Назад

Измењен режим саобраћаја у улицама Баштованска, Бахтијара Вагабзаде, Борска, Мишка Крањца и Патријарха Димитрија

                           Измењен режим саобраћаја у улицама Баштованска, Бахтијара Вагабзаде, Борска, Мишка Крањца и Патријарха Димитрија

Током радова на изградњи оптичке мреже, које изводи  „VIP MOBILE” д.о.о.  биће измењен режим саобраћаја у улицама Баштованска, Бахтијара Вагабзаде, Борска, Мишка Крањца и Патријарха Димитрија (Вождовац и Раковица).
 
- Локација 1: Измена режима саобраћаја у  ул. Баштованској (радови на коловозу и тротоару), у периоду од 02.04. до 04.04.2020.    
- Локација 2 (фазе 1 и 2): Измена режима саобраћаја у ул. Баштованској (радови на коловозу), у периоду од 02.04. до 04.04.2020.
- Локација 3: Измена режима саобраћаја у ул. Баштованској код раскрснице са ул. Бахтијара Вагабзаде       (радови на тротоару), у периоду од 04.04. до 05.04.2020.
- Локација 4: Измена режима саобраћаја у ул. Бахтијара Вагабзаде код раскрснице са ул. Баштованском (радови на тротоару), у периоду од 05.04. до 06.04.2020.  
- Локација 5 (фазе 1 и 2): Измена режима саобраћаја у ул. Бахтијара Вагабзаде (радови на коловозу), у периоду од 06.04. до 07.04.2020.   
- Локација 6: Измена режима саобраћаја у ул. Бахтијара Вагабзаде (радови на тротоару), у периоду од 07.04. до 08.04.2020.
- Локација 7: Измена режима саобраћаја у ул. Бахтијара Вагабзаде (радови на коловозу), у периоду од 08.04. до 09.04.2020.
- Локација 8: Измена режима саобраћаја у ул. Бахтијара Вагабзаде код раскрснице са ул. Милоша Брадића (радови на тротоару), у периоду од 08.04. до 09.04.2020.
- Локација 9 (фазе 1 и 2): Измена режима саобраћаја у ул. Милоша Брадића угао са ул. Бахтијара Вагабзаде (радови на коловозу), у периоду од 09.04. до 10.04.2020.
- Локација 10: Измена режима саобраћаја у ул. Бахтијара Вагабзаде код раскрснице са Милоша Брадића (радови на тротоару), у периоду од 10.04. до 11.04.2020.
- Локација 11: Измена режима саобраћаја у ул. Бахтијара Вагабзаде код раскрснице са ул. др Вере Поповић (радови на тротоару), у периоду од 11.04. до 12.04.2020.
- Локација 12: Измена режима саобраћаја у ул. Бахтијара Вагабзаде код раскрснице са ул. др Вере Поповић (радови на коловозу), у периоду од 12.04. до 13.04.2020.
- Локација 13: Измена режима саобраћаја у ул. Бахтијара Вагабзаде код раскрснице са ул. др Вере Поповић (радови на тротоару), у периоду од 12.04. до 13.04.2020.