Назад

Затворене за саобраћај улице Јустина Поповића и Нова 33 (Угриновачки пут део 37)

                           Затворене за саобраћај улице Јустина Поповића и Нова 33 (Угриновачки пут део 37)


Током извођења радова на изградњи водоводне мреже, које изводи Град Београд, за саобраћај ће бити затворене улице Јустина Поповића, на деоници од улице Драгачевских трубача до улице Нова 33 (Угриновачки пут део 37), улица Нова 33 (Угриновачки пут део 37) и заузет и раскопан коловоз и тротоар у зони раскрснице ул. Јустина Поповића и ул. Драгачевских трубача, по фазама:

 

Мапа заузећа

- Фаза 1, у ул. Јустина Поповића, на делу од ул. Драгачевских трубача до ул. Нова 33 (бивша Угриновачки пут део 37), у временском периоду од 03.03.2021. год. до 08.03.2021. год;
- Фаза 2, у ул. Јустина Поповића, на делу од ул. Драгачевских трубача до ул. Нова 33 (бивша Угриновачки пут део 37) и у ул. Нова 33 (бивша Угриновачки пут део 37), у временском периоду од  09.03.2021. год.  до 14.03.2021. год.;
- Фаза 3, у ул. Јустина Поповића, на делу од ул. Драгачевских трубача до ул. Нова 33 (бивша Угриновачки пут део 37) и у ул. Нова 33 (бивша Угриновачки пут део 37) и у зони раскрснице ул. Јустина Поповића и ул. Драгачевских трубача, у временском периоду од  15.03.2021. год.  до 19.03.2021. год.;
- Фаза 4, у ул. Јустина Поповића, на делу од ул. Драгачевских трубача до ул. Нова 33 (бивша Угриновачки пут део 37) и у ул. Нова 33 (бивша Угриновачки пут део 37) и у зони раскрснице ул. Јустина Поповића и ул. Драгачевских трубача, у временском периоду од 20.03.2021. год.  до 23.03.2021. год.;
- Фаза 5, у ул. Јустина Поповића, на делу од ул. Драгачевских трубача до ул. Нова 33 (бивша Угриновачки пут део 37) и у ул. Нова 33 (бивша Угриновачки пут део 37) и у зони раскрснице ул. Јустина Поповића и ул. Драгачевских трубача, у временском периоду од  24.03.2021. год.  до 10.04.2021. год.