мије Ковачевића до раскрснице са ул. Вука Врчевића (лева коловозна тракa у смеру ка Миријевском булевару) и измењен режим саобраћаја у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Мије Ковачевића до раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића, у временском периоду од 28.08.2023. до 30.08.2023. године.

                         Београдска Гранпри трка око Калемегдана

Београдска Гранпри трка око Калемегдана

Током организације Београдске Гранпри трке око Калемегдана, биће обустављен саобраћај у ул.Париска, Пјарона де Мондезира и Булевар војводе Бојовића, 03.09.2023. од 07 до 14 сати. 

                         Трка 10К

Трка 10К

Током органитације трке на Новом Београду биће обустављен саобраћај дана: 09.09. 2023. године: у периоду од 08.00  до 24.00 сата у у улицама: Булевар Николе Тесле, Карађорђев трг, Карађорђева, Трешњин цвет од Булевара Михајла Пупина до Булевара Николе Тесле и Ушће од Булевара Николе Тесле / Сајмиште до Булевара Михајла Пупина.

                         Обустава саобраћаја у Валтровићевој

Обустава саобраћаја у Валтровићевој

Током  радова на изградњи водоводне мреже у постојећој регулацији улица Валтровићева и Валтровићева-пролаз, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја, заузет и раскопан коловоз у ул. Валтровићевој, од раскрснице са ул. Сурчинском до раскрснице са ул. Луја Давича и обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Валтровићева - пролаз, у пероду од 29.08.2023.  до 27.09.2023. године.

                         Радови у Антифашистичке борбе

Радови у Антифашистичке борбе

Током радова на демонтажи крана, које изводи „Институције за изградњу и управљање некретнинама“ д.о.о.  биће обустављен саобраћај у ул. Антифашистичке борбе испред КП 2833/2 КО Нови Београд, у временском периоду од 30.08.2023. године до 31.08.2023. године.

                         Радови у зони петље Остружница

Радови у зони петље Остружница

Током радова на изградњи недостајућег пропуста испод Обреновачког пута (Савске магистрале), које изводи ЈП "Путеви Србије", биће заузет део коловоза Обереновачког друма, на делу примарне улице број 14692-05.1, у зони петље Остружница (десна саобраћајна трака, у дужини од 80 метара, у смеру ка Београду), у временском периоду од 24.08.2023. године до 15.11.2023. године.

                         Радови у Гроцкој

Радови у Гроцкој

Током  радова на изградњи регионалног водовода Макиш-Младеновац, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., биће измењен режим саобраћаја, постављена привремена саобраћајна сигнализација у ул. Београдска, Вучкова, 7. јула, 1. маја, Миће Стојковића, Трг републике, 29. новембра, Маршала Тита и Вука Караџића, на територији општине Гроцка, у временском периоду од 21.08.2023. до 25.04.2024. године. 

                         Радови на уређењу улица Исмета Мујезиновића, Партизанске авијације и Љубинке Бобић

Радови на уређењу улица Исмета Мујезиновића, Партизанске авијације и Љубинке Бобић

Током радова на уређењу улица Исмета Мујезиновића, Партизанске авијације и Љубинке Бобић, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузети делови коловоза и тротоара у ул. Партизанске авијације од ул. Измета Мујезиновића до ул. Љубинке Бобић, у ул. Исмета Мујезиновића угао са ул. Партизанске авијације и у ул. Љубинке Бобић угао са ул. Партизанске авијације, у периоду од 23.08.2023. до 30.09.2023. године.

                         Обустава саобраћаја у Савској

Обустава саобраћаја у Савској

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза у ул. Савској на делу од рампе за укључење на мост Газела ка Новом Београду до Булевара војводе Мишића ка Сајму и измене режима саобраћаја, заузећа дела коловоза, прстен на рампи за полукружно окретање из Булевара војводе Мишића, у периоду од  22.08.2023. од 17.00 часова до 23.08.2023. до 05.00 часова.

                         Радови у Јужном булевару

Радови у Јужном булевару

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, које изводи „MAGNA REAL ESTATE" д.о.о. а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће заузет део коловоза (десна саобраћајана трака) у Јужном булевару испред бр. 39 и 41, у временском периоду од 27.08.2023. до 31.12.2023. године (недељом).

                         Редовно одржавање Булевара деспота Стефана

Редовно одржавање Булевара деспота Стефана

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у Булевару деспота Стефана од ул. Вука Врчевића до ул. Мије Ковачевића, смер ка центру града и у ул. Вишњичкој од ул. Подруговићеве у дужини од 120 метара, смер ка Вишњици, у периоду од 20.08.2023. до 31.08.2023. године.

                         Радови под саобраћајем у Улици вожда Карађорђа у Јакову

Радови под саобраћајем у Улици вожда Карађорђа у Јакову

Током радова ЈП Путеви Србије у Улици вожда Карађорђа у Јакову  у периоду од 17.8. до 30.11. 2023.године долазиће до измене у режину саобраћаја по фазама. 

                         Наставак радова у Главној

Наставак радова у Главној

Током радова на реконструкцији улице, које изводи Град Београд за потребе Секретаријата за инвестиције, за саобраћај ће бити затворена ул. Авијатичарски трг од ул. Главне до раскрснице са улицама Карађорђева – Стевана Марковића и обустављен саобраћај у ул. Главној од ул. Авијатичарски трг до раскрснице са улицама Трг Бранка Радичевића – Његошева (Kараматина) – Василија Васиљевића, у периоду од 18.08.2023. до 14.02.2024. године.

                         Држићева затворена за саобраћај

Држићева затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза у ул. Држићевој, у периоду од 22.08.2023. године до 23.09.2023. године, по фазама.

                         Грге Андријановића затворена за саобраћај

Грге Андријановића затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа  дела коловоза у ул. Грге Андријановића 4. део,  у периоду од 18.08.2023. до 18.09.2023. године.

                         Радови у ул. Вожда Карађорђа

Радови у ул. Вожда Карађорђа

Током радова на  изградњи уливно – изливних саобраћајница, које изводи Република Србија - ЈП “Путеви Србије“, биће измењен режом саобраћаја у ул. Вожда Карађорђа, у зони денивелисане раскрснице са аутопутем IA реда број 2, у периоду од 17.08.2023. до 01.03.2024. године, по фазама.

                         Качерска затворена за саобраћај

Качерска затворена за саобраћај

Током радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта, које изводи „LA INVESTMENT“ д.о.о. за саобраћај ће бити затворена ул. Качерска испред бр. 9 (угао са ул. Љубе Шерцера), дана 17.08., 23.08., 09.09., 16.09., 23.09., 29.09., 07.10., 13.10., 21.10., 27.10., 30.10., 07.11.2023. године.

                         Радови у Војвођанској

Радови у Војвођанској

Током радова на измештању аутобуског стајалишта и уређењу нове нише за аутобусе јавног линијског превоза у Војвођанској улици, после раскрснице са ул. Браће Пухаловић у смеру ка Обреновцу и на уређењу десне саобраћајне траке у ул. Браће Пухаловић, на прилазу раскрсници са Војвођанском улицом, биће измењен режим саобраћаја у ул. Војвођанској у десној саобраћајној траци од раскрснице са Тргом Зорана Ђинђића и ул. Браће Пухаловић, 130 метара према Јакову, у периоду од 18.08.2023. до 31.08.2023. године.

                         Радови у Коларчевој

Радови у Коларчевој

Током  радова на постављању лед дисплеја. биће измењен режим саобраћаја у ул. Коларчевој, на раскрсници са ул. Кнез Михаиловом, у периоду од 15.08. до 18.08.2023. године.

                         Радови у ул. Генерала Хорватовића

Радови у ул. Генерала Хорватовића

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због допреме грађевинских материјала, доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза у ул. Генерала Хорватовића, у зони кућног бр. 63, у  временском периоду од 16.08.2023. до 14.08.2024. године, сваке среде.

                         Милана Кашанина затворена за саобраћај

Милана Кашанина затворена за саобраћај

Током радова на поправци коловоза, које изводи ЈП "Путеви Београда", доћи ће до обуставе саобраћаја  и заузећа коловоза у ул. Милана Кашанина, у зони раскрснице са ул. Џорџа Вашингтона,  у временском периоду од 17.08.2023. до 28.08.2023. године.

                         Радови у ул. Савска магистрала

Радови у ул. Савска магистрала

Током  радова на редовном одржавању улица и путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Савска магистрала, од ул. Ендија Ворхола до ул. Боре Станковића, у периоду од 10.08. до 27.08.2023. године.

                         Радови у Гроцкој

Радови у Гроцкој

Током радова на редовном одржавању – поправци јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће обустављен саобраћај у ул. Мачванској од ул. Васе Чарапића до ул. Шумадијске и Шумадијска (слепи крак) у Гроцкој, у периоду од 15.08.2023. до 23.10.2023. године.

                         Радови у Угриновцима

Радови у Угриновцима

Током радова на редовном одржавању улица и путева, које изводи ЈП "Путеви Београда", за саобраћај ће бити затворена Улица Тихомира Трајковића Џојина у Угриновцима, у периоду од 05.08.2023. до 1.9.2023. године.

                         Аугуста Цесарца затворена за саобраћај

Аугуста Цесарца затворена за саобраћај

Током радова на изградњи прикључка на постојећу водоводну и канализациону мрежу биће обустављен саобраћај у ул. Аугуста Цесарца у зони кућног бр. 31 (КП 20341/1 КО Савски венац) у временском периоду од 22.08.2023. године до 26.08.2023. године.

                         Обустава саобраћаја у Николе Добровића

Обустава саобраћаја у Николе Добровића

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Николе Добровића, од  ул. Стојана Аралице до ул. Тошин бунар (десна коловозна трака у смеру ка ул. Стојана Аралице),  у периоду од 15.08.2023. до 21.08.2023. године.

                         Радови у Сланцима

Радови у Сланцима

Током радова на изградњи дистрибутивног челичног гасовода, које изводи ЈП „Србијагас” биће измењен режим саобраћаја у ул. Маршала Тита, од КП 3333 КО Палилула (Сланци) до раскрснице са ул. Сланачки пут и ул. Сланачки пут, од раскрснице са ул. Маршала Тита и ул. Качерском до КП 2210/1 КО Палилула (Сланци), у периоду од 11.08.2023. до 09.09.2022. године, по фазама.

                         Обустављен саобраћај у Соколској

Обустављен саобраћај у Соколској

Током радова на уклањању две пословне зграде, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.  биће обустављен саобраћај у ул. Соколскoj на делу од ул. Граничарске до ул. Макензијеве, у периоду од 19.08.2023. године до 29.08.2023. године и измењен режим саобраћаја у ул. Макензијевoj угао са ул. Соколскoм и у ул. Соколској угао са ул. Макензијевом, у периоду од 18.08.2023. до 29.08.2023. 

 

 

                         Радови у улици Саве Ковачевић у Лештанима

Радови у улици Саве Ковачевић у Лештанима

Радови на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева доћи ће до измене режима саобраћаја у ул. Саве Ковачевића у делу од ул. Смедеревски пут до ул. Маршала Тита у Лештанима, на територији градске општине Гроцка у периоду од по фазама:

                         Радови у Улици маршала Тита у Лештанима

Радови у Улици маршала Тита у Лештанима

Радови на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева доћи ће до измене режима саобраћаја у ул. Маршала Тита у делу од ул. Забранске до ул. Саве Ковачевића у Лештанима,  по фазама у периоду од 11.8.2023. до 1.9.2023.године

                         Радови у Булевару краља Александра

Радови у Булевару краља Александра

Током радова ЈКП Београд пут на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београд, биће обустављен саобраћај у Булевару краља Александра од Рузвелтове до Београдске, периоду од 12.08.2023. у 22 до 21.08.2023. године.

                         Призренска улица затворена за саобраћај

Призренска улица затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београд које обавља ЈКП Београд пут биће обустављен саобраћај  у улици Призренској од Зеленог венца до раскрснице са Балаканском од 12.08. до 15.09.2023. године.

                         Преспанскa улица затворена за саобраћај уторком, четвртком и суботом до 5. септембра

Преспанскa улица затворена за саобраћај уторком, четвртком и суботом до 5. септембра

Ради извођења радова на изградњи двострано узиданог угаоног стамбено-пословног објекта доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа  коловоза  и једног паркинг места, у ул. Преспанској испред раскрснице са ул. Војислава Илића, у Београду, на територији општине Звездарау  временском периоду од 08.08.2023. до 05.09.2023. године, сваког уторка, четвртка и суботе.  

                         Изградња регионалног водовода Макиш - Младеновац

Изградња регионалног водовода Макиш - Младеновац

Током радова на извођењи  регионалног водовода Макиш-Младеновац, Везног цевовода за насеља на подручју јужног дела ГО Гроцка, насеља Дражањ, Умчари, Пударци, категорије „Г“, трасе пројектоване дуж постојећих саобраћајница у периоду од 10.8. 2023.године до 25.04.2024.године доћиће до измене у режиму саобраћаја у улицама : Београдска, Вучкова, 7. јула, 1. маја, Миће Стојковића, Трг републике, 29. новембра, Маршала Тита, 21. августа, 4. јули и Палих бораца.

                         Обустава саобраћаја у улици Максима Горког

Обустава саобраћаја у улици Максима Горког

Ради извођења радова на изградњи дела секундарне мреже опште канализације у оквиру постојеће регулације улица Максима Горког, на деловима катастарских парцела 99/1 и 99/2 обе КО Вождовац, доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа и раскопавања коловоза у временском периоду од 09.08.2023. године до 31.08.2023. године.

                         Радови под саобраћајем у Савској улици

Радови под саобраћајем у Савској улици

Током радова на редовном одржавању коловоза у Савској улици на делу од  укључења на мост Газела ка Новом Београду до полукружног окретања из Булевара војводе Мишића ка Сајму у периоду од 9. до 15.8.2023. године доћиће до измене у режиму саобраћаја. 

                         Радови у Булевару уметности и  Булевару  Милутина Миланковића

Радови у Булевару уметности и  Булевару  Милутина Миланковића

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – „М2“, које изводи  ЈКП,, Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Булевару уметности и  Булевару  Милутина Миланковића, у периоду од 5.8.2023. године до 16.08.2023. године, по фазама.

                         Радови у Булевару краља Александра

Радови у Булевару краља Александра

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београд, биће обустављен саобраћај у Булевару краља Александра од Београдске до Рузвелтове, периоду од 04.08.2023. у 22 до 11.08.2023. године.

                         Струмичка затворена за саобраћај

Струмичка затворена за саобраћај

Током радова које изводи „ММI PROJEKT PLUS” д.о.о. за саобраћај ће бити затворена ул. Струмичка испред бр. 60, у дане 09.08.2023. године, 23.08.2023. године, 06.09.2023. године и 20.09.2023. године.

                         Радови у Димитрија Туцовића и Чингријиној

Радови у Димитрија Туцовића и Чингријиној

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Димитрија Туцовића и Чингријина, на делу од ул. Батутове до ул. Лукијана Мушицког, у периоду од 5.8.2023. године до 9.8.2023. године.

                         Радови у Антифашистичке борбе

Радови у Антифашистичке борбе

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – „М3“ у заштитном појасу у кругу топлане „Нови Београд“ у блоку 68, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у ул. Антифашистичке борбе, од раскрснице Булевара Милутина Миланковића до раскрснице са ул. Јурија Гагарина и у раскрсници са Булеваром Милутина Миланковића, у периоду од 4.8.2023. године до 25.08.2023. године по фазама.

