Назад

Радови у улицама Милана Ракића и Душана Радовића

                           Радови у улицама Милана Ракића и Душана Радовића

 

Током радова на изградњи топловодног прикљука које изводи ЈКП "Београдске електране", у периоду од 6.августа до 24. септембра 2021. године доћи ће до измене у режиму, затварања за саобраћаја, заузећа и раскопавања коловоза и тротоара у улицама: Милана Ракића, Душана Радовића и Киселе воде, по фазама. 

 

Мапа заузећа