Назад

Радови у Булевару Пеке Дапчевића

                           Радови у Булевару Пеке Дапчевића

Током радова које изводе ЈКП „Београдске електране“, биће измењен режим саобраћаја у Булевару Пеке Дапчевића од Кружног пута вождовачког до ул. Шумадијске дивизије, по фазама:

- Фаза 4: Затварање саобраћаја у једној коловозној траци и измена режима саобраћаја у другој слободној коловозној траци у Булевару Пека Дапчевића између улица Шумадијске дивизије и Кружног пута вождовачког, у периоду од 01.03 до 20.03.2019.

- Фаза 3: Затварање саобраћаја у једној коловозној траци и измена режима саобраћаја у другој слободној коловозној траци у Булевару Пека Дапчевића код раскрснице са Кружним путем вождовачким, у периоду од 21.03. до 09.04.2019.

- Фаза 2: Измена режима саобраћаја у Булевару Пека Дапчевића код раскрснице са Кружним путем вождовачким, у периоду од 10.04 до 12.04.2019.

- Фаза 1: Измена режима саобраћаја у Булевару Пека Дапчевића код раскрснице са Кружним путем вождовачким, у периоду од 13.04. до 17.04.2019.

Архива вести

Анкета

Колико износи временски интервал од тренутка спуштања полубраника на путно пружном прелазу до тренутка наиласка воза
од 1 до 2 минута
од 10 секунди до 10 минута
од 30 секунди до 5-6 минута
од 30 секунди до 5-6 минута па и дуже

                  Дозволе за кретање

Дозволе за кретање


                  Рекламе

Рекламе


                  Заузећа

Заузећа


                  Јавне набавке

Јавне набавке


                  Паркирање

Паркирање


                  Баште

Баште


                  Динамички саобраћај

Динамички саобраћај


                  Безбедност

Безбедност


                  Уличне тезге

Уличне тезге


                  Семафори

Семафори


                  Манифестације

Манифестације


                  Планови

Планови


                  Урбана мобилност

Урбана мобилност


                  Одговори

Одговори


                  Пројектни услови

Пројектни услови


                  Планови Града

Планови Града


                  Мишљења

Мишљења