Назад

Радови у улици Дунавски кеј

                           Радови у улици Дунавски кеј

Током радова које изводи ЈКП „Београдске електране“ у периоду од 23.1.2019. до 18.3.2019. године, биће измењен режим саобраћаја по фазама у ул. Дунавски кеј од ТО Дунав до ул. Дубровачке и то:

 

 

 

 

- Фаза 2: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј, у периоду од 23.01. до 29.01.2019.

- Фаза 3: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј, у периоду од 30.01. до 31.01.2019.

- Фаза 4: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј, у периоду од 01.02. до 07.02.2019.

- Фаза 5: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј, у периоду од 08.02. до 09.02.2019.

- Фаза 6: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј, у периоду од 10.02. до 19.02.2019.

- Фаза 7: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј, у периоду од 20.02. до 21.02.2019.

- Фаза 8: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј, у периоду од 22. до 28.02.2019.

- Фаза 9: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј, у периоду од 01.03. до 02.03.2019.

- Фаза 10: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј угао са ул. Дубровачком, у периоду од 03.03. до 06.03.2019.

- Фаза 11: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј код раскрснице са ул. Дубровачком, у периоду од 07.03. до 16.03.2019.

- Фаза 12: Измена режима саобраћаја у ул. Дунавски кеј код раскрснице са ул. Дубровачком, у периоду од 17.03. до 18.03.2019.

Архива вести

Анкета

Колико износи временски интервал од тренутка спуштања полубраника на путно пружном прелазу до тренутка наиласка воза
од 1 до 2 минута
од 10 секунди до 10 минута
од 30 секунди до 5-6 минута
од 30 секунди до 5-6 минута па и дуже

                  Дозволе за кретање

Дозволе за кретање


                  Рекламе

Рекламе


                  Заузећа

Заузећа


                  Јавне набавке

Јавне набавке


                  Паркирање

Паркирање


                  Баште

Баште


                  Динамички саобраћај

Динамички саобраћај


                  Безбедност

Безбедност


                  Уличне тезге

Уличне тезге


                  Семафори

Семафори


                  Манифестације

Манифестације


                  ПОУМ

ПОУМ


                  Планови

Планови


                  Урбана мобилност

Урбана мобилност


                  Одговори

Одговори


                  Пројектни услови

Пројектни услови


                  Планови Града

Планови Града


                  Мишљења

Мишљења