                         Радови у Максима Горког

Радови у Максима Горког

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза у ул. Максима Горког од Јужног булевара до ул. Струмичке,  у временском периоду од 03.08.2023. до 20.08.2023. године.

                         Радови у Савској

Радови у Савској

Током радова на подземним инсталацијама фекалне канализације, водоводу и трамвајском стајалишту, које изводи Град Београд и финансијер „Београд на води“ д.о.о. за саобраћај ће бити затворена  ул. Савска, на делу од ул. Немањине до ул. Рисанске (десна коловозна трака у смеру ка Београдском сајму) и измењен режим саобраћаја, заузет и раскопан део коловоза у ул. Савској, на делу од ул. Војводе Миленка до ул. Немањине (лева саобраћајна трака у смеру ка ул. Немањиној) и заузет тротоар у ул. Савској, од кућног броја 2 до раскрснице са ул. Милоша Поцерца, у периоду од 1.8.2023. до 29.9.2023.

 

 

                         Бициклистичка трка Трофеј Беогрдад- Београдски победник

Бициклистичка трка Трофеј Беогрдад- Београдски победник

Током одржавања бициклистичке трке  Трофеј Беогрдад- Београдски победник, за саобраћај ће бити затворен:

 • Булевар Николе Тесле, улица Ушће и улица Трешњиног цвета  12.8. 2023.године у периоду од 10 до 12 часова, 
 • Пут за Авалу 13.8.2023. године у периоду од 8 до 14:30 часова. 

                         Радови у Кумодражу

Радови у Кумодражу

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд,  за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу  Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворене следеће улице: Сокаче 1, Стара 1, Степеничка 1, Средња, Кружна, Јабука, Стара 3, Октобарска, Мајска,  Цветна, Топола, Љубичица , Стара 2, Листопадна и Гуњак, у периоду од 28.7.2023. до 08.11.2023. године. 

                         Радови у Николе Добровића

Радови у Николе Добровића

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до измене режима саобраћаја, заузећа дела коловоза у ул. Николе Добровића, од  ул. Стојана Аралице до ул. Тошин бунар, у периоду од 29.07.2023. до 31.08.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Вишњичка, од раскрснице са Миријевским булеваром до раскрснице са ул. Сланачки пут (десна коловозна тракa у смеру ка Вишњици) и зона раскрснице са ул. Сланачки пут (десна коловозна тракa у смеру ка Вишњици) и у ул. Вишњичкој, на делу од ул. Стевана Христића до ул. Марина, у периоду од 28.07.2023. до 07.08.2023. године.

                         Радови у Војвођанској

Радови у Војвођанској

Током радова на изградњи дела саобраћајнице С9, које изводи Град Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће заузет део коловоза и тротоара у ул. Војвођанској, у временском периоду од 29.07.2023. године до 03.09.2023. године. 

                         Радови у Пожешкој и Булевару војводе Мишића

Радови у Пожешкој и Булевару војводе Мишића

Током радова на рехабилитацији путних објеката на територији града Београда, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у ул. Пожешкој, у зони раскрснице са Булеваром војводе Мишића и на делу од петље „Хиподром“ до раскрснице са ул. Владимира Радовановића и у Булевару војводе Мишића, на делу од Моста на Ади ка раскрсници са ул. Пожешком, у периоду од 05.08.2023. до 14.08.2023. године, по фазама. Предметни радови се изводе искључиво ноћу у временском периоду од 22:00 до 06:00 часова.

                         Радови у Војводе Степе

Радови у Војводе Степе

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд,  за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу Београда ЈП,  биће измењен режим саобраћаја у ул. Војводе Степе, на делу између ул. Гуњак и ул. Калемарске, у периоду од 27.07.2023. до 20.09.2023.године.

                         Радови у Косовској

Радови у Косовској

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће обустављен саобраћај у ул. Косовској, од Нушићеве до половине раскрснице са ул. Влајковићевом, у периоду од 27.07.2023. до 23.09.2023. године, по фазама.

                         Радови у Максима Горког

Радови у Максима Горког

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза у ул. Максима Горког од ул. Цара Николаја II до Јужног булевара, у временском периоду од 29.07.2023. до 02.08.2023. године.

                         Димитрија Туцовића затворена за саобраћај

Димитрија Туцовића затворена за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавању улица и  путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Димитрија Туцовића, од раскрснице са ул. Чингријином, ул. Учитеља Милоша Јанковића и ул. Војводе Симе Поповића до раскрснице са ул. Батутовом, у временском периоду од 25.07.2023. до 10.08.2023. године.

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током извођења радова на редовном одржавању улица и путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај, заузет део коловоза и разделног острва у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Мије Ковачевића до раскрснице са ул. Вука Врчевића (десна коловозна тракa у смеру ка Миријевском булевару) и измењен режим саобраћаја у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Мије Ковачевића до раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића,  у временском периоду од 25.07.2023. до 15.08.2023. године.

                         Традиционални вашар у Младеновцу

Традиционални вашар у Младеновцу

Током одржавања вашара у Младеновцу улица Краља Петра I  биће затворена за саобраћај 

                         Радови у Јајинцима

Радови у Јајинцима

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализације, које изводи Град Београд,  за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу Београда Ј.П. у периоду од 24.7.2023. до 30.09.2023. године, за саобраћај ће бити затворене:  

 • ул. Јанка Јанковића, од раскрснице са ул. 23. српске ударне дивизије до ул. Ристе Стефановића,
 • слепи део ул. Јанка Јанковића
 • ул. Ристе Стефановића, од ул. Јанка Јанковића до ул. Драгољуба Алексића  
 • слепи део ул. Драгољуба Алексића 

 

                         Измена режима саобраћаја у Војвођанској

Измена режима саобраћаја у Војвођанској

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Војвођанској, у Сурчину, у делу од  Трга Зорана Ђинђића и ул. Браће Пухаловић према Јакову, у периоду од 20.7.2023. до 17.8.2023. године.

                         Чингријина и Војводе Симе Поповића затворене за саобраћај

Чингријина и Војводе Симе Поповића затворене за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Чингријиној, од раскрснице са ул. Димитрија Туцовића, ул. Учитеља Милоша Јанковића и ул. Војводе Симе Поповића до раскрснице са ул. Лукијана Мушицког, у временском периоду од 20.07.2023. до 30.07.2023. године.

                         Стевана Дукића затворена за саобраћај

Стевана Дукића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне канализационе мреже и фекалне канализације, које изводи Град Београд, за саобраћај ће бити затворена ул. Стевана Дукића, у делу од ул. Ћуковачке до ул. Ћуковачки пут и у ул. Ћуковачка од Стевана Дукића до Василија Василијевића, у периоду од 18.7.2023. до 30.9.2023. године.

                         Хиландарска и Милана Кашанина затворена за саобраћај

Хиландарска и Милана Кашанина затворена за саобраћај

Током радова на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода од ТС Београд 1 - ТС Београд 6, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, биће обустављен саобраћај у ул. Хиландарској и Милана Кашанина по фазама:

 • Фаза 1: Обустављен саобраћај у делу ул. Хиландарске код раскрснице са ул. Палмотићевом и у делу ул. Милана Кашанина угао са ул. Џорџа Вашингтона (заузеће и раскопавање коловоза, заузеће паркинг места), у временском периоду од 18.07.2023. до 28.07.2023. године. 
 •  Фаза 2: Обустављен саобраћај у делу ул. Хиландарске, између улица Јелене Ћетковић и Палмотићеве (заузет и раскопан коловоз, заузета паркинг места), у временском периоду од 29.07.2023. до 07.08.2023. године.

                         Паштровићева затворена за саобраћај

Паштровићева затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут" за саобраћај ће бити затворена Паштровићева улица, угао са ул. Радничком, смер ка центру града, у временском периоду од 24.07.2023. од 22 часа до 26.07.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у Тамнавској у Лазаревцу

Измена режима саобраћаја у Тамнавској у Лазаревцу

Током радова на замени дилатационих спојница на мосту преко реке Колубаре на путу Велики Црљени – Уб, ИД 569, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће заузет део коловоза у ул. Тамнавској, у зони моста преко реке Колубаре, у периоду од 19.07.2023. до 29.07.2023. године, по фазама.

                         Измена режима саобраћаја у Поенкареовој

Измена режима саобраћаја у Поенкареовој

Током радова на реконструкцији  дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација" биће измењен режим саобраћаја у ул. Поенкареовој, од Војводе Добрнца до Поречке, у периоду од 18.07.2023. до 16.08.2023. године, по фазама.

                         Радови у Николе Добровића

Радови у Николе Добровића

У ул. Николе Добровића, од  ул. Тошин бунар до ул. Стојана Аралице, доћи ће до обуставe саобраћајa и заузећа коловоза, тротоара и бициклистичке стазе  (десна коловозна трака у смеру ка ул. Тошин бунар) и заузећа дела коловоза у ул. Николе Добровића, од  ул. Стојана Аралице до ул. Тошин бунар (део леве саобраћајне траке у смеру ка ул. Стојана Аралице), у периоду од 18.07.2023. до 29.07.2023. године.

                         Радови у Савској

Радови у Савској

Током радова на отклањању околности којима се угрожава безбедност и здравље људи,објеката и саобраћаја, на постојећим линијским инфраструктурним објектима, које изводи ЈКП „Београдске електране“, биће измењен режим саобраћаја у Савској улици у  зони кућног броја 37, у периоду од 25.07.2023. до 18.08.2023. године. 

                         Улице 13. октобра и Сретена Поповића затворене за саобраћај

Улице 13. октобра и Сретена Поповића затворене за саобраћај

Током радова на реконструкцији водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", за саобраћај ће бити затворене ул. 13. октобра и Сретена Поповића, у периоду од 17.07.2023.  до 16.12.2023. године.

                         Радови у Булевару деспота Стефана

Радови у Булевару деспота Стефана

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које извди JKП „Београдски водовод и канализација“, биће измењен режим саобраћаја у Булевару деспота Стефана, од ул. Војводе Добрњца до ул. Џорџа Вашингтона, по фазама, у периоду од 15.07.2023. до 12.09.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у Шафариковој и Ђуре Даничића

Измена режима саобраћаја у Шафариковој и Ђуре Даничића

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће измењен режим саобраћаја у улицама Шафариковој и Ђуре Даничића, у периоду од 17.07.2023. до 31.08.2023. године.

                         Обустава саобраћаја у Ружићевој, Шекспировој и Јездићевој.

Обустава саобраћаја у Ружићевој, Шекспировој и Јездићевој.

Током радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже са прикључцима, које изводи ЈКП "Београдске електране", доћи ће до измена режима саобраћаја и обустава саобраћаја унутар блока Љутице Богдана 2-2ж и делу улица Ружићеве, Шекспирове, Јездићеве, Пуковника Бацића, у периоду од 15. 07. 2023. до 08. 09. 2023. године, по фазама.

                         Радови у Булевару ослобођења

Радови у Булевару ослобођења

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у Булевару ослобођења, споредни део, од ул. Паунове до Булевара ослобођења, у периоду од 14.07.2023. до 20.07.2023. године.

 

 

                         Радови у ул. Угриновачки пут

Радови у ул. Угриновачки пут

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Угриновачки пут, од раскрснице са ул. Драгачевских трубача у дужини 150м у смеру ка Земуну,  у временском периоду од 16.07.2023. до 28.07.2023. године.

                         Радови у Михаила Тодоровића

Радови у Михаила Тодоровића

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу секундарне водоводне мреже, које изводи  Град Београд за потребе  Дирекције за грађевинско земиште и иградњу  Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у у ул. Михаила Тодоровића, на делу од раскрснице ул. Олге Алкалај до ул. Бојаџинске, у периоду од 14.7.2023. до 30.08.2023. године, по фазама. Током трајања последње фазе радова, у  временском периоду од 11.08.2023. до 30.08.2023. године  у ул. Михаила Тодоровића саобраћај ће бити обустављен.

 

                         Прешевска затворена за саобраћај

Прешевска затворена за саобраћај

Током радова на изградњи стамбеног објекта, које изводи „UMM CONSTRUCTION“ д.о.о. доћи ће до обуставе саобраћаја и заузећа дела коловоза ул. Прешевској испред бр. 24 у временском периоду од 13.07.2023. до 03.08.2023. године (уторком и четвртком).

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза и разделног острва у ул. Вишњичкој, у зони раскрснице са ул. Сланачки пут (левa саобраћајнa тракa у оба смера и средња саобраћајна трака у смеру ка Миријевском булевару), у временском периоду од 13.07.2023. до 03.08.2023. године.

                         Живка Давидовића затворена за саобраћај

Живка Давидовића затворена за саобраћај

Улица Живка Давидовића ће бити затворена за саобраћај дана 15.07.2023. године, због демонтаже крана, коју изводи ,,MD INVEST 011“ д.о.о.

                         Максима Горког затворена за саобраћај

Максима Горког затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Максима Горког од ул. Цара Николаја II до Јужног булевара, у периоду од 12.07.2023. до 28.07.2023. године.

                         Радови у Ђорђа Станојевића

Радови у Ђорђа Станојевића

Током радова на отклањању околности којима се угрожава безбедност и здравље људи, објеката и саобраћаја, на постојећим линијским инфраструктурним објектима који су у надлежности ЈКП „Београдске електране“, биће измењен режим саобраћаја  у  ул. Ђорђа Станојевића, у зони кућног броја 16, (прелаз преко коловоза), на делу између ул. Омладинских бригада и Булевару црвене армије, у периоду од 12.07.2023. до 09.08.2023. године, по фазама.

                         Илинденска затворена за саобраћај

Илинденска затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији водоводне мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ћер бити затворена ул. Илинденска од ул. Руже Јовановић до ул. Воје Вељковића, у периоду од 08.07.2023. до 22.07.2023. године.

                         Радови у Булевару Деспота Стефана

Радови у Булевару Деспота Стефана

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, биће измењен режим саобраћаја у Булевару Деспота Стефана између „Панчевачког моста“ и раскрснице са улицама Вишњичка – Мије Ковачевића, у периоду од 07.07.2023. до 20.07.2023. године.

                         Коче Поповића затворена за саобраћај

Коче Поповића затворена за саобраћај

У периоду од 08.07.2023. године од 11.00 часова до 09.07.2023. године до 03:00 часа доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Коче Поповића због снимања рекламног спота за “Yandex Go“.

                         Радови у Доситејевој

Радови у Доситејевој

У Улици Доситејевој, од  ул. Васе Чарапића до ул. Господар Јевремове, доћи ће до обуставе саобраћаја, ради извођења радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", у временском периоду од 06.07.2023. до 20.07.2023. године. 

                         Грге Андријановића 2. део затворена за саобраћај

Грге Андријановића 2. део затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Грге Андријановића 2. део, у периоду од 5.7.2023. до 30.8.2023. године.

                         Радови у ул. Исидора Стојановића - Михајла Бандура

Радови у ул. Исидора Стојановића - Михајла Бандура

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја на делу у ул. Исидора Стојановића - Михајла Бандура, у периоду од 4.7.2023. до 01.09.2023. године.

                         Драгослава Ђорђевића- Гоше- и Шејкина затворене за саобраћај

Драгослава Ђорђевића- Гоше- и Шејкина затворене за саобраћај

Током радова на изградњи дела секундарне  мреже водовода, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., за саобраћај ће бити затворене ул. Драгослава Ђорђевића- Гоше- и Шејкина, у периоду од 27.6.2023. до 11.7.2023. године.

