За младе возаче

За младе возаче

Кампања посвећена младим возачима

Опширније
                           Усвојен извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Београда за 2020. годину

Усвојен извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Београда за 2020. годину

Секретаријат за саобраћај представља грађанима Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Београда за 2020. годину.

Опширније
                           Категоризација уличне мреже

Категоризација уличне мреже

Секретаријат за саобраћај представља грађанима ГИС мапу категоризације уличне мреже града Београда.

Овако израђен „Референтни систем путева и улица“ омогућава ефикаснији начин утврђивања надлежности над улицама и путевима по питању одржавања уличне мреже, али и бољу организацију рада зимске службе када је реч о приоритетима за чишћење снега.

Опширније
                           Belgrade SUMP

Belgrade SUMP

План одрживе урбане мобилности (ПОУМ) је иновативни начин планирања градског транспортног и урбаног система који на одржив начин задовољава, првенствено, потребе људи

Опширније
                           Стратегија безбедности саобраћаја за град Београд за 2021-2025. годину

Стратегија безбедности саобраћаја за град Београд за 2021-2025. годину

У складу са већ устаљеном праксом, Секретаријат за саобраћај је, као један од најзначајнијих субјеката унапређења безбедности саобраћаја у граду, у сарадњи са Саобраћајним факултетом и Институтом за безбедност, израдио Стратегију безбедности саобраћаја за град Београд за период од 2021. до 2025. године која је усвојена на Скупштини града Београда 12. марта 2021. године.

Опширније