Назад

Радови у улицама Бахтијара Вагабзаде (Борској) и Црнотравској

                           Радови у улицама Бахтијара Вагабзаде (Борској) и Црнотравској

Током радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже, које изводи ЈКП „Београдске електране“, биће измењен режим саобраћаја у улицама Бахтијара Вагабзаде (Борској) и Црнотравској, по фазама:

Фаза 3: Измена режима саобраћаја у ул. Бахтијара Вагабзаде (Борској) угао са ул. Црнотравском (радови на коловозу), у периоду од 04.11. до 07.11.2019.

Фаза 4: Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Црнотравске и Бахтијара Вагабзаде (Борској) (радови на коловозу), у периоду од 08.11. до 11.11.2019.

Фаза 5: Измена режима саобраћаја у ул. Црнотравској код раскрснице са Бахтијара Вагабзаде (Борском) (радови на коловозу), у периоду од 12.11. до 23.11.2019.