Назад

Затворена за саобраћај Вишњићева улица

                           Затворена за саобраћај Вишњићева улица

 

Током извођења радова на реконструкцији, адаптацији и доградњи постојећег објекта број 1 и интегрисању у двострано узидани стамбено-пословни објекат у ул. Цара Душана на катастарској парцели број 851 КО Стари град, које изводи „C.M.C. GRAMAX“ д.о.о., биће затворен саобраћај, заузет део коловоза и четири паркинг места у ул. Вишњићевој испред броја 18,  у периоду од 15.10.2021. год. до 16.10.2021. год.

 

Мапа заузећа