Назад

Радови на раскрсници Угриновачке и Бранка Пешића

                           Радови на раскрсници Угриновачке и Бранка Пешића

Током радова које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда биће измењен режим саобраћаја у раскрсници улица Угриновачке и Бранка Пешића и затворена за саобраћај ул. Бранка Пешића угао са ул. Угриновачком, у периоду од 06.04.2019. до 11.04.2019. године.

Архива вести

Анкета

Колико износи временски интервал од тренутка спуштања полубраника на путно пружном прелазу до тренутка наиласка воза
од 1 до 2 минута
од 10 секунди до 10 минута
од 30 секунди до 5-6 минута
од 30 секунди до 5-6 минута па и дуже

                  Дозволе за кретање

Дозволе за кретање


                  Рекламе

Рекламе


                  Заузећа

Заузећа


                  Јавне набавке

Јавне набавке


                  Паркирање

Паркирање


                  Баште

Баште


                  Динамички саобраћај

Динамички саобраћај


                  Безбедност

Безбедност


                  Уличне тезге

Уличне тезге


                  Семафори

Семафори


                  Манифестације

Манифестације


                  ПОУМ

ПОУМ


                  Планови

Планови


                  Урбана мобилност

Урбана мобилност


                  Одговори

Одговори


                  Пројектни услови

Пројектни услови


                  Планови Града

Планови Града


                  Мишљења

Мишљења