                         Немањина улица у Обреновцу код ТЕНТ А затворена за саобраћај

Немањина улица у Обреновцу код ТЕНТ А затворена за саобраћај

Ради извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда које обавља ЈКП „Београд пут“  улица Немањина (Богољуба Урошевића Црног) у Обреновцу од Индустријске улице до улаза „ТЕНТ“, биће затворена за саобраћај у периоду од 3.7. до 30.7.2023. године.

                         Улица Николе Добровића затворена за саобраћај

Улица Николе Добровића затворена за саобраћај

Улица Николе Добровића на делу од Тошиног бунара до улице Стојана Аралице биће затворена за саобраћај у периоду од 1.7. до 20.7.2023. године.

                         Радови под саобраћајем у Булевару војводе Мишића

Радови под саобраћајем у Булевару војводе Мишића

Током извођења радова на изградњи саобраћајнице на грађевинској парцели СП 37 у Булевару војводе Мишића, у зони Мостарске петље, доћиће до измене саобраћаја по фазама у периоду од 1.7. до 21.8.2023. године.

                         Радови под саобраћају у улици Кнеза Вишеслава

Радови под саобраћају у улици Кнеза Вишеслава

Измена режима саобраћаја у ул. Кнеза Вишеслава од другог улаза – излаза у „Лидл“ до ул. Луке Војводића у периоду од 2.7. до 31.8.2023. године

                         Улица Владимира Јовановића у Алтини затворена за саобраћај

Улица Владимира Јовановића у Алтини затворена за саобраћај

Током радова на редовном одджавању улица које обавља ЈП Путеви Београда улица Николаја Салтикова у насењу Алтина од броја 20 до улице Владимира Јовановића   биће затворена за саобраћај од 9.5. до 7.7.2023. године

                         Улица Тихомира Трајковића Џоје затворена за саобраћај

Улица Тихомира Трајковића Џоје затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица које обавлја ЈП Путеви Београда улица Тихомира Трајковића Џоје у насењу Угриновци биће затворена за саобраћај од 24.4. до 1.8.2023. године

 

                         Улица Павла Вујисића затворена за саобраћај

Улица Павла Вујисића затворена за саобраћај

Током извођења радова ЈП Путева Србије  на рехабилитацији улице Павла Вујисића, биће затворена за саобраћаја улица Павла Вујисића од Констатина Кавафија до Епископа Николаја , у насељу Алтина, на територији градских општина Земун, дана 01.07.2023. године

                         Велизара Станковића у Раковици затворена за саобраћај

Велизара Станковића у Раковици затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, улица Велизара Станковића на делу од улице Борске до улице Николе Мараковића, на територији општине Раковица биће затворена за саобраћај у периоду од 30.6. до 12.7.2023. године.

                         Радови под саобраћајем у Улици краља Милана

Радови под саобраћајем у Улици краља Милана

Током  радова на  поправци елемената тролејбуске контактне мреже у ул. Краља Милана од ул. Кнеза Милоша до Трга Славија доћи ће до узмене режима саобраћаја,у периоду од 1.7. до 31.8. 2023. године.

                         Наставак радова у Вишњичкој угао са Сланачким путем

Наставак радова у Вишњичкој угао са Сланачким путем

Током извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у улици Вишњичкој на расксници са Сланачким путем у периоду од 28.06.2023. до 30.06.2023. године.

                         Пожаревачка улица затворена та саобраћај уторком и петком

Пожаревачка улица затворена та саобраћај уторком и петком

Пожаревачка улица на делу од Кнеза од Семберије до Лозничке улице у периоду од 30.6. до 29.9.2023. године током радова на изградњи објекта испред у броју  30 биће затворена за саобраћај сваког уторка и петка 

                         Радови на изградњи канализације у Реснику

Радови на изградњи канализације у Реснику

 Током радова  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу  Београда ЈП на изградњи секундарне фекалне  канализације у насељу Ресник у периоду од 27.6. до 30.7. 2023. године за саобраћај ће бити затворене улице  Maвровска, Мандринска, Мавровска 2.део и Ратка Софијанића 2. део .  

                         Дан независности Сједињених Америчких Држава

Дан независности Сједињених Америчких Држава

Током обележавања Дана независности Сједињених Америчких Држава 29.06.2023. године, у Ужичкој улици биће извршена посебна организација саобраћаја.

                         Радови под саобраћајем у улици Мирка Сандића

Радови под саобраћајем у улици Мирка Сандића

У улици Мирка Сандића између улица Рудо и Гусињске у периоду од 24.6. до 10.7.2023. године, током радова на изградњи објекта  долазиће до измене у режиму саобраћаја по фазама.

                         Улице Главна и Авијатичарски трг у Земуну затворене за саобраћај

Улице Главна и Авијатичарски трг у Земуну затворене за саобраћај

Током радова на реконструкцији улице Главне у Земуну, које изводи Град Београд, за потребе Секретаријата за инвестиције, биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз и тротоар у ул. Авијатичарски трг од ул. Главне до раскрснице са улицама Карађорђева – Стевана Марковића и у ул. Главној од ул. Авијатичарски трг до ул. до раскрснице са улицама Рајачићева – Змај Јовина, фаза 2 у временском периоду од 25.06.2023. до 31.08.2023. године.  

 

                         Улица Максима Горког затворена за саобраћај

Улица Максима Горког затворена за саобраћај

Улица Максима Горког од кружне раскрснице са улицама Крунска – Курсулина – Милешевска – Трнска – Кичевска до Цара Николаја II, затворена за саобраћај, у периоду од 17.6. до 5.8.2023. године по фазама.

                         Доситејева затворена за саобраћај

Доситејева затворена за саобраћај

У Улици Доситејевој од ул. Господар Јевремове до ул. Цара Душана, на територији општине Стари град, у Београду, доћи ће до обуставе саобраћаја, ради извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београд у временском периоду од 26.06.2023. до 09.07.2023. године.

                         Наставак радова ва реконструкцији дистрибутивног топловода „М2“

Наставак радова ва реконструкцији дистрибутивног топловода „М2“

Током извођења радова ЈКП „Београдске електране” на реконструкцији дистрибутивног топловода „М2“ са прикључцима у периоду од 24.6. до 17.9.2023. године на простору новобеоградског Блока 68 долазиће до измене у режиму саобраћаја по фазама.

                         Шолина улица затворена за саобраћај

Шолина улица затворена за саобраћај

Током радова ЈКП "Београдске електране" за саобраћај ће бити затворена Шолина улица, од раскрснице са Булеваром кнеза Александра Карађорђевића до раскрснице са ул. Младена Стојановића, у временском периоду од 23.06.2023. до 06.07.2023. године.

                         Репишка затворена за саобраћај

Репишка затворена за саобраћај

Током радова ЈКП "Београдске електране" за саобраћај ће бити затворена Репишка улица на у зони раскрснице улице Ђорђа Тасића и улице Милана Јовановића

                         Манифестација "Belgrade Мusic Week 2023 "

Манифестација "Belgrade Мusic Week 2023 "

Због одржавања манифестације "Belgrade Мusic Week 2023 " у периоду од 23.6 до 26.6.доћи ће до обуставе саобраћаја у улицама:

 • Булевар Николе Тесле од Булевара Михајла Пупина до Трешњиног цвета и
 • Ушће од Булевара Николе Тесле до уласка у TЦ „Ушће“,  

                         Улица Немањина, Обреновац затворена за саобраћај

Улица Немањина, Обреновац затворена за саобраћај

У периоду од 26.06.2023. до 02.07.2023. године биће обустављен саобраћај у улици Немањина, Обреновац од Рваћанске до Индустријске улице. 

                         Mанифестацијa „Дани породице“

Mанифестацијa „Дани породице“

Током реализације манифестације „Дани породице“, која је планирана у периоду од  23.6.2023. од 22.00 часа до 26.6.2023. године до 04.00 часа, доћи ће до обуставе саобраћаја у ул.: Краља Милана (од Трга Славија до Теразија), Драгослава Јовановића, Трг Николе Пашића (од фонтане до Теразија), Теразије, Коларчева, Трг републике (од ул. Дечанске до ул. Васе Чарапића), Васе Чарапића и Студентски трг,

                         Наставак радова у Младеновцу у улици Браће Баџак

Наставак радова у Младеновцу у улици Браће Баџак

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у Младеновцу у ул. Браће Баџак (од ул. Војводе Путника до продајног објекта „LIDL“), , у временском периоду од 19.06.2023. године до 23.06.2023. године.

                         Радови у Кумодрашкој

Радови у Кумодрашкој

Током радова на реконструкцији дистрибутивне топловодне мреже, које изводи ЈКП „Београдске електране”, биће измењен режим саобраћаја у делу ул. Кумодрашке, између улица Дарвинове и Динка Туцаковића (Зларинска), у периоду од 20.06.2023. до 11.07.2023. године. и обустављен саобраћај у ул. Кумодрашкој од раскрснице са ул. Динка Туцаковића (Зларинска) до раскрснице са ул. Краљевачком, у периоду од 12.07.2023. до 15.08.2023. године.

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Вишњичкој, по фазама, у периоду од 10.06.2023. до 28.06.2023. године.

                         Наставак радова у Војвођанској

Наставак радова у Војвођанској

Током радова на изградња дела саобраћајнице С9 и радова на реконструкцији дела Војвођанске улице, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у Војвођанској улици, у оквиру КП 3214/9 КО Сурчин, у временском периоду од 19.06. до 28.07.2023. године.

 

                         Радови у Добрачиној

Радови у Добрачиној

У Улици Добрачиној, од Улице Васе Чарапића до Улице господар Јевремове (затворене раскрснице), доћи ће до обуставе саобраћаја, током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", у временском периоду од 17.06.2023. до 18.06.2023. године. 

                         Милорада Гавриловића затворена за саобраћај

Милорада Гавриловића затворена за саобраћај

Дана 17.06.2023. године у периоду од 06.00 часова до 21.00. час, доћи ће до обуставе саобраћаја у ул.у ул. Милорада Гавриловића (од ул. Капетан Мишине до краја улице, слепи део, уз обавезно пропуштање станара), због снимања филма и тв серије "Недеља".

                         Радови у  зони раскрснице ул. Омладинских бригада и Булевара Зорана Ђинђића

Радови у  зони раскрснице ул. Омладинских бригада и Булевара Зорана Ђинђића

У  зони раскрснице ул. Омладинских бригада и Булевара Зорана Ђинђића, доћи ће до измене режима саобраћаја и заузећа коловоза, током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", у временском периоду од 19.06. до 24.06.2023. године, у периоду од 22.00 часа до 05.00 часова и од 26.06. до 28.06.2023. године, у периоду од 22.00 часа до 05.00 часова.

                         Улица Максима Горког затворена за саобраћај

Улица Максима Горког затворена за саобраћај

Улица Максима Горког од кружне раскрснице са улицама Крунска – Курсулина – Милешевска – Трнска – Кичевска до Цара Николаја II, затворена за саобраћај, у периоду од 17.6. до 5.8.2023. године по фазама.

                         Радови у Господара Вучића, код броја 103

Радови у Господара Вучића, код броја 103

Током радова на текућем одржавању, у коловозу у дужини од 42м, које изводи  ЈКП,, Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у ул. Господара Вучића, код броја 103, у периоду 10.7.2023. године до 19.07.2023. године.

                         Владимира Карића затворена за саобраћај

Владимира Карића затворена за саобраћај

Током радова на текућем одржавању, које изводи ЈКП "Београдске електране", за саобраћај ће бити затворена ул. Владимира Карића, од ул. Младе Босне до ул. Господара Вучића, у периоду од 30.6.2023. године до 09.07.2023. године.

                         "Belgrade Beer Fest 2023 "

"Belgrade Beer Fest 2023 "

Због одржавања манифестације "Belgrade Beer Fest 2023 " доћи ће до обуставе саобраћаја у улицама: Булевар Николе Тесле од Булевара Михајла Пупина до Трешњиног цвета и Ушће од Булевара Николе Тесле до уласка у TЦ „Ушће“,  у периоду од: 17.06. у 17 часова до 21.06. у 4 часа
 

                         Радови у Димитрија Туцовића

Радови у Димитрија Туцовића

Током  радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи JKП „Београдски водовод и канализација“, биће измењен режим саобраћаја у ул. Димитрија Туцовића, од раскрснице са ул. Батутовом до ракрснице са ул. Учитеља Милоша Јанковића, у периоду од 19.06.2023. до 28.07.2023. године, по фазама.

                         Толстојева затворена за саобраћај

Толстојева затворена за саобраћај

Током радова на изградњи стамбеног објекта , за време монтаже стакала, за саобраћај ће бити затворена Толстојева улица, код кућног броја 42, у периоду од 16.6.2023. до 18.06.2023. године.

                         Тиквешка затворена за саобраћај

Тиквешка затворена за саобраћај

Током радова на текућем одржавању топловодне мреже, које изводи ЈКП "Београдске електране", за саобраћај ће бити затворена ул. Tиквешка, испред раскрснице са Господара Вучића, у периоду од 15.6.2023. до 24.6.2023. године.

                         Светолика Лазаревића Лазе затворена за саобраћај

Светолика Лазаревића Лазе затворена за саобраћај

Током  радова на редовном одржавању,  које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Светолика Лазаревића Лазе,  од ул. Радничке до ул. Савска магистрала (са проходним раскрсницама улица Радничка и Савске магистрале), у периоду од 13.06. до 20.06.2023. године.

                         Затворене за саобраћај улице Јана Колара и Мирка Поштића

Затворене за саобраћај улице Јана Колара и Мирка Поштића

Током радова ЈКП Београдски водовод и канализација  на изградњи  дистрибутивне водоводне мреже у  регулацији постојеће саобраћајнице, за саобраћај ће бити затворене улице Јана Колара,  Мирка Поштића и Љешка у периоду од 12.06. до 21.7.2023. године, по фазама.

                         Улица Љубичица затворена за саобраћај

Улица Љубичица затворена за саобраћај

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Љубичица, од Тополе до Октобарске, у периоду од 12.06. до 25.06.2023. године.

                         Кајмакчаланска затворена за саобраћај

Кајмакчаланска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању,   које изводи ЈКП "Београд пут", биће затворена ул. Кајмачаланска, од Бранка Крсмановића до Силвија Краљчевића, у периоду од  12.06. до 25.06. 2023. године и од ул. Бранка Крсамовића до ул. Војводе Шуољикца, у периоду  од 26. 06.  до 09.07.2023. године.

                         Наставак радова на редовном одржавању у Омладинских бригада

Наставак радова на редовном одржавању у Омладинских бригада

Редодовно одржавање улице Омладинскинских бригада од надвожњака изнад Булевара Арсенија Чарнојевића до Булевара Зорана Ђинђића (десна коловозна трака у смеру ка надвожњаку)  у временском периоду од 10.06.2023. до 16.06.2023. године.

                         Ковачева и Велизара Косановића затворене за саобраћај

Ковачева и Велизара Косановића затворене за саобраћај

Током радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже са прикључцима,  које изводи ЈКП "Београдске електране", за саобраћај ће бити затворене  ул. Ковачева и Велизара Косановића у  раскрсници са ул. Мис Ирбијевом, по  фазама, у периоду од 9.6.2023. до 17.07.2023.године.

