Назад

Затворена за саобраћај Ужичка улица

                           Затворена за саобраћај Ужичка улица

Током радова на изградња фекалне и кишне канализације које обавља Дирекција за грађевинско земљиште и издградњу Београда, Ј.П. у периоду од 15.8 до 15.9.2021. године за саобраћај ће бити затворена Ужичка улица од Мике Илића до Теодора Драјзера 

Мапа заузећа