Назад

Измена режима и затварање за саобраћај у улици Прве балканске радио -антене

                           Измена режима и затварање за саобраћај у улици Прве балканске радио -антене

Измена режима и затварање за саобраћај у улицама Прве балканске радио -антене и XI краишке дивизије  током радова које изводи ЈКП „Београдски водовод и канализација, у две фазе у периоду од 17.08. до 26.08.2020. године. 

 

 

 

I Фаза: Затварање саобраћаја у ул. XI крајишке дивизије - Прве Балканске радио антене, на делу од Летићеве улице до раскрснице са улицом Пролетерском,  у периоду од 17.08. до 21.08.2020.   

 

II Фаза: Затварање саобраћаја у ул. XI крајишке дивизије - Прве Балканске радио антене, на делу од раскрснице са улицом Пролетерском ка Крушном путу Кијево,  у периоду од 22.08. до 26.08.2020.