                         Наставак радова у улици Браће Баџак у Младеновцу

Наставак радова у улици Браће Баџак у Младеновцу

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у ул. Браће Баџак (од ул. Војводе Путника до продајног објекта „LIDL“), на територији општине Младеновац, у временском периоду од 12.06.2023. године до 18.06.2023. године.

                         Радови у Светог Климента

Радови у Светог Климента

Током радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта, а због прикључивања на водоводну  и канализациону мрежу објекта,  биће заузет и раскопан део коловоза и тротоара у ул. Светог Климента у зони броја 27, на делу између ул. Паје Јовановић и Велизара Косановића, у периоду од 13.6.2023. до 18.06.2023. године.

                         Поправка трамвајских шина на Старом савском мосту

Поправка трамвајских шина на Старом савском мосту

Током радова на прегледу и поправци трамвајске пруге – у зони раскрснице улица Карађорђеве и Земунски пут, које изводи ГСП „БЕОГРАД“, биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза у ул. Земунски пут, угао са ул. Карађорђевом, у периоду од 10.06.2023. од 00 часова и 30 минута до 12.06.2023. до 03 часа и 30 минута.

                         Обустава саобраћаја у улици Илије Гарашанина

Обустава саобраћаја у улици Илије Гарашанина

Током извођења радова на редовном одржавању топловодне мреже, у улици Илије Гарашанина код раскрснице са улицом Старине Новака, доћи ће до обуставе саобраћаја у временском периоду од 12.06.2023. до 21.06.2023. године.

                         Улица Косте Стојановића затворена за саобраћај средом и суботом

Улица Косте Стојановића затворена за саобраћај средом и суботом

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће заузет део коловоза у ул. Косте Стојановића испред бр. 6, у временском периоду од 17.06.2023. до 16.09.2023. године (средом и суботом).

                         Улица Љубичица затворена за саобраћај

Улица Љубичица затворена за саобраћај

Улица Љубичиса на делу од улице Топола до Октобарске ради радова биће затворена за саобраћај у периоду од 6.6. до 15.6.2023. године

                         Редовно одржавање улице Омладинских бригада

Редовно одржавање улице Омладинских бригада

Редодовно одржавање улице Омладинскинских бригада од Булевара Зорана Ђинђића до надвожњака изнад Булевара Арсенија Чарнојевића (десна коловозна трака у смеру ка надвожњаку)  у временском периоду од 06.06.2023. до 10.06.2023. године.

                         Обустава саобраћаја у Сазоновој улици

Обустава саобраћаја у Сазоновој улици

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, у Сазоновој улици, општина Врачар, доћи ће до обуставе саобраћаја у временском периоду од 07.06.2023. до 08.06.2023. године.

                         Редовно одржавање улице Браће Баџак у Младеновцу

Редовно одржавање улице Браће Баџак у Младеновцу

Улица Браће Баџак у Младеновцу на делу од Улице војводе Путника до продајног објекта "LIDL" биће затворена за саобраћај у временском периоду од  24.05.2023. године до 04.06.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у Горњоградској улици

Измена режима саобраћаја у Горњоградској улици

Током извођења радова на реконструкцији у заштитном појасу секундарне водоводне мреже у постојећој регулацији Горњоградске улице, биће измењен режим саобраћаја, у временском периоду од 06.06.2023. до 05.07.2023. године.

                         Обустава саобраћаја у Кичевској улици, угао са Молеровом

Обустава саобраћаја у Кичевској улици, угао са Молеровом

Током извођења радова на одржавању топловодне мреже, саобраћај ће бити обустављен у Кичевској улици, у зони раскрснице са Молеровом, у периоду од 05.06.2023. до 14.06.2023. године.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у периоду од 4.6. до 6. 6. 2023. године на раскрсници Булевара краља Александра и Кнеза Милоша наставити радовe на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

                         Међународна бициклистичка трка "Belgrade Grand Prix Woman Tour 2023"

Међународна бициклистичка трка "Belgrade Grand Prix Woman Tour 2023"

У улицама Ушће, Булевар Николе Тесле и улици Трешњиног цвета  биће одржана међународна бициклистичка трка "Belgrade Grand Prix Woman Tour 2023", дана 03.06.2023. од 14h до 19:30h и дана 04.06.2023. године од 9h до 14:30h, у поменутим улицама за време трајања манифестације саобраћај ће бити обустављен. 

                         Измена режима саобраћаја у Славонској улици, Земун

Измена режима саобраћаја у Славонској улици, Земун

Током изградње водоводне мреже, у Славонској улици, на територији општине Земун, доћи ће до измене режима саобраћаја у временском периоду од 03.06.2023. до 02.07.2023. године.

                         Книћанинова затворена за саобраћај

Книћанинова затворена за саобраћај

Книћанинова улица између улица Цара Душана и Скендер бегове, биће затворена за саобраћај у периоду од 1.6. до 10.6.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у улици Николе Добровића

Измена режима саобраћаја у улици Николе Добровића

У улици Николе Добровића, од  улице Тошин бунар до улице Стојана Аралице доћи ће до измене режима саобраћаја у периоду од 01.06.2023. до 22.06.2023. године

                         Затворена за саобраћај улица Омладинских бригада

Затворена за саобраћај улица Омладинских бригада

Током извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева, улица Омладинских бригада, од  Булевара Зорана Ђинђића до Булевара Михајла Пупина, биће затворена за саобраћај у периоду од 01.06.2023. године до 11.06.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у улицама Војислава Илића и Светозара Радојчића

Измена режима саобраћаја у улицама Војислава Илића и Светозара Радојчића

Током извођења радова на изградњи оптичке мреже, доћи ће до измене режима саобраћаја у улицама Војислава Илића и Светозара Радојчића, у периоду од 31.05.2023. до 20.06.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у улици Војводе Степе

Измена режима саобраћаја у улици Војводе Степе

Током извођења радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, доћи ће до измене режима саобраћаја у улици Војводе Степе, ГО Вождовац, у периоду од 30.05.2023. до 20.07.2023. године.

                         Измене режима саобраћаја у улици Кнеза Вишеслава

Измене режима саобраћаја у улици Кнеза Вишеслава

Ради извођења радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, од 30.05.2023. до 17.08.2023. године, доћи ће до измене режима саобраћаја у улици Кнеза Вишеслава.

                         Затворена за саобраћај улица Ослобођења, општина Раковица

Затворена за саобраћај улица Ослобођења, општина Раковица

Током извођења радова на реконструкцији водоводне мреже, на територији општине Раковица у улици Ослобођења и делу улице Владимира Вујовића, доћи ће до обуставе саобраћаја и измене режима саобраћаја у периоду од 30.05.2023. до 18.07.2023. године.

                         Улица Светолика Лазаревића Лазе затворена за саобраћај

Улица Светолика Лазаревића Лазе затворена за саобраћај

Део улица Светолика Лазаревића Лазе биће затворен од Савске магистрале до Радничке улице, у временском периоду од 29.5.2023. до 8.06.2023. године.

                         Обустава саобраћаја у Горњоградској због снимања серије

Обустава саобраћаја у Горњоградској због снимања серије

У зони раскрснице улица Горњоградска-Драгана Ракића-Охридска, због снимања серије доћи ће до обуставе саобраћаја дана 28.05.2023. године, у периоду од 07:00 часова до 18:00 часова.

                         Манифестација "Србија наде"

Манифестација "Србија наде"

Поводом одржавања манифестације "Србија наде" 26.5.2023. године у периоду од 13 до 24  часа доћи ће до посебне организације саобраћаја као и затварања за саобраћај у улицама које гравитирају према платоу Народне скупштине.  

Измене у режиму саобраћаја, посебна организација, као и обустављање саобраћаја вршиће се у складу са динамиком трајања скупа, као и пристизањем и одласком посетиоца.

                         Измена режима саобраћаја у Немањиној улици, Земун

Измена режима саобраћаја у Немањиној улици, Земун

Током извођења радова на изградњи подземне јавне гараже "ПИНКИ", доћи ће до измене режима саобраћаја на територији општине Земун у Немањиној улици, у периоду од 27.05.2023. до 25.06.2023. године.

                         Обустава саобраћаја у Пастеровој улици

Обустава саобраћаја у Пастеровој улици

У Пастеровој улици, угао са улицом Краља Милутина доћи ће до обуставе саобраћаја у периоду од 27.05.2023. до 28.05.2023. године.

                         Одржавање "Спасовданске литије"

Одржавање "Спасовданске литије"

Град Београд као и сваке године организује прославу градске славе  Вазнесење Господње - Спасовдан.

Ове године Спасовдан се празнује 25. маја.

Церемонија подразумева пролазак Спасовданске литије централним градским улицама.

Почетак литије је у 17:30 часова у улици Краља Милана.

                         Омладинских бригада затворена за саобраћај

Омладинских бригада затворена за саобраћај

Улица Омладинских бригада од улице Париске комуне до Булевара Зорана Ђинђића (десна коловозна трака у смеру ка Булевару Зорана Ђинђића) у периоду од 27.5 до 2.6.2023. године биће затворена за саобраћај. 

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Вука Врчевића до раскрснице са ул. Миријевски булевар, заузет део коловоза у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са ул. Вука Врчевића (левa саобраћајнa тракa у оба смера),  у временском периоду од 25.05.2023. до 15.06.2023. године.
 

                         Браће Баџак затворена за саобраћај

Браће Баџак затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у ул. Браће Баџак (од ул. Војводе Путника до продајног објекта „LIDL“), на територији општине Младеновац, у временском периоду од 24.05.2023. године до 04.06.2023. године.

                         Изградња регионалног водовода Макиш - Младеновац

Изградња регионалног водовода Макиш - Младеновац

Током  радова на изградњи регионалног вода Макиш - Младеновац, прикључак за насеља на подручју јужног дела ГО Гроцка, везни цевовод на подручју ГО Сопот, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, биће измењен режим саобраћаја, на делу од КП 4350 КО Сопот до раскрснице са ул. Милована Јовичића и ул. Витоке Живановића, у периоду од 11.06.2023. до 17.09.2023. године, по фазама.

                         Радови у Војводе Шупљикца

Радови у Војводе Шупљикца

Током радова на изградњи трансформаторске станице, које изводи Електроизградња Србија,  биће заузет и раскопан тротоар, као и прелази на траси ул. Булевар краља Александра, Војовде Шупљикца и Средачкој, по фазама, у периоду од 23.05. до 06.06.2023. године.

                         Прешевска улица затворена за саобраћај

Прешевска улица затворена за саобраћај

Ради извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, доћи ће до обуставе саобраћаја и заузећа дела коловоза ул. Прешевској испред бр. 24 у временском периоду од 25.05.2023. до 29.06.2023. године (четвртком и суботом).

                         Алексе Ненадовића затворена за саобраћај

Алексе Ненадовића затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже,  које изводи JKП „Београдски водовод и канализација“, биће обустављен саобраћај у ул. Алексе Ненадовића од ул. Макензијеве до ул. Његошеве (радови на коловозу и паркингу), у периоду од 22.05.2023. до 30.07.2023. године.

                         Светолика Лазе Лазаревића

Светолика Лазе Лазаревића

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Светолика Лазе Лазаревића, од Радничке до Љешке, у периоду од 13.06.2023. до 25.06.2023. године.

 

                         Измена режима саобраћаја у Булевару деспота Стефана

Измена режима саобраћаја у Булевару деспота Стефана

У Булевару деспота Стефана доћи ће до измене режима саобраћаја од 22.05.2023. до 09.06.2023. године, ради извођења радова на изградњи подземног електроенергетског вода.

                         Радови у Војвођанској

Радови у Војвођанској

Током радова на изградња дела саобраћајнице С9 и радова на реконструкцији дела Војвођанске улице, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у Војвођанској улици, у оквиру КП 3214/9 КО Сурчин, у временском периоду од 20. 05. до 30. 06. 2023. године.
 

 
 

                         Радови у Обреновцу

Радови у Обреновцу

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Немањиној од ул. Фрушкогорске до ул. Шумарице у Обреновцу, у периоду од 20. 05. до 04. 06. 2023.

                         Радови у Реснику

Радови у Реснику

Током радова на изградњи секундарне фекалне  канализације, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Maвровска, Мандринска, Мавровска 2.део и Ратка Софијанића 2. део, у временском периоду од 17.5.2023. године до 09.06.2023. године. 

                         Пере Сегединца затворена за саобраћај

Пере Сегединца затворена за саобраћај

Током радова на изградњи објекта, а због демонтаже крана,  које изводи "SKYLAND" д.о.о. за саобраћај ће бити затворена ул. Пере Сегединца, у приоду од 22.05.2023. године до 23.05.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у Пожешкој улици

Измена режима саобраћаја у Пожешкој улици

Током извођења радова  на  демонтажи крана дана 21.05.2023. године, биће заузет део коловоза у  Пожешкој улици испред бр. 33.

                         Радови у Колашинској

Радови у Колашинској

Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Колашинској испред бр. 31, дана 20.05.2023. године.

                         Радови у Шумадијској

Радови у Шумадијској

Током радова на изградњи објекта, које изводи Грађевинска дирекција Србије, за саобраћај ће бити затворена улица Шумадијска, на углу са ул. Цара Душана у Земуну у временском периоду од 19.05.2023. године до 21.05.2023. године.

                         Радови у Булевару деспота Стефана

Радови у Булевару деспота Стефана

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови коловоза у Булевару деспота Стефана између ул. Стеријине и раскрснице са улицама Драгослава Срејовића – Поенкареова, у периоду од 16.05.2023. до 21.05.2023. године.

                         Радови у Подморничара Ђорђа Митровића

Радови у Подморничара Ђорђа Митровића

Током  радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, а због израде прикључка на кишну канализациону мрежу, које изводи „MIKON COMPANY“ д.о.о. и „МЕМА“ д.о.о.  биће обустављен саобраћај,  заузет и раскопан део коловоза и тротоара ул. Подморничара Ђорђа Митровића испред КП 1712/8 КО Миријево, у временском периоду од 18.05.2023. до 20.05.2023. године.

                         Редовно одржавање пешачког пролаза на Теразијама

Редовно одржавање пешачког пролаза на Теразијама

Током радова на текућем (редовном) одржавању, рехабилитацији силазишта пешачког пролаза Теразије код бр. 20 - силаз код хотела „Москва“, које изводи ЈКП "Београд пут", биће заузет део тротоара и подземног пешачког пролаза Теразије код бр. 20, у временском периоду од 23.05.2023. године до 01.06.2023. године.

                         Радови у Хекторовићевој

Радови у Хекторовићевој

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" биће обустављен саобраћај у ул. Хекторовићевој, од краја слепог дела улице до ул. Гершићеве, дана 16.05.2023. године, и обустављен саобраћај у ул. Хекторовићевој од ул. Батутове до ул. Гершићеве, дана 17.05.2023. године.

                         Радови у Ћуковачкој и Стевана Дукића

Радови у Ћуковачкој и Стевана Дукића

Током радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда,  за саобраћај ће бити затворене ул. Ћуковачка и Стевана Дукића , у периоду од 15.5.2023. до 18.06.2023. године, по фазама.

                         Грге Андријановића затворена за саобраћај

Грге Андријановића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд,  за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена ул. Грге Андријановића, 2. део, у периоду  од 12.5.2023. до 18.5.2023. године.

                         Редовно одржавање Теразијског тунела

Редовно одржавање Теразијског тунела

Током радова на редовном одржавању Теразијског тунела, које изводи ЈКП "Београд пут", биће затворена крајња десна трака ка Новом Београду у периоду од 13.05. у 22 до 14.05. у 06 часова и затворена крајња десна трака ка граду, у периоду од 14.05. у 22 до 15.05.2023. у 06 часова.

