Назад

Затворена за саобраћај улица Краља Владимира

                           Затворена за саобраћај улица Краља Владимира

Током извођења бетонских радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, које изводи „CHEMMAX“ д.о.о., доћи ће до измена у режиму саобраћаја у улици Краља Владимира, по фазама:

-  I фаза – биће заузет део тротоара и део коловоза у улици Краља Владимира испред броја 16, у временском периоду од 26.03.2021. до 14.05.2021. године (уторком и петком).
- II фаза – биће затворен саобраћај у улици Краља Владимира испред бр. 16, у временском периоду од 24.03.2021. до 12.05.2021. године (средом)

 

Мапа заузећа