Назад

Радови под саобраћајем у Сазоновој улици

                           Радови под саобраћајем у Сазоновој улици

 

Током извођења радова на изградњи узиданог стамбеног објекта које изводи "Prime Propertise S117" доћи ће до измена у режиму саобраћаја и заузећа тротоара и паркинг места у ул. Сазоновој испред КП 3208/6 КО Врачар у Београду, од 01.12.2021. до 19.04.2022. године.

 

Мапа заузећа