                         Улица Љубичица затворена за саобраћај

Улица Љубичица затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут",  за саобраћај ће бити затворена ул. Љубичица, од Тополе до Октобарске, у периоду од 15.05. до 10.06.2023. године.

 

 

                         Радови у Добрачиној, од Господар Јевремове до Цара Душана

Радови у Добрачиној, од Господар Јевремове до Цара Душана

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Добрачина, од Господар Јевремове до Цара Душана, са раскрснциом улица Добрачина са Господар Јовановом, у периоду од 15.05. до 16.05.2023. године.

                         Радови у Добрачиној, од Господар Јевремове до Васе Чарапића

Радови у Добрачиној, од Господар Јевремове до Васе Чарапића

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" за саобраћај ће бити затворена ул. Добрачина, од Господар Јевремове до Васе Чарапића, у периоду од 17.05. до 10.06.2023. године.

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће заузет део коловоза у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ (левa саобраћајнa тракa у оба смера) и у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са ул. Вука Врчевића (левa саобраћајнa тракa, смер ка ул. Вука Врчевића), у периоду од 14.05.2023. до 28.05.2023. године.

                         Радови у делу улица Кумодрашке, Краљевачке, Калничке и Данила Бојовића

Радови у делу улица Кумодрашке, Краљевачке, Калничке и Данила Бојовића

Током радова на реконструкцији дистрибутивне топловодне мреже са прикључцима у заштитном појасу, у делу улица Кумодрашке, Краљевачке, Калничке и Данила Бојовића, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће обустављен саобраћај у ул. Данила Бојовића кoд раскрснице са ул. Калничком, у периоду од 11.05.2023. до 30.05.2023. године; обустављен саобраћај у ул. Калничкој, код раскрснице са ул. Данила Бојовића, обустављен саобраћај у ул. Данила Бојовића код раскрснице са ул. Калничком, и измењен режим саобраћаја у раскрсници улица Калничка – Данила Бојовића, у периоду од 31.05.2023. до 06.06.2023. године. и измењен режим саобраћаја у ул. Калничкој, од ул. Кумодрашке до ул. Данила Бојовића, у периоду од 07.06.2023. до 01.07.2023. године.

                         Стевана Филиповића затворена за саобраћај

Стевана Филиповића затворена за саобраћај

У ул. Стевана Филиповића доћи ће до обуставе саобраћаја по фазама током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут".

Фаза 2: од ул. Лоле Рибара до ул. Милована Нићифоровића у периоду од 16.05.2023. до 24.05.2023. године.
Фаза 3: од ул. Милована Нићифоровића до пружног прелаза у периоду од 12.05.2023. до 15.05.2023. године.

                         Дула Караклајића затворена за саобраћај

Дула Караклајића затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Дула Караклајића у Лазаревцу, од Бранка Радичевића до Воке Савић,  од 12.05. до 22.05.2023. године.

                         Радови под саобраћајем у улици Вука Караџића

Радови под саобраћајем у улици Вука Караџића

Због постављања платформе за улаз/излаз и кретање возила и механизације и постављања грађевинске скеле саобраћај ће бити отежан у улици Вука Караџића  у временском периоду од 10.05.2023. године до 31.07.2023. годин

                         Улица Николаја Салтикова затворено за саобраћај

Улица Николаја Салтикова затворено за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавању које изводи ЈП "Путеви Београда" за саобраћа ће бити затворена улица Николаја Салтикова у насељу Алтина на делу од кућног броја 20 до улице Владимира Јовановића у временском периоду од 9.5. до 30.6. 2023. године.

                         Радови под саобраћајем

Радови под саобраћајем

Током извођења радова на искључењу са Аутопута за Закреб према тржном центру "Змај" у периоду од 9.5. до 22.6.2023. године доћиће до измене  режима саобраћаја на прилаој саобраћајници од бензинске пумпе Змај према ТЦ Змај.

                         Улице Стара и Гардошка у Земуну затворе за саобраћај

Улице Стара и Гардошка у Земуну затворе за саобраћај

Током извођења радова ЈП "Путеви Беогрда" на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке  улице Стара и Гардошка биће затворене за саобраћај у периоду од 9.5. до 20.6.2023. године.

                         Традиционални вашар у Младеновцу

Традиционални вашар у Младеновцу

Током одржавања вашара у Младеновцу у улици Краља Петра I, на делу од раскрснице са ул. Николе Пашића до раскрснице са ул. Јанка Катића и од раскрснице са ул. Јанка Катића до раскрснице са ул. Војводе Путника у Младеновцу,  доћи ће до обуставе саобраћајау временском периоду од 13.05.2023. у 22.00 до 14.05.2023. године у 24.00 часа.

                         Видовданска у Сурчину затворена за саобраћај

Видовданска у Сурчину затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  ул. Видовданска, на територији градске општине Сурчин, у периоду од 27.03.2023. до 15.05.2023. године.

                         Ударне десетине затворена за саобраћај

Ударне десетине затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" за саобраћај ће бити затворена у ул. Ударне десетине, на територији градске општине Сурчин, у периоду од 27.03.2023. до 15.05.2023. године.

                         Радови у Немањиној у Обреновцу

Радови у Немањиној у Обреновцу

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Немањиној од ул. Фрушкогорске до ул. Александра Аце Симовића, у периоду од 06.05.2023. до 19.05.2023. године.

                         Преспанска улица затворена за саобраћај уторком, четвртком и суботом

Преспанска улица затворена за саобраћај уторком, четвртком и суботом

Током радова на изградњи двострано узиданог угаоног стамбено-пословног објекта  у периоду од 04.05.2023. до 29.07.2023. године Преспанска улица испред раскрснице са улом Војислава Илића биће затворена за саобраћај  сваког уторка, четвртка и суботе.

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са ул. Миријевски булевар, биће измењен режим саобраћаја у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ (левa саобраћајнa тракa у оба смера), у временском периоду од 04.05.2023. до 26.05.2023. године.

                         Радови у Лазаревцу

Радови у Лазаревцу

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Дула Караклајића у Лазаревцу, од Воке Савић до Димитрија Туцовића, у периоду од 03.05. до 16.05.2023. године.

                         Улица генерала Хорватовића затворена за саобраћај средом и петком

Улица генерала Хорватовића затворена за саобраћај средом и петком

Током извођења радова, биће заузет део коловоза у улици Генерала Хорватовића испред бр. 63, у временском периоду од 03.05.2023. до 16.08.2023. године.

                         Адмирала Гепрата и Добрињска током првомајских празника затворене за саобраћај

Адмирала Гепрата и Добрињска током првомајских празника затворене за саобраћај

Током првомајских празника у периоду од 30.04.2023. од 17.30 часова до 01.05.2023. године до 07.00 часова, у лице Адмирала Гепрата   и  Добрињска биће затворене за саобраћај.  

                         Улица Милована Маринковића затворена за саобраћај

Улица Милована Маринковића затворена за саобраћај

Током радова  на монтажи крана у периоду од 29. до 30.4.2023. године,  улица  Милована Маринковића на делу од улице Јошаничка до улице Генерала Анрија биће затворена за саобраћај. 

                         Радови под саобраћајем у Устаничкој улици

Радови под саобраћајем у Устаничкој улици

Током извођења радова на монтажи крана, у ул. Устаничкој испред бр. 98, у временском периоду од 01.05.2023. године до 02.05.2023. године, биће заузети део тротоара и коловоза. 

                         Улице Васе Пелагића, Андре Николића и Завише Црног затворене за саобраћај

Улице Васе Пелагића, Андре Николића и Завише Црног затворене за саобраћај

Током извођења радова на изградњи дистрибутивнe топловодне мреже са прикључцима  у делу улица Васе Пелагића и Андре Николића и Завише Црног  у периоду од 27.4. до 22.8.2023. године долазиће фазно до обуставе саобраћаја и измене режима саобраћаја 

                         Радови под саобраћајем у улици Пилота Михаила Петровића

Радови под саобраћајем у улици Пилота Михаила Петровића

Током радова на поправци кварова на постојећој уличној канализационој мрежи и објектима  у улици Пилота Михаила Петровића на територији општине Раковица, између улица Хумски пут и  Mајора Омера Мехића (Миле Димић), долазиће фазно до измене режимасаобраћаја у периоду од 27.4 до 27.5.2023. године.

                         Наставак радова Електромрежа Србије у Булевару деспота Стефана

Наставак радова Електромрежа Србије у Булевару деспота Стефана

Током  8. и 9. фазе  радова   на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода од ТС Београд 1 - ТС Београд 6, на територији општине Палилула, у Београду у периоду од 26.04. до 06.05.2023. године доћи ће до измене саобраћаја у Булевару деспота Стефана између улица Стојана Новаковића и Стеријине

                         Радови у насељу БЕЛВИЛ

Радови у насељу БЕЛВИЛ

Током радова ЈКП „Београдске електране” у периоду од 26.4. до 1.9.2023. године долазиће фазно до измене режима саобраћаја у насељу Белвил  тј. улицама Ђорђа Станојевића, од трамвајско-аутобуског депоа ГСП-а до улаза у насеље Белвил и ул. Јурија Гагарина   

                         Улица Сестара Крстоношић у Јакову затворена за саобраћај

Улица Сестара Крстоношић у Јакову затворена за саобраћај

Улица Сестара Крстоношић у Јакову  у периоду од 24.4. до 4.6.2023. године, биће затворена за саобраћај.

                         Партизанска улица у Добановцима затворена за саобраћај

Партизанска улица у Добановцима затворена за саобраћај

Партизанска улица у Добановцима на делу од раскрснице са ул. Земунском до ул. Архимедове (окретница аутобуса) биће затворена за саобраћај у периоду од 25.4. до 15.5.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са ул. Миријевски булевар и заузет део коловоза у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ (левa саобраћајнa тракa у смеру ка ул. Војводе Мицка Крстића) и у ул. Вишњичкој, од раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ до раскрснице са ул. Диљском (левa саобраћајнa тракa у оба смера),  по фазама, прелазна фаза 3 и 4, у временском периоду од 22.04.2023. до 14.05.2023. године.

                         Радови у Главној

Радови у Главној

Током радова на реконструкцији улице Главне у Земуну, које изводи Град Београд, за потребе Секретаријата за инвестиције, биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз и тротоар у ул. Авијатичарски трг од ул. Главне до раскрснице са улицама Карађорђева – Стевана Марковића и у ул. Главној од ул. Авијатичарски трг до ул. Давидовићеве, фаза 1 у временском периоду од 25.04.2023. до 24.06.2023. године.  

                         Манифестација "Јевремова - улица сусрета"

Манифестација "Јевремова - улица сусрета"

Током манифестације "Јевремова - улица сусрета", биће затворена за саобраћај Господар Јевремова, од  ул. Вишњићеве до ул. Кнегиње Љубице, у периоду од 21.04.2023. у 23 часа до 22.04.2023. у 23 часа.

                         Невесињска затворена за саобраћај

Невесињска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавања, које изводи ЈКП "Београд пут" биће затворена за саобраћај ул. Невесињска, од Његошеве до Макензије, у периоду од 24.04. до 28.04.2023. године.

                         Добрачина затворена за саобраћај

Добрачина затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут",  за саобраћај ће бити затворена ул. Добрачина, од Господар Јевремове до Цара Душана, у периоду од 24.04. до 15.05.2023. године.

                         36. Београдски маратон

36. Београдски маратон

Због одржавања 36. Београдског маратона, током 22. и 23.04.2022. године, доћи ће до измене режима и обуставе саобраћаја на београдским улицама предвиђеним трасама маратона као и у улицама на прилазима траса, у периоду од у периоду од 22.04. у 22 часа до 23.04.2023. године у 18 часова.

                         Радови у Косте Стојановића

Радови у Косте Стојановића

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће заузет део коловоза у ул. Косте Стојановића испред бр. 6, у временском периоду од 26.04.2023. до 14.06.2023. године (средом и суботом).

                         Мике Аласа затворена за саобраћај

Мике Аласа затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне водоводне мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Мике Аласа од ул. Цара Уроша до ул. Сибињанин Јанка, у периоду од 20.04.2023. до 24.04.2023. године.

                         Милована Маринковића затворена за саобраћај

Милована Маринковића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи слободностојећег стамбено-пословног објекта, које изводи „IKJB HOME“ д.о.о. за саобраћај ће бити затворена ул. Милована Маринковића између улица Генерала Анрија и Јошаничке, у периоду од 22.04.2023. до 23.04.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београд, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (левa саобраћајнa тракa у оба смера) у ул. Вишњичкој, од раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ до раскрснице са ул. Диљском, фаза 3, у временском периоду од 14.04.2023. до 30.04.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у ул. Палих бораца у Винчи

Измена режима саобраћаја у ул. Палих бораца у Винчи

Током радова на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у ул. Палих бораца у делу од ул. Паје Јовановића до ул. Винчанске у Винчи, по фазама, у периоду од 14.04.2023. до 02.08.2023. године.

                         Радови у Дунавској у Болечу

Радови у Дунавској у Болечу

Током радова на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у ул. Дунавској у делу од ул. Маршала Тита до ул. 7. јула у Болечу, по фазама, у периоду од 14.04.2023. до 02.08.2023. године.

                         Радови у Булевару деспота Стефана

Радови у Булевару деспота Стефана

Током радова на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, биће измењен режим саобраћаја  режима саобраћаја, у Булевару деспота Стефана од ул. Поречке до ул. Јована Авакумовића и измењен режим саобраћаја у раскрсници Булевара деспота Стефана и ул. Поречке, у периоду од 18.04.2023. до 27.04.2023. године.

                         Средња затворена за саобраћај

Средња затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП  "Београд пут", саобраћај ће бити затворен у ул. Средњој, од Праве до Степеничке, у периоду од 14.04. до 30.04.2023. године.

                         Средња затворена за саобраћај

Средња затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП  "Београд пут", саобраћај ће бити затворен у ул. Средњој, од Праве до Степеничке, у периоду од 14.04. до 30.04.2023. године.

                         Панте Тутунџића затворена за саобраћај

Панте Тутунџића затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут",  за саобраћај ће бити затворена ул. Панте Тутунџића, на деоници од Генерала Михајла Недељковића до Данила Лекића Шпанца са раскрсницама, у периоду од 15.04. до 21.04.2023. године.

                         Радови у Улици Мира

Радови у Улици Мира

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Мира, у Сурчину, у периоду од 18.4.2023. до 30.4.2023. године.

                         Вељка Влаховића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Вељка Влаховића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  ул. Вељка Влаховића у Лазаревцу, на делу од ул. Јанка Стајчића до ул. Бранислава Нушића,у ул. Вељка Влаховића, на делу од ул. Бранислава Нушића до ул. Обрада Радивојевића, у периоду од 14.4.2023. до 30.4.2023. године.

                         Лоле Рибара у Железнику затворена за саобраћај

Лоле Рибара у Железнику затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у постојећој регулацији ул. Лоле Рибара, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена ул. Лоле Рибара у Железнику, у периоду 18.04.2023. до 9.5.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током радова на изградњи спортско-рекреативног центра СД Раднички, које изводи ЈП ,,Србија гас" Нови Сад, биће измењен режим саобраћаја у ул. Вишњичкој, од Миријевског булевара  до раскрснице са Сланачким путем, у периоду од 11.4.2023. до 6.7.2023. године.

