Назад

Измена режима саобраћаја у улицама Маршала Тита, Првомајској, Смедеревски пут

                           Измена режима саобраћаја у улицама Маршала Тита, Првомајској, Смедеревски пут

Током извођења радова на изградњи инфраструктурног објекта – водоводне мреже Ф 400 и Ф 160 у Лештанима, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", доћи ће до измена у режиму саобраћаја и затварања саобраћаја у улицама Maршала Тита, Првомајска, Смедеревски пут и пут који води из Калуђерице према државном путу бр. 154 (Кружни пут) у Лештанима, ГО Гроцка, у периоду од 16.10.2021. до 28.01.2022. године по фазама.

 

Мапа заузећа

 

 

 • Фаза 1: затварање саобраћаја на раскрсници  улице Маршала Тита и  државног  пута II A реда бр. 154 - кружни пут у Лештанима и измена режима саобраћаја у улици Маршала Тита на делу од ул. Саве Ковачевића до укрштања са државним путем II A реда бр. 154 – Кружни пут у Лештанима, у периоду од 16.10. до 22.10.2021. год.    
 • Фаза 2: затварање саобраћаја на раскрсници улице Маршала Тита и државног пута II A реда бр. 154 - кружни пут у Лештанима, у периоду од 23.10. до 01.11.2021. год.      
 • Фаза 3: измена режима саобраћаја у улици Маршала Тита у Лештанима, у периоду од 02.11. до 14.11.2021. год. 
 • Фаза 13-14: измена режима саобраћаја у улици Првомајска у Лештанима, у периоду од 15.11.2021. до 14.12.2021. год.   
 • Фаза 15-18: измена режима саобраћаја у улици Смедеревски пут у Лештанима, у периоду од 15.12.2021. до 28.01.2022. год.                          
 • Фаза 19: измена режима саобраћаја, раскопавање и заузеће тротоара, у улици Смедеревски пут у Лештанима, у периоду од 15.11. до 14.12.2021. год.    
 • Фаза 20: измена режима саобраћаја у улици која води из насеља Калуђерица и излази на државни путу II-A реда бр.154 (Кружни пут) у Лештанима, у периоду од 15.11. до 14.12.2021. год.