Назад

Затворене за саобраћај улице Светозара Марковића, 29. новембра, Облаковска у Врчину

                           Затворене за саобраћај улице Светозара Марковића, 29. новембра, Облаковска у Врчину

Током радова на изградњи везног цевовода за насеља десно од ауто-пута – десни део насеља Врчин, прикључак за Гроцку-Врчин са регионалног водовода Макиш-Младеновац, које изводи Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., за саобраћај ће у периоду од 05.10. до 30.11.2021. године бити затворене улице: Светозара Марковића (од раскрснице са ул. Жичка до укрштања са ул. 29. новембра), 29. новембра (од ул. Светозара Марковића до ул. Облаковска) и Облаковска (од ул. 29. новембра до ул. Саве Ковачевића), насеље Врчин, на територији општине Гроцка.

 

 

Мапа заузећа