Назад

Затворене за саобраћај улице Бањички брег и Бањички поток

                           Затворене за саобраћај улице Бањички брег и Бањички поток

 

У периоду изградње секундарне фекалне канализације, коју изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., за саобраћај ће бити затворене улице Бањички брег и Бањички поток, насеље породице Трајковић, у периоду од 10.09.2021. до 30.12.2021. године, по фазама.

 

Мапа заузећа