                         Кондина затворена за саобраћај

Кондина затворена за саобраћај

Током снимања филма „Return to silent hill/room 318“, за саобраћај ће бити затворена ул. Кондина (у делу од ул. Косовске до ул. Мајке Јевросиме), у периоду од 12.04.2023. од 07.00 часова до 13.04.2023. до 23.00 часа.

 

 

                         Волгина затворена за саобраћај

Волгина затворена за саобраћај

Током радова на поправци постојеће и изради нове камне коцке, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће затворена за саобраћај Ул. Волгина од уласка у Опсерваторију до Вељка Дугошевића, у периоду од 10.04. до 08.07.2023. године.

                         Радови у Вукице Митровић

Радови у Вукице Митровић

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у ул. Вукице Митровић, код кућног броја 53 и два паркинг места у ул. Вукице Митровић испред бр. 53, у временском периоду од 12.04.2023. до 23.08.2023. године (средом).

                         Славонска затворена за саобраћај

Славонска затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена ул. Славонска, на делу између ул. Цара Душана и Добановачке и у делу  раскрснице ул. Славонске и ул. Добановачке, у периоду од 1.5.2023. до 30.5.2023. године.

 

 

                         Радови у Карађорђевој

Радови у Карађорђевој

Током радова на замени челичних конзолних елемената – носача стубова јавне расвете на мосту преко реке Саве, у продужетку Бранкове улице, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће затворено за саобраћај , заузети делови коловоза, тротоара и степеништа на делу ул. Карађорђеве испод Бранковог моста (на делу од зоне раскрснице са ул. Црногорском смер према ул. Париској), у периоду од 7.4.2023. до 30.4.2023. године, у временском интервалу од 23.45 до 04.00 часа.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (левa саобраћајнa тракa у оба смера) у ул. Вишњичкој, од раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ до раскрснице са ул. Миријевским булеваром, по фазама,  у временском периоду од 07.04.2023. до 13.04.2023. године.
 

                         Радови у Грге Андријановића, Крњача

Радови у Грге Андријановића, Крњача

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Грге Андријановића  1. део  (слепи део), у периоду од 06.04.2023. до 18.5.2023. године.

                         Толстојева затворена за саобраћај

Толстојева затворена за саобраћај

Током радова на изградњи стамбеног објекта за саобраћај ће бити затворена ул. Толстојева, испред броја 42, у периоду од 12.4.2023. до 13.04.2023.

                         Француска затворена за саобраћај

Француска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Француска, од ул. Цара Душана до ул. Браће Југовића, у периоду од 07.04.2023. од 22 часа до 10.04.2023. до 04 часа.

                         Измена режима саобраћаја у Косте Јовановића

Измена режима саобраћаја у Косте Јовановића

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу секундарне водоводне мреже у постојећој регулацији ул. Косте Јовановића, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у Улици Косте Јовановића, од раскрснице са ул. Јошаничком до раскрснице са ул. Лепеничком, у периоду од 08.04.2023. до 06.06.2023. године, по фазама.

                         Улица Панте Тутунџића затворена за саобраћај

Улица Панте Тутунџића затворена за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавањуа улица Панте Тутунџића од  улице Генерала Михајла Недељковића до Данил Лекића Шпанца , биће затворена за саобраћај у периоду  од 05.04. до 11.04.2023. године.

                         Улица Вељка Влаховића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Улица Вељка Влаховића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица у Лазаревцу у периоду од 6.4. до 25.4.2023. године за саобраћај ће бити затворена улица Вељка Влаховића, на делу од ул. Јанка Стајчића до ул. Бранислава Нушића и од улице Бранислава Нушића до ул. Обрада Радивојевића по фазама. 

                         Наставак радова Електромрежа Србије у Булевару деспота Стефана

Наставак радова Електромрежа Србије у Булевару деспота Стефана

Током  5. и 6. фазе  радова  на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода од ТС Београд 1 - ТС Београд 6 доћи ће до измене саобраћаја у Булевару деспота Стефана између улица Цвијићеве и Поречке, на територији општине Палилула, у Београду у периоду од 4.4. до 13.4.2023 године.

                         Улица Херојска у насељу Дражањ затворена за саобраћај

Улица Херојска у насељу Дражањ затворена за саобраћај

Улица Херојска у насељу Дражањ биће затворена за саобраћај у периоду од 10.4. до 10.6.2023. године.

                         Улица Исидорa Стојановићa на Aлтини затворена за саобраћај

Улица Исидорa Стојановићa на Aлтини затворена за саобраћај

Током радова на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева које изводи ЈКП " Београд пут"  ул. Исидорa Стојановићa биће затворена за саобраћај у периоду од 3.4. до 25.5.2023. године. 

                         Радови у пешачком пролазу код хотела Москва

Радови у пешачком пролазу код хотела Москва

Током извођења радова на текућем (редовном) одржавању, рехабилитацији силазишта пешачког пролаза Теразије код бр. 20 - силаз код хотела „Москва“, биће заузет део тротоара и подземног пешачког пролаза Теразије код бр. 20, у временском периоду од 01.04.2023. године до 22.05.2023. године.

                         Босанска улица затворена за саобраћај

Босанска улица затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи кишне и фекалне  канализације које обавља Дирекција за грађевинско земљиште и иградњу  Београда ЈП улица  Босанска на делу од Тршћанске  до Драгана Ракића биће затворена за саобраћај у периоду од 1.4. до 9.4. 2023.године. 

                         Улица учитеља Милоша Јанковића затворена за саобраћај

Улица учитеља Милоша Јанковића затворена за саобраћај

Током радова које изводи ЈКП "Београд пут" у периоду од 5.4. до 13. 4. 2023.године,  улица Учитеља Милоша Јанковића биће затворена за саобраћај на делу од ул. Милана Ракића  до ул. Прешевске и од ул. Прешевске до ул. Чингријине.

                         Измена саобраћаја у Булевару деспота Стефана

Измена саобраћаја у Булевару деспота Стефана

Током   4. фазе  радова  на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода од ТС Београд 1 - ТС Београд 6 доћи ће до измене саобраћаја у раскрсници Булевара деспота Стефана и ул. Цвијићеве, на територији општине Стари град, у Београду у периоду од 1.4. до 3.4.2023 године.

                         Радови под саобраћајем у Вишњичкој улици

Радови под саобраћајем у Вишњичкој улици

Током извођења радова на редовном одржавању улица режим саобраћаја ће бити измењен у улици Вишњичка, од раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ до раскрснице са ул. Миријевским булеваром у периоду од 31.3. до 6.4.2023. године.

                         Раковачки карневал

Раковачки карневал

Током органиазције манифестације Раковички карневал, за саобраћај ће бити  затворена  улица Патријарха Јоаникија од Видиковачког венца до Пилота Нихајла Петровића, дана 02.04.2023. године од 06 до 18. сати

                         Снимање ТВ серије Недеља

Снимање ТВ серије Недеља

Због потреба  снимања ТВ серије и филма "Недеља" у периоду од 30.03 до 02.04.2023. године од 07.00 часова до 19.00. часова доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Јеврејској (део од ул. Солунске до ул. Високог Стевана)

                         Затворена за саобраћај улица Благоја Паровића

Затворена за саобраћај улица Благоја Паровића

Улица Благоја Паровића на делу између улица Жарковачке и Београдског батаљона  биће затворена за саобраћај у периоду од 30.3. до 27.6.2023. године 

                         Душана Вукасовића затворена за саобраћај

Душана Вукасовића затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже на подручју старог језгра Земуна улица Душана Вукасовића биће затворена за саобраћај у периоду од 29.3. до 20.4.2023.године. 

                         Толстојева затворена за саобраћај

Толстојева затворена за саобраћај

Током радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, које изводи ,,GIA" д.о.о. за саобраћај ће бити затворена ул. Толстојева бр. 42, у периоду 28.3.2023. до 29.3.2023. године.

                         Шумадијска затворена за саобраћај

Шумадијска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Шумадијска од ул. Цара Душана до раскрснице са улицама Скопљанска – Војвођанска – Мостарска, у периоду од 28.03.2023. до 05.04.2023. године.

 

 

                         Радови у Младеновцу

Радови у Младеновцу

Током радова на асфалтирњу и уређењу улица, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у ул. Николе Пашића у Младеновцу, на делу од ул. Миће Ђукића до  старе окретнице, у дужини од 3,5 km, у периоду од 25.3.2023. до 21.7.2023. године.

                         Иванковачка затворена за саобраћај

Иванковачка затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Иванковачка, од Краљице Марије до Кнез Данилове, од 27. 03, до 02.04.2023. године.

                         Радови у Коларчевој

Радови у Коларчевој

Током  радова на редовном одржавању, рехабилитацији силазишта пешачког пролаза „Албанија“ - силаз код ул. Коларчева бр. 7, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће заузет део подземног пешачког пролаза „Албанија“, у временском периоду од 27.03.2023. године до 25.05.2023. године.

                         Светосавска затворена за саобраћај

Светосавска затворена за саобраћај

Током  радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена Светосавска улица, од раскрснице са ул. Гундулићевом и ул. Рајачићевом до раскрснице са ул. Дубровачком, у периоду од 27.03.2023.  до 13.04.2023. године.

                         Радови у Француској

Радови у Француској

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена Француска улица, од ул. Цара Душана до ул. Господар Јевремове, у периоду од 24.03.2023. од 22 часа до 27.03.2023. до 04 часа и од ул. Господар Јевремове до ул. Браће Југовић, у периоду од 31.03.2023. од 22 часа до 03.04.2023. до 04 часа.

                         Радови у Јанка Катића, Младеновац

Радови у Јанка Катића, Младеновац

Током радова на асфалтирању коловоза, које изводи ЈП "Путеви Београда" биће измењен режим саобраћаја у ул. Јанка Катића на делу од ул. Краљице Марије до ул. Вука Караџића, у периоду од 23.03.2023. до 20.07.2023. године, по фазама. 

                         Радови у Кораћици

Радови у Кораћици

Током радова на асфалтирању коловоза, које изводи ЈП "Путеви Београда", доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Јована Војиновића Јоце на делу од Космајског пута до Петкајске улице у Кораћици, у периоду од 23.03.2023. до  20.07.2023. године, по фазама.

                         Радови на проширењу саобраћајнице Улице нова 47

Радови на проширењу саобраћајнице Улице нова 47

Током радова на проширењу саобраћајнице Улице нова 47 ( од Улице  пуковника Миленка Павловића до улице Нова 30), које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј:П. биће измењен режим саобраћаја измена режима саораћаја у ул. Новосадској, Драге Михаиловић, Јована Бранковића  и Катице Опачић, у периоду од 23.3.2023. до 26.3.2023. године.

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (левa саобраћајнa тракa у оба смера) у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Диљском до раскрснице са Пут за Аду Хују, у периоду од 23.03.2023. до 07.04.2023. године.
 

                         Јовице Васиљевића затворена за саобраћај

Јовице Васиљевића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне  фекалне канализационе мреже, које изводи град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Јовице Васиљевића,  од бр. 96 до бр. 1, у периоду од 18.3.2023. до 18.05.2023. године.

                         Радови у Војводе Степе

Радови у Војводе Степе

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у ул. Војводе Степе, на делу између ул. Гуњак и ул. Калемарске,  у насељу Кумодраж, у периоду од 20.03.2023. до 20.05.2023. године.

                         Вукице Митровић затворена за саобраћај

Вукице Митровић затворена за саобраћај

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због монтаже крана, биће затворен саобраћај, заузет коловоз и пет паркинг места у ул. Вукице Митровић, од раскрснице са ул. Јиречековом до кућног броја 72, дана 26.03.2023. године.

                         Улица Црвено барјаче затворена за саобраћај

Улица Црвено барјаче затворена за саобраћај

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће затворен саобраћај  у ул. Црвено барјаче, од раскрснице са ул. Бело врело до раскрснице са ул. Браће Вучковића, у временском периоду од 22.03.2023. до 29.03.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током извођења радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (левa саобраћајнa тракa у оба смера) у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Диљском до раскрснице са Миријевским булеваром, у периоду од 18.03.2023. до 22.03.2023. године.

                         Наставак радова у Париској и Улици кнеза Симе Марковића

Наставак радова у Париској и Улици кнеза Симе Марковића

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда, за саобраћај ће бити затворене  улице Париска – Кнез Симе Марковића – Косанчићев венац и у ул. Кнез Симе Марковића до ул. Краља Петра и од ул. Краља Петра до раскрснице са улицама Поп Лукина - Иван Бегова, у периоду од 18.03.2023. до 23.03.2023. године по фазама.

                         Призренска у Земуну затворена за саобраћај

Призренска у Земуну затворена за саобраћај

Током извођења радова на двострано узиданом стамбено-пословном објекту, а због монтирања крана, које изводи „GRIFON NTC” д.о.о. биће затворен саобраћај у ул. Призренској испред бр. 5-7,  дана 18.03.2023. године.

                         Радови у Лазаревцу

Радови у Лазаревцу

Током радова на изградњи јавне подземне гараже, које изводи Град Београд, за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште  и иградњу  Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја у Улици Душана Недељковића, од раскрснице са улицом Ђуре Јакшића до раскрснице улица Карађорђева, Димитрија Туцовића и Душана Недељковића, у Лазаревцу, у временском периоду од 17.3.2023. до 1.7.2023. године.

                         Херцег Стјепана затворена за саобраћај

Херцег Стјепана затворена за саобраћај

Током снимања филма, дана 17.03.2023. од 09.00 часова до 19.00. часова доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Херцег Стјепана (део од ул. Венизелосове до ул. Сењанина Иве).

                         Радови у Грочанској

Радови у Грочанској

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу секундарне дистрибутивне водоводне мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у делу ул. Грочанске део између ул. Томе Максимовића, споредни део и раскрснице са улицама Томе Максимовића и Велимира Теодоровића, у периоду од 18.03.2023. до 04.04.2023. године.

                         Радови на Бранковом мосту

Радови на Бранковом мосту

Током радова на замени челичних конзолних елемената – носача стубова јавне расвете на мосту преко реке Саве, у продужетку Бранкове улице, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће затворене за саобраћај леве саобраћајне траке у оба смера, у периоду од 15.03. до 22.04.2023. и од 25.04. до 25.05.2023. године.

                         Наставак радова у Булевару деспота Стефана

Наставак радова у Булевару деспота Стефана

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи акционарско друштво „Електромрежа Србије“, биће измењен режим саобраћаја у Булевару деспота Стефана између раскрснице са улицама Милана Кашанина (Палмотићева) – Цариградска и раскрснице са ул. Цвијићевом, у периоду од 15.03.2023. do 05.04.2023. године.

                         Војводе Довезенског и Арадска затворене за саобраћај

Војводе Довезенског и Арадска затворене за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити  затворене ул. Војводе Довезенског и Арадска, од Булевара краља Александра до ул. Хекторовићеве, у периоду од 14.03.2023. до 11.06.2023. године.

                         Шумадијска затворена за саобраћај

Шумадијска затворена за саобраћај

Током радова на изградњи објекта, које изводи Грађевинска дирекција Србије, за саобраћај ће бити затворена Шумадијска улица у периоду од 14.03.2023.до 19.03. 2023. године.

