Назад

Затворене за саобраћај Aлaска улица и Алaски пролаз у Земуну

                           Затворене за саобраћај Aлaска улица и Алaски пролаз у Земуну

 

 

Током радова које обавља Дирекција за грађевинско земљиште и издградњу Београда, Ј.П. у периоду од 16.8 до 15.11.2021. године за саобраћај ће бити затворена Аласка улица у Земуну као и улица Аласки пролаз. 

 

 

Мапа заузећа