Назад

Особама са инвалидитетом продужено важење Решења за резервацију паркинг места

                           Особама са инвалидитетом продужено важење Решења за резервацију паркинг места

Обавештавамо лица са инвалидитетом да ће на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“  бр.29/20), а у складу са дописом Секретаријата за социјалну заштиту –Сектор за социјалну и борачко инвалидску заштиту  бр. XIX -02 586-1855/2020, до 18.3.2020.године,  важење Решења бити продужена.

Решењима Секретаријата за саобраћај којима је одобрено бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, продужава се период важена на 30 дана од дана престанка важења ванредног стања.