Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град

Чиме се бавимо
                     Поступак за издавање решење за кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила кроз град Београд
                     Поступак за издавање решење за кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила кроз град Београд
                         Од 01.12.2019.године примењује се ново Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда

Од 01.12.2019.године примењује се ново Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда

Снабдевање малопродајних објеката (продајних, магацинских и угоститељских објеката) на територији града Београда унутар и ван зоне обавља се са коловоза у времену од 20,00 до 07,00 часова.

Ово уједно представља и основну разлику у односу на предходно Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда које престаје да важи 1. децембра 2019. године.