Назад

Радови у Петра Кочића

                           Радови у Петра Кочића

Током радова које изводе ЈКП „Београдске електране“, биће измењен режим саобраћаја у ул. Петра Кочића између улица Трогирске и Жарка  Миладиновића (Јернеја Копитара), по фазама:

- Фаза 3: Измена режима и затварање саобраћаја у ул. Петра Кочића код раскрснице са ул. Трогирском, у периоду од 04.03. до 18.03.2019.

- Фаза 4: Измена режима и затварање саобраћаја у ул. Петра Кочића код раскрснице са ул. Скадарском, у периоду од 19.03. до 02.04.2019.

- Фаза 5:  Измена режима и затварање саобраћаја у ул. Петра Кочића између улица Скадарске и Жарка  Миладиновића (Јернеја Копитара), у периоду од 03.04. до 17.04.2019.

 

Архива вести

Анкета

Колико износи временски интервал од тренутка спуштања полубраника на путно пружном прелазу до тренутка наиласка воза
од 1 до 2 минута
од 10 секунди до 10 минута
од 30 секунди до 5-6 минута
од 30 секунди до 5-6 минута па и дуже

                  Дозволе за кретање

Дозволе за кретање


                  Рекламе

Рекламе


                  Заузећа

Заузећа


                  Јавне набавке

Јавне набавке


                  Паркирање

Паркирање


                  Баште

Баште


                  Динамички саобраћај

Динамички саобраћај


                  Безбедност

Безбедност


                  Уличне тезге

Уличне тезге


                  Семафори

Семафори


                  Манифестације

Манифестације


                  Планови

Планови


                  Урбана мобилност

Урбана мобилност


                  Одговори

Одговори


                  Пројектни услови

Пројектни услови


                  Планови Града

Планови Града


                  Мишљења

Мишљења