                         Улица Ауто-пут за Загреб (у делу од ул. Др Жоржа Матеа до ул. Партизанске авијације) затворена за саобраћај

Улица Ауто-пут за Загреб (у делу од ул. Др Жоржа Матеа до ул. Партизанске авијације) затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до заузећа коловоза и обуставе саобраћаја у ул. Ауто-пут за Загреб (у делу од ул. Др Жоржа Матеа до ул. Партизанске авијације),  у периоду од 11.03.2023. године до 15.03.2023. године.

                         Париска затворена за саобраћај

Париска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда, за саобраћај ће бити затворена  ул. Париска од раскрснице са Булеваром војводе Бојовића – Карађорђева до раскрснице са улицама Кнеза Симе Марковића – Косанчићев венац, у периоду од 13.03.2023. до 17.03.2023. године.

                         Радови у Виноградској

Радови у Виноградској

Током радова на реконструкцији дела кружног тока за потребе привременог уклапања у новопројектовано стање деонице пута Нови Београд - Сурчин, као наставак аутопута Е-763, Београд - Пожега, које изводе ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Путеви Београда“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, „Телеком Србија“, „CETIN“ д.о.о. и „Електродистрибуција Србије“д.о.о. биће измењен режим саобраћаја и затворен саобраћај у Виноградској улици, и измењен режим саобраћаја на делу коловоза кружне раскрснице и  улице Др Ивана Рибара, у временском периоду од 12.03.2023. до 31.03.2023. године.

                         Радови у Реснику

Радови у Реснику

Током радова које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће затворене за саобраћај улице 8 септембра, Ратка Софијанића, Мавровска, Мавровска 2. део, Мандаринска и Ратка Софијанића у Реснику, у периоду од 9.3.2023. године до 29.4.2023. године.

                         Радови у Булевару деспота Стефана

Радови у Булевару деспота Стефана

Током радова на изградњи подземног електроенергетног вода, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, биће измењен режим саобраћаја у Булевару деспота Стефана између раскрснице са улицама Милана Кашанина (Палмотићева) – Цариградска и раскрснице са улицама Будимска – Војводе Добрњца у периоду од 07.03.2023. до 17.03.2023. године. 

                         Радови у Даниловој

Радови у Даниловој

Током радова на изградњи секундарне водоводне мреже, које изводи Град Београд, за потребе  Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу  Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена Улица Данилова, на делу од Витезова Карађорђеве звезде до кућног броја 7, у периоду од 07.03.2023.  до 5.4.2023. године.

                         Радови на углу Делиградске и Немањине

Радови на углу Делиградске и Немањине

Током  радова на постављању средства за оглашавање, које изводи „DIGITAL PRINTING CENTER“ д.о.о.  биће заузет део коловоза, тротоара и три паркинг места у ул. Делиградској испред КП 1140 КО Савски венац, на углу са ул. Немањином бр. 46 и заузет део тротоара у ул. Немањиној испред бр. 46, у временском периоду од  03.03.2023. до 09.03.2023. године ( радови ће се изводити искључиво ноћу у временском периоду од 23:00 до 05:00 часова).

                         Радови на раскрсници Незнаног јунака и Косте Рацина

Радови на раскрсници Незнаног јунака и Косте Рацина

Током радова на изградњи дела секундарне мреже водовода, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће заузет и раскопан коловоз у зони раскрснице ул. Незнаног јунака и ул. Косте Рацина, у временском периоду од 06.03.2023. до 19.03.2023. године.

                         Пролећна и Улица Топола затворене за саобраћај

Пролећна и Улица Топола затворене за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд,  за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу  Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена ул. Пролећна и  Топола, у периоду од 04.03.2023. до 15.04.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београд, биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (левa саобраћајнa тракa у оба смера) у ул. Вишњичкој, од раскрснице са Пут за Ада Хују до раскрснице са ул. Миријевски булевар, у временском периоду од 04.03.2023. до 26.03.2023. године. 
 

                         Радови у Чардаклијиној

Радови у Чардаклијиној

Током четири фазе радова на изградњи и реконструкцији  секундарне мреже водовода, које изводи Град Београд за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., за саобраћај ће бити затворена Чардаклијина улица, а затим и измењен режим саобраћаја у истој улици, у периоду од 04.03.2023. године до 02. 04. 2024. године.

                         Радови на реконструкцији топловода на Новом Београду

Радови на реконструкцији топловода на Новом Београду

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – „М3“ у заштитном појасу у кругу топлане „Нови Београд“ у блоку 68, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у ул. Атифашистичке борбе,  у зони раскрснице  са  ул. Јурија Гагарина, у периоду од 6.3.2023. године до 30.03.2023. године.

                         Радови под саобраћајем у Вука Караџића

Радови под саобраћајем у Вука Караџића

Због постављања подлоге/платформе за улаз/излаз и кретање возила и механизације укупне маса веће од 3,5t биће заузет део тротоара у ул.  Вука Караџића, на делу од  ул. Студенског трга до ул. Кнез Михаилове, а због постављања непроходне грађевинске скеле биће заузет део тротоара на углу ул. Кнез Михаилове и ул. Вука Караџића испред бр. 6 у периоду од 1.3.2023. до 30.04.2023. године.

                         Радови у Толстојевој

Радови у Толстојевој

Током радова на изградњи  стамбеног објекта за саобраћај ће бити затворена Толстојева улица, испред броја 42, у временском периоду 1.3.2023. до 04.03.2023. године.

                         Радови на реконструкцији топловода на Новом Београду

Радови на реконструкцији топловода на Новом Београду

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – „М2“, које изводи ЈКП,, Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Булевару уметности, на деоници од ауто пута (Е 75) до Милутина Миланковића и у Улици Милутина Миланковића од раскрснице са Улицом Булевар уметности до раскрснице са Улицом Ђорђа Станојевића, у периоду од 1. марта 2023. до 20. 05. 2023. године.

                         Милана Кашанина затворена за саобраћај

Милана Кашанина затворена за саобраћај

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи акционарско друштво „Електромрежа Србије“ за саобраћај ће бити затворена ул. Милана Кашанина (Палмотићева), угао са Булеваром деспота Стефана и измењен режим саобраћаја у Булевару деспота Стефана, угао са ул. Милана Кашанина (Палмотићева), у периоду од 01.03.2023. до 06.03.2023. године.

                         Обимни радови на уличној мрежи Београда током 2023. године

Обимни радови на уличној мрежи Београда током 2023. године

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане о планираним обимним радовима који ће се изводити на територији града Београда, почев од 1. марта, а који ће значајније утицати на стање на саобраћајној мрежи.

                         Рада Кончара затворена за саобраћај

Рада Кончара затворена за саобраћај

Током радова на уклањању објеката са катастарске парцеле, за саобраћај ће бити затворена Улица Рада Кончара, на деоници између улица Угриновачке и Загорске, дана 26.02.2023. године.

                         Добропољска затворена за саобраћај средом и суботом

Добропољска затворена за саобраћај средом и суботом

Током радова на изградњи стамбеног објекта, које изводи ,,ARCOSITE"  д.о.о. за саобраћај ће бити затворена Добропољска улица, у периоду од 22.02.2023. до 22.04.2023. сваке среде и суботе у месецу. 

 

                         Радови на углу ул. Царице Милице бр. 2 и ул. Зелени венац

Радови на углу ул. Царице Милице бр. 2 и ул. Зелени венац

Током извођења радова на реконструкцији, адаптацији и санацији дела објекта, које изводи „Brankov Business Centar“ д.о.о. биће заузет тротоар непроходном грађевинском скелом, на углу ул. Царице Милице бр. 2 и ул. Зелени венац, у временском периоду од 18.02.2023. до 31.07.2023. године.

                         Радови у насељу Кумодраж селу

Радови у насељу Кумодраж селу

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворене ул. Стара Порте, Ковачка, Војканово сокаче, Јасмина, Винарска, Ђурђевданска и Михољска , у насељу Кумодраж село, у периоду од 17.02.2023. до 20.7.2023. године.

                         Радови на Тргу у Сурчину

Радови на Тргу у Сурчину

Током поправке саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке на Тргу у Сурчину, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у ул. Војвођанској и Браће Пухаловић, у периоду од 15.03.2023.. до 03.04.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у Омладинских бригада

Измена режима саобраћаја у Омладинских бригада

Током радова на санацији коловоза, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Улици Омладинских бригада, у зони са раскрсницом Булевара хероја са Кошара, у периоду од 13.02.2023. до 19.02.2023. године.

                         Радови у зони Трга републике

Радови у зони Трга републике

Током радова на санацији каменог коловоза у зони Трга републике, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја у ул. Македонској и Васе Чарапића, у периоду од 09.02.2023. до 15.02.2023. године. 

                         Старца Вујадина затворена за саобраћај

Старца Вујадина затворена за саобраћај

Током извођења радова на адаптацији и санацији пословног простора бр. 1 бб,  у згради пословних услуга у Булевару краља Александра бр. 186, а због бетонирања и снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у ул. Старца Вујадина, на углу са Булеваром краља Александра, дана 19.02.2023. године (недеља).
 

                         Радови у Господар Јовановој

Радови у Господар Јовановој

Током монтаже крана, коју изводи „ТРИ ТИМ ГРАДЊА“ д.о.о. за саобраћај ће бити затворена ул. Господар Јованова, на деоници између улица Доситејеве и Добрачине, у периоду од 11.02.2023. до 12.02.2023. године.

                         Улица Средња затворена за саобраћај

Улица Средња затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  ул. Средња од ул. Праве до ул. Степеничке, у периоду од 11.03.2023. до 31.03.2023. године.

                         Радови на проширењу саобраћајнице Улице нова 47

Радови на проширењу саобраћајнице Улице нова 47

Током радова на проширењу саобраћајнице Улице нова 47 , које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београд, биће измењен режим саораћаја у ул. Новосадској, Драге Михаиловић, Јована Бранковића 2. део  и Катице Опачић, у периоду 06.02.2023. до 22.03.2023. године.

                         Радови у Голсвордијевој

Радови у Голсвордијевој

Током извођења радова на демонтажи крана, које изводи „GRANIT INVEST“ д.о.о. биће заузет коловоз и 15 паркинг места у ул. Голсвордијевој од Булевара краља Александра до ул. Хаџи Ђерине, дана 05.02.2023. године.

 

                         Радови у пешачком пролазу Теразије

Радови у пешачком пролазу Теразије

Током радова на редовном одржавању, реконструкцији силазишта пешачког пролаза Теразије код бр. 19 - силаз код Робне куће, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће заузет део тротоара и подземног пешачког пролаза Теразије код бр. 19, у временском периоду од 07.02.2023. године до 31.03.2023. године.
 

                         Војводе Пријезде затворена за саобраћај

Војводе Пријезде затворена за саобраћај

Током радова на демонтажи крана, које изводи IKJB HOME, за саобраћај ће бити затворена Улица Војводе Пријезде, испред броја 8, у периоду од 04.02.2023. до 05.02.2023. године

                         Радови у Нушићевој

Радови у Нушићевој

Током радована на уређењу и санацији (текућем одржавању) подземног пешачког пролаза Нушићева бб у Београду, које изводи ЈП "Путеви Београда" биће заузет део тротоара и подземног пешачког пролаза Нушићева бб, у временском периоду од 26.01.2023. године до 24.03.2023. године.

                         Радови у Колашинској

Радови у Колашинској

Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у ул. Колашинској испред бр. 31, у временском периоду од 28.01.2023. год. до 26.04.2023. год. (средом и суботом).

                         Снимање у Добрачиној

Снимање у Добрачиној

Дана 21.01.2023. током трајања снимања ТВ серије, од 07:00 часова до 19:00 часова доћи ће до повремене обуставе саобраћаја  у једној коловозној траци (смер ка ул. Господар Јовановој) у ул. Добрачиној (у делу од ул. Господар Јевремове до ул. Господар Јованове).

                         Вађење часног крста за  Богојављање у Земуну

Вађење часног крста за  Богојављање у Земуну

Дана 19.01.2023. године у периоду од 11:30 до 12 сати, за саобраћај ће бити затворене улице Његошева, Главна, Господска и Кеј ослобођења, током манифеатације Вађење часног крста за Богојављање, општине Земун.  

                         Централна прослава Богојављања на Ади Циганлији

Централна прослава Богојављања на Ади Циганлији

Дана 19.01.2023. године у периоду од 10:45 до 11:30 сати за саобраћај ће бити затворене улица Висока (од Кировљеве до Радничке) и Радничка (од Кировљеве до улаза на Аду Циганлију), током организације централне прославе Богојављања на Ади Циганлији. 

                         Богојављање - пливање за Часни крст у Сурчину

Богојављање - пливање за Часни крст у Сурчину

Дана 19.01.2023. у периоду од 11:00 часова до 12:00 часова, биће обустављен саобраћај у ул. 11. октобар, ул. Марка Милановића и ул. Стевана Радишића, у Сурчину ради одржавања манифестације „Богојављање - пливање за Часни крст“.

                         Радови у Прешевској

Радови у Прешевској

У временском периоду од 17.01.2023. до 30.03.2023. године биће обустављен саобраћај и заузет део коловоза у ул. Прешевској испред бр. 24, током радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта (уторком, четвртком и суботом), које изводи „UMM CONSTRUCTION“ д.о.о.

                         Дочек Српске Нове године

Дочек Српске Нове године

Током организације Новогодишњег програма -  Улица отвореног срца, у временском периоду од 13.01.2023. у 19 до 14.01.2023. године у 03 сата,  за саобраћај ће бити затворена ул. Васе Чарапића од Трга републике до Добрачине, Коларчева,  Македонска од Дечанске до Трга републике,  Теразије (за смер кретања возила ка Тргу републике затворено је за саобраћај од Трга Николе Пашића до Коларчеве, а за смер кретања возила ка Тргу Славија затворено је за саобраћај од Коларчеве до Призренске), Трг Николе Пашића у смеру кретања возила од Драгослава Јовановића до Теразија.

                         Радови у Београдској

Радови у Београдској

Током бетоњерских радова на изградњи стамбеног објекта, које изводи SANIDEI доо, биће измењен режим саобраћаја у Београдској улици, суботама и недељама у периоду од 14.01.2023. године до 26.03.2023. године.

 

 

                         Радови у зони раскрснице Бањске и Ђуке Динић

Радови у зони раскрснице Бањске и Ђуке Динић

Током извођења радова на изградњи секундарне водоводне мреже, чији је инвеститор Град Београд, доћи ће до измене режима саобраћаја у зони раскрснице ул. Бањске и ул. Ђуке Динић,  у периоду од 23.01.2023. године до 21.02.2023. године, по фазама.

                         Радови у Цара Душана и Шумадијској

Радови у Цара Душана и Шумадијској

Током радова које изводи Грађевинска дирекција Србије, биће измењен режим саобраћаја у Улици Цара Душана у зони Улице Шумадијске (заузеће десне коловозне траке и тротоара)  и у Улици. Шумадијској (затварање за саобрћај и заузеће дела коловоза) по фазама, у периоду од 14.1.2023. до 29.01.2023. године.

                         Улица Милошев кладенац затворена за саобраћај

Улица Милошев кладенац затворена за саобраћај

Улица Милошев кладенац на углу са улицом Павла Савића током радова на изградњи саобраћајнице Ц10 у периоду од 15.1 до 07.03 2023. године биће затворена за саобраћај

                         Добрице Ћосића затворена за саобраћај

Добрице Ћосића затворена за саобраћај

Током реализације снимања ТВ спота за „IKEA“, чији је инвеститор ,,Brand Vision”д.о.о., дана 13.01.2023. од 07.00 часова до 18.00 часова, доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Добрице Ћосића, у делу од ул.Косанчићев венац до раскрснице са ул. Сребреничком.

                         Милована Лазаревића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Милована Лазаревића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Током радова  на реконструкцији дела улице и изградњи недостајуће инфраструктуре, које изводи Секретаријат за комуналне и стамбене послове за потреба Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена Улица Милована Лазаревића у Лазаревцу, у периоду од 11.01.2023. до 31.05.2023. године.

                         Радови под саобраћајем у улицама Oблаковска, Саве Ковачевића, Мостарска,  Индустријска , Милета Церовића

Радови под саобраћајем у улицама Oблаковска, Саве Ковачевића, Мостарска,  Индустријска , Милета Церовића

Радови на изградњи регионалног водовода Макиш- Младеновац, прикључак за Врчин - Гроцку, које за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП изводи Град Београд, изводиће се под саобраћајем у улицама Oблаковска, Саве Ковачевић, Мостарска,  Индустријска , Милета Церовића у периоду од 11.1.2023. год. до 31.3.2023. године.

                         Радови у Милована Маринковића

Радови у Милована Маринковића

Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, а због прикључка објекта на водоводну и канализациону мрежу, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз и тротоар у ул. Милована Маринковића испред бр. 17, у временском периоду од 10.01.2023. до 16.01.2023. године.
 

                         Волгина затворена за саобраћај

Волгина затворена за саобраћај

Током радова на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина, које иводи ЈП "Путеви Београда", за саобраћај ће бити затворена Волгина улица од ул. Кордунашке до улаза у Астрономску опсерваторију Београд, у периоду од 09.01.2023. до 09.04.2023.

                         Радови под саобраћајем у улици Илије Милићевића

Радови под саобраћајем у улици Илије Милићевића

Током радова Београдског водовода и канализације у улици Илије Милићевића на делу од улице Ослобођења до улице Славка Милићевића доћиће до измене саобраћаја по фазама у периоду од 8.1. до 8.5.2023. године.

                         Затворене за саобраћај улице Кружни пут Кијево и Славка Миљковића

Затворене за саобраћај улице Кружни пут Кијево и Славка Миљковића

Ради извођења радова на изградњи дела обилазнице око Београда за саобраћај ће бити затворене улице Кружни пут Кијево и Славка Миљковића у периоду од 5.1. до 1.3.2023. године

                         Дочек Нове 2023. године

Дочек Нове 2023. године

Услед одржавања програма прославе Нове године на платоу испред Народне скупштине и на простору Београда на води доћи ће до измена у режиму саобраћаја на београдским улицама 30.12.2022. године и 01.01.2023. године. За саобраћај ће бити затворене следеће улице:

                         Македонска и Светогорска - УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА

Македонска и Светогорска - УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА

Током организације Новогодишњег програма- Улица отвореног срца , за саобраћаја биће затворене улице Македонска и Светогорска (од Дечанске до Таковске) и прилазе тим улицама из Нушићеве, Кондине, Влајковићеве, Палмотићеве и Стевана Сремца , у периоду од 6 до 20 часова,  01.01.2023. године.  

                         Борча - Улица отвореног срца

Борча - Улица отвореног срца

Затворена за саобраћај улица Братсва и јединства, на деоници од Ваљевског одреда до Беле Бартока дана 01.01.2022. године од 08 до 16 часова.

                         Сурчин новогодишњи програм - Улица отвореног срца

Сурчин новогодишњи програм - Улица отвореног срца

Током организације Новогодишњег програма- Улица отвореног срца у временском периоду од 01.01.2023. у 06 до 01.01.2023. године у 18 сата биће затворен за саобраћај  Трг Зорна Ђинђића у Сурчину од  Војвођанске до Галовачке.

                         Устаничка улица - улица Отвореног срца

Устаничка улица - улица Отвореног срца

Током организације Новогодишњег програма- Улица отвореног срца , биће затворенa за саобраћај  улицa Устаничка од Јужног булевара до Крушевачке, 01.01.2023. године од 07 до 15 сати

                         Пожешка улица- улица ОТВОРЕНОГ СРЦА

Пожешка улица- улица ОТВОРЕНОГ СРЦА

Током организације Новогодишњег програма- Улица отвореног срца , биће затворен саобраћај  у Пожешкој улици од ул. Кијевске до ул. Жарка Вуковића Пуцара, 01.01.2023. године од 1 до 17 сати

                         Београдска зима

Београдска зима

Током организације Новогодишњег програма- Београдскa зимa , биће затворен саобраћај  улици Мештровићевој од Димитрија Маринковића до Јована Бијелића, 30.12.2022. године од 12 до 13.30 сати

                         Радови под саобраћајем код Палате "Албаије"

Радови под саобраћајем код Палате "Албаије"

Током извођења радова на редовном одржавању, реконструкцији силазишта пешачког пролаза у ул. Кнез Михаиловој, код Палате „Албанија“, биће заузет део тротоара и подземног пешачког пролаза у ул. Кнез Михаиловој, код Палате „Албанија“, у временском периоду од 21.12.2022. године до 30.01.2023. године.

                         Улице у насељу Шангај у Батајници затворене за саобраћај

Улице у насељу Шангај у Батајници затворене за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Батајници у насељу Шангај за саобраћај ће бити затворене делови улица Бранка Живковића, Николе Демоње, Шангајска 1 део,   Младих горана и Белегишка у периоду од 8.1.2023. до 16.9.2023. године

                         Улица Сајмиште затворена за саобраћај током снимања филма

Улица Сајмиште затворена за саобраћај током снимања филма

Током снимања филма “Lost Country“, биће затворен саобраћај у ул. Сајмиште (од ул. Земунски пут 70 м у дужини у смеру ка Булевару Михајла Пупина) дана 15.12.2022. од 00:00 часова до 05:00 часова

                         Затворена за саобраћај улица Садика Рамиза

Затворена за саобраћај улица Садика Рамиза

Улица Садика Рамиза на делу од улице Бродарске до улица Славка Шландера у периоду од 11. до 14. 12.2022. године биће затворена за саобраћај

                         Радови под саобраћајем у Батутовој и Прешевској улици

Радови под саобраћајем у Батутовој и Прешевској улици

 

Током  радова на изградњи стамбено - пословног објекта на катастарској парцели 4003/85 КО Звездара, биће заузет део тротоара у ул. Батутовој и ул. Прешевској  у временском периоду од 10.12.2022. до 24.12.2022. године

                         Божићна улица затворена за саобраћај

Божићна улица затворена за саобраћај

 

Током радова на изградњи  секундарне фекалне канализације у периоду од 9.12. до 15.12.2022. доћи ће до затварање за саобраћај у Божићној улици на Вождовацу

                         Булевар ослобођења - трамвајска баштича затворена за саобраћај

Булевар ослобођења - трамвајска баштича затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању у Булевару ослобођења, код ресторана „Франш“ доћи ће до затварања саобраћаја у трамвајским баштицама,  у периоду од 9.12.  до 10.12. 2022. године.

                         Пастерова улица затворена за саобраћај

Пастерова улица затворена за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавањуа, за саобраћај ће бити затворена Пастерова улица од  Делиградске до др Суботића старијег у периоду од 10. до 11.12.2022. године

                         Радови у Булевару војводе Путника

Радови у Булевару војводе Путника

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут",  у периоду од 02.12.2022. од 22 часа до 05.12.2022. до 03 часа и 30 минута биће  затворен саобраћај у једној коловозној траци у Булевару војводе Путника, у смеру од Кнеза Милоша до зоне раскрснице са Булеваром кнеза Александра Карађорђевића, као и прилазне саобраћајнице на петљи Мостар. 

                         Нови Београд - Град отвореног срца

Нови Београд - Град отвореног срца

Током  организације манифестације Нови Београд - Град отвореног срца, биће затворена за саобраћај ул. Булевар Зорана Ђинђића, од Булевара Уметности до Омладинских бригада, у перидоу од 31.12. у 20 до 01.01.2023. у 18 сати.

                         Радови у Дравској

Радови у Дравској

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, а због демонтаже крана, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у ул. Дравској испред броја 14 и укинуто осам паркинг места у ул. Дравској, (првих осам паркинг места), на делу од ул. Кајмакчаланске до ул. Жичке, у временском периоду од 03.12.2022. до 04.12.2022. год.

                         Радови у Омладинских бригада

Радови у Омладинских бригада

Радови на изградњи објекта, које изводи АЛЕКСАНДАР ГРАДЊА из Новог Сада, ул. Мише Димитријевића бр. 72, реализоваће се у ул.Омладинских бригада ,  угао са ул. Ђорђа Станојевића, и том приликом ће бити заузет део тротоара , бициклистичке стазе и део коловоза, у периоду од 29.11.2022. до 28.12.2022. године.

                         Радови у мајора Илића

Радови у мајора Илића

Током радова на изградњи објекта, које озводи ,,TERSSUS doo,  Ресавска бр. 23, Београд, биће измењен режим саобраћаја у ул. Мајора Илића, у периоду од 3.12.2022. до 04.12.2022. године, у интервалу  од 16.00 до 24.00 сата.

                         Деспота Ђурђа затворена за саобраћај

Деспота Ђурђа затворена за саобраћај

Током радова на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке,  у улици Клаоничка, које изводи ЈП "Путеви Београда" , биће затворен саобраћај у ул. Деспота Ђурђа од Сибињанин Јанка до Наде Димић, у периоду од  28.11.2022. до 19.01.2023. године.

                         Милешевска затворена за саобраћај

Милешевска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  Милешевска улица, од Трнске до Радивоја Кораћа, у периоду од 28.11.2022. до 3.12.2022. године.

                         Радови у Партизанске авијације

Радови у Партизанске авијације

Током радова које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  једна коловозна трака у ул. Партизанске авијације од Булевара Арсенија Чарнојевића (Ауто пут) до раскрснице са улицама Николе Добровића и Марка Челебоновића, а у другој слободној коловозној траци саобраћај ће се одвијати двосмерно, у периоду од 26.11.2022. до 07.12.2022. године

                         Трећи београдски полумаратон

Трећи београдски полумаратон

Током организације Трећег београдског полумаратаона  биће измењен режим саобраћаја на улицама Београда дана  27.11.2022. године.

                         Изградња пасареле на Обреновачком путу код „Темпа“

Изградња пасареле на Обреновачком путу код „Темпа“

Током извођења радова на изградњи пасареле на Обреновачком путу код „Темпа“ на деловима КП 12707/1, 12707/14 и 12707/32 КО Чукарица у оквиру регулације Савске магистрале, у складу са фактичким стањем на терену – прва фаза градње, а због испитивања челичне конструкције пробним оптерешењем, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће затворен саобраћај, по фазама:

- Фаза 1: затворен саобраћај, заузет део коловоза (деснa коловознa тракa, смер ка Обреновцу) и тротоара (испред „Темпа“ и испред „Citroena“) на Савској магистрали (Обреновачки пут код „Темпа“), у временском периоду  од 30.11.2022. године од 22.00. часа до 01.12.2022. године до 05 часова.
-    Фаза 2: затворен саобраћај, заузет део коловоза (деснa коловознa тракa, смер ка Београду) и тротоара (испред „Темпа“ и испред „Citroena“) на Савској магистрали (Обреновачки пут код „Темпа“), у временском периоду  од 01.12.2022. године од 22.00. часа до 02.12.2022. године до 05 часова.

                         Радови у Радослава Грујића

Радови у Радослава Грујића

Током  радова на реконструкцији у заштитном појасу секундарне водоводне мреже у постојећој регулацији улице Радослава Грујића и Милешевске на деловима, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда,  биће измењен режим и затворен саобраћај у ул. Радослава Грујића, од раскрснице са ул. Милешевском до кућног броја 18, у периоду од 23.11.2022. до 03.12.2022.године, по фазама.

                         Живојина Жујовића затворена за саобраћај

Живојина Жујовића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи једнострано узиданог стамбено - пословног објекта, које изводи „GALAX EIENDOM RS“ д.о.о. биће затворен саобраћај, заузет део коловоза у ул. Живојина Жујовића испред бр. 19, уторком и петком, у периоду од 25.11.2022. до 29.11.2022. године. 

                         Радови у Краља Петра у Младеновцу

Радови у Краља Петра у Младеновцу

Током  радова на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке (текуће одржавање), које изводи ЈП "Путеви Београда". биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Краља Петра I, од раскрснице са ул. Јанка Катића до раскрснице са ул. Николе Пашића у временском периоду од 21.11.2022. до 09.01.2023. године.
 

                         Браће Амар затворена за саобраћај

Браће Амар затворена за саобраћај

Током радова на изградњи дистрибутивног топловода и топловодног прикључка и примарне подстанице, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Браће Амар, од ул. Живка Давидовића до ул. Руђера Бошковића и у ул. Руђера Бошковића, у зони раскрснице са ул. Браће Амар, у временском периоду од 21.11.2022. до 10.12.2022.године.

                         Радови у Дубљанској

Радови у Дубљанској

Током демонтаже крана, коју изводи „Termin Invest“ д.о.о. у временском периоду од 26.11.2022. до 27.11.2022. године доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза и 16 паркинг места, у ул. Дубљанској, за потребе градилишта на кућном бр. 5. 

                         Измена режима саобраћаја у Партизанске авијације

Измена режима саобраћаја у Партизанске авијације

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће заузета једна коловозна трака, затворен саобраћај у једној коловозној траци у ул. Партизанске авијације, у периоду од 14. 11. 2022. до 25.11.2022. године, по фазама.

                         Босанска улица у Земуну

Босанска улица у Земуну

Током радова на изградњи секундарне фекалне  канализацијоне мрежекоје које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и иградњу  Београда ЈП , за саобраћај ће бити затворена Босанска улица у Земуну од Тршћанске до Драгана Ракића , у периоду од 3.11.2022. до 15.12.2022. године

                         Радови на Бранковом мосту

Радови на Бранковом мосту

Током извођења радова на замени челичних конзолних елемената – носача стубова јавне расвете на мосту преко реке Саве, у продужетку Бранкове улице, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће заузети делови коловоза (крајња лева саобраћајана трака у оба смера) на Бранковом мосту у продужетку Бранкове улице, у временском периоду од 14.11.2022. до 26.11.2022. и дана 28.11.2022. године.

                         Милешевска затворена за саобраћај

Милешевска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће потпуно обустављен саобраћај у ул. Милешевској на делу од Трга Милене и Гаге (раскрсница са ул. Цара Николаја II) до ул. Бранка Крсмановића, у периоду од 13.11.2022. године до 15.11.2022. године. 

                         Клаоничка затворена за саобраћај

Клаоничка затворена за саобраћај

Током радова на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина, које изводи ЈП "Путеви Београда", за саобраћај ће бити затворена Улица Клаоничка,  на деоници од раскрснице са ул. Сибињаниин Јанка до раскрснице са ул. Деспота Ђурђа, у периоду од  16.09.2022. до 30.11.2022. године.

                         Радови у Ђорђа Станојевића

Радови у Ђорђа Станојевића

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће заузет и раскопан коловоз у Улици Ђорђа Станојевића, на деоници од Булевара Црвене Армије до депоа ГСП-а, у периоду од 09.11.2022.год. до 22.12.2022. године.

                         Дубровачка затворена за саобраћај

Дубровачка затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", за саобраћај ће бити затворена Дубровачка улица, на делу од Цара Душана до Деспота Ђурђа, у периоду од 7.11.2022. до 30.12.2022. године. 

                         Милана Кашанина (Палмотићева) затворена за саобраћај