Назад

Радови у улици Љубе Тадића

                           Радови у улици Љубе Тадића

 

У улици Љубе Тадића, у периоду од 30.09.2020. до 06.10.2020. ОДС "ЕПС Дистрибуција" иводи радове на изградњи монтажно бетонске траснсформаторске станице МБТС 10/0.4кВ.

 

 

Мапа заузећа