Назад

Радови у Булевару Николе Тесле

                           Радови у Булевару Николе Тесле

Током радова на изградњи фекалне канализације,  које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, биће измењен режим саобраћаја у Булевару Николе Тесле од улице Ушће до Булевара Михајла Пупина, по фазама:

- Фаза 1: Измена режима саобраћаја у раскрсници Булевара Николе Тесле и ул. Ушће, у периоду од 13.01. до 22.01.2020.  

- Фаза 2: Измена режима саобраћаја у Булевару Николе Тесле од ул. Ушће до Булевара Михајла Пупина, у периоду од 23.01. до 11.02.2020.