Назад

Затворена за саобраћај Тиквешка улица

                           Затворена за саобраћај Тиквешка улица

 

Током извођења радова на реконструкцији  дистрибутивне водоводне мреже у  заштитном појасу улица Видске, Браће Ковач, Тиквешке и Беличке, ГО Вождовац, коју изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", за саобраћај ће по фазама бити затворена Тиквешка улица, на деоници од улице Господара Вучића до Струмичке улице, у периоду од 07.12.2020. до 19.01.2020.

 

Мапа заузећа

 

 1. фаза од Господара Вучића до Миклошићеве,  у периоду од 07.12. до 16.12.2020.     
 2. фаза од Господара Вучића до Миклошићеве и делом у раскрсници са Тиквешком, у периоду од 17.12. до 21.12.2020.год.    
 3. фаза од Миклошићеве до Тетовске,  у периоду од 22.12. до 27.12.2020.год.   
 4. фаза од Миклошићеве до Тетовске и делом у раскрсници са Тиквешком у периоду од 28.12. до 01.01.2021.год.    
 5. фаза од Тетовске до Варваринске и  делом у раскрснице са Варваринском, у периоду од 02.01. до 09.01.2021.год.     
 6. фаза од раскрснице са улицом Тетовском до раскрснице са улицом Струмичком у периоду од 10.01. до 14.01.2021.год.    
 7. фаза од раскрснице са улицом Тетовском до раскрснице са улицом Струмичком, у периоду од 15.01.до 19.01.2021. год.