Назад

Измена режима саобраћаја у улици Т7

                           Измена режима саобраћаја у улици Т7

 

Ради извођења радова на изградњи секундарне водоводне мреже у постојећој регулацији саобраћајнице Т7 и Батајничког друма, ГО Земун, и извођење радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже у постојећој регулацији саобраћајнице, доћи ће до измене у режиму саобраћаја у улици Т7, у периоду од 21.08. до 08.10.2021. године по фазама:

 

 

Мапа заузећа

 

 

 • Фаза 1: Затварање саобраћаја у једној коловозној траци и двосмерно одвијање саобраћаја у другој слободној коловозној траци у улици Т7 од Аутопута за Нови Сад до раскрснице са улицама  Ратарски пут (Дунавских вирова) и Емилије Јакшић, заузети и раскопати коловоз и тротоар, у временском периоду од 21.08. до 04.09.2021. 
 • Фаза 2: Затварање саобраћаја у једној коловозној траци и двосмерно одвијање саобраћаја у другој слободној коловозној траци у улици Т7 од ул. Светозара Папића до ул. Милице Шуваковић, заузети и раскопати коловоз и тротоар, у периоду од 05.09. до 16.09.2021.
 • Фаза 3: Затварање саобраћаја у једној коловозној траци и двосмерно одвијање саобраћаја у другој слободној коловозној траци у улици Т7 од Аутопута за Нови Сад до раскрснице са улицама  Ратарски пут (Дунавских вирова) и Емилије Јакшић и у улици Т7 од раскрснице са улицама  Ратарски пут (Дунавских вирова) и Емилије Јакшић до ул. Милице Шуваковић, заузети и раскопати коловоз и тротоар, у периоду од 17.09. до 08